با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.imna.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.imna.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
چگونه؟ https://www.imna.ir/rss/pl/327
چه روزی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/323
چه کسی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/324
چه پیامی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/326
چه فیلمی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/325
تیتر سه مگ https://www.imna.ir/rss/pl/302
RSS سرویس آدرس RSS
سیاسی https://www.imna.ir/rss/tp/28
شهر https://www.imna.ir/rss/tp/2
شهر > اصفهان https://www.imna.ir/rss/tp/97
شهر > اراک https://www.imna.ir/rss/tp/98
شهر > اردبیل https://www.imna.ir/rss/tp/99
شهر > ارومیه https://www.imna.ir/rss/tp/100
شهر > اهواز https://www.imna.ir/rss/tp/101
شهر > ایلام https://www.imna.ir/rss/tp/102
شهر > بجنورد https://www.imna.ir/rss/tp/103
شهر > بندرعباس https://www.imna.ir/rss/tp/104
شهر > بوشهر https://www.imna.ir/rss/tp/105
شهر > بیرجند https://www.imna.ir/rss/tp/106
شهر > تبریز https://www.imna.ir/rss/tp/107
شهر > تهران https://www.imna.ir/rss/tp/108
شهر > خرم‌آباد https://www.imna.ir/rss/tp/109
شهر > رشت https://www.imna.ir/rss/tp/110
شهر > زاهدان https://www.imna.ir/rss/tp/111
شهر > زنجان https://www.imna.ir/rss/tp/112
شهر > ساری https://www.imna.ir/rss/tp/113
شهر > سمنان https://www.imna.ir/rss/tp/114
شهر > سنندج https://www.imna.ir/rss/tp/115
شهر > شهرکرد https://www.imna.ir/rss/tp/116
شهر > شیراز https://www.imna.ir/rss/tp/117
شهر > قزوین https://www.imna.ir/rss/tp/118
شهر > قم https://www.imna.ir/rss/tp/119
شهر > کرج https://www.imna.ir/rss/tp/120
شهر > کرمان https://www.imna.ir/rss/tp/121
شهر > کرمانشاه https://www.imna.ir/rss/tp/122
شهر > گرگان https://www.imna.ir/rss/tp/123
شهر > مشهد https://www.imna.ir/rss/tp/124
شهر > همدان https://www.imna.ir/rss/tp/125
شهر > یاسوج https://www.imna.ir/rss/tp/126
شهر > یزد https://www.imna.ir/rss/tp/127
پارلمان شهری https://www.imna.ir/rss/tp/47
کلانشهرها https://www.imna.ir/rss/tp/52
شهرهای ایران https://www.imna.ir/rss/tp/24
شهرهای ایران > شهرضا https://www.imna.ir/rss/tp/59
شهرهای ایران > فریدن https://www.imna.ir/rss/tp/60
شهرهای ایران > لنجان https://www.imna.ir/rss/tp/64
شهرهای ایران > سایر https://www.imna.ir/rss/tp/73
جامعه https://www.imna.ir/rss/tp/3
فرهنگ https://www.imna.ir/rss/tp/4
اقتصادی https://www.imna.ir/rss/tp/5
علم و فناوری https://www.imna.ir/rss/tp/6
ایثار و حماسه https://www.imna.ir/rss/tp/35
ورزشی https://www.imna.ir/rss/tp/7
ورزشی > قهرمانی https://www.imna.ir/rss/tp/39
ورزشی > همگانی https://www.imna.ir/rss/tp/40
عکس https://www.imna.ir/rss/tp/23
عکس > عکس خبری https://www.imna.ir/rss/tp/80
عکس > دریافتی https://www.imna.ir/rss/tp/81
عکس > مستند https://www.imna.ir/rss/tp/82
چند رسانه ای https://www.imna.ir/rss/tp/41
چند رسانه ای > رادیو ایمنا https://www.imna.ir/rss/tp/36
چند رسانه ای > فیلم https://www.imna.ir/rss/tp/37
چند رسانه ای > اینفوگرافیک https://www.imna.ir/rss/tp/42
ایمنا مگ https://www.imna.ir/rss/tp/79
نشریات الکترونیک https://www.imna.ir/rss/tp/84
نشریات الکترونیک > شهرگاه https://www.imna.ir/rss/tp/85
نشریات الکترونیک > خطشه https://www.imna.ir/rss/tp/86
نشریات الکترونیک > رسانه های دیگر https://www.imna.ir/rss/tp/128
نشریات الکترونیک > سروا https://www.imna.ir/rss/tp/94
کرونا https://www.imna.ir/rss/tp/95