مجموعه پل‌ها و تقاطع چهار سطحی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی