با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.imna.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.imna.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
تیتر سه عکس - خبری https://www.imna.ir/rss/pl/356
تیتر سه عکس - ورزشی https://www.imna.ir/rss/pl/358
چگونه؟ https://www.imna.ir/rss/pl/327
چه روزی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/323
چه کسی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/324
تیتر سه عکس - بین الملل https://www.imna.ir/rss/pl/355
چه پیامی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/326
چه فیلمی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/325
تیتر سه مگ https://www.imna.ir/rss/pl/302
RSS سرویس آدرس RSS
سیاست https://www.imna.ir/rss/tp/28
سیاست > امام و رهبری https://www.imna.ir/rss/tp/143
سیاست > احزاب https://www.imna.ir/rss/tp/144
سیاست > سیاست داخلی https://www.imna.ir/rss/tp/145
سیاست > مجلس https://www.imna.ir/rss/tp/146
سیاست > بین‌الملل https://www.imna.ir/rss/tp/147
سیاست > دولت https://www.imna.ir/rss/tp/148
پارلمان شهری https://www.imna.ir/rss/tp/47
کلانشهرها https://www.imna.ir/rss/tp/52
شهرهای ایران https://www.imna.ir/rss/tp/24
شهرهای ایران > شهرضا https://www.imna.ir/rss/tp/59
شهرهای ایران > فریدن https://www.imna.ir/rss/tp/60
شهرهای ایران > لنجان https://www.imna.ir/rss/tp/64
شهرهای ایران > سایر https://www.imna.ir/rss/tp/73
جامعه https://www.imna.ir/rss/tp/3
جامعه > محیط زیست https://www.imna.ir/rss/tp/153
جامعه > آموزش و پرورش https://www.imna.ir/rss/tp/154
جامعه > سلامت و بهداشت https://www.imna.ir/rss/tp/155
جامعه > آسیب اجتماعی https://www.imna.ir/rss/tp/156
جامعه > حوادث و انتظامی https://www.imna.ir/rss/tp/157
جامعه > زنان و خانواده https://www.imna.ir/rss/tp/158
جامعه > اجتماعی https://www.imna.ir/rss/tp/165
جامعه > حقوقی و قضایی https://www.imna.ir/rss/tp/166
فرهنگ https://www.imna.ir/rss/tp/4
اقتصاد https://www.imna.ir/rss/tp/5
اقتصاد > ارز دیجیتال https://www.imna.ir/rss/tp/130
اقتصاد > اقتصاد کلان https://www.imna.ir/rss/tp/135
اقتصاد > بورس https://www.imna.ir/rss/tp/136
اقتصاد > بازار https://www.imna.ir/rss/tp/137
اقتصاد > راه و مسکن https://www.imna.ir/rss/tp/138
اقتصاد > نفت و انرژی https://www.imna.ir/rss/tp/139
اقتصاد > تولید و تجارت https://www.imna.ir/rss/tp/140
اقتصاد > تجارت https://www.imna.ir/rss/tp/141
اقتصاد > آب و کشاورزی https://www.imna.ir/rss/tp/142
علم و فناوری https://www.imna.ir/rss/tp/6
علم و فناوری > دانشگاه https://www.imna.ir/rss/tp/149
علم و فناوری > فناورانه https://www.imna.ir/rss/tp/150
علم و فناوری > دانستنی‌های پزشکی https://www.imna.ir/rss/tp/151
علم و فناوری > فضا و نجوم https://www.imna.ir/rss/tp/152
ایثار و مقاومت https://www.imna.ir/rss/tp/35
ورزش https://www.imna.ir/rss/tp/7
ورزش > قهرمانی https://www.imna.ir/rss/tp/39
ورزش > همگانی https://www.imna.ir/rss/tp/40
ورزش > فوتبال https://www.imna.ir/rss/tp/159
ورزش > توپ و تور https://www.imna.ir/rss/tp/160
ورزش > ورزش پایه https://www.imna.ir/rss/tp/161
ورزش > ورزش‌های رزمی https://www.imna.ir/rss/tp/162
ورزش > ورزش‌ زنان https://www.imna.ir/rss/tp/163
ورزش > ورزش‌ و مردم https://www.imna.ir/rss/tp/164
عکس https://www.imna.ir/rss/tp/23
عکس > عکس خبری https://www.imna.ir/rss/tp/80
عکس > دریافتی https://www.imna.ir/rss/tp/81
عکس > مستند https://www.imna.ir/rss/tp/82
چند رسانه ای https://www.imna.ir/rss/tp/41
چند رسانه ای > رادیو ایمنا https://www.imna.ir/rss/tp/36
چند رسانه ای > فیلم https://www.imna.ir/rss/tp/37
چند رسانه ای > اینفوگرافیک https://www.imna.ir/rss/tp/42
ایمنا مگ https://www.imna.ir/rss/tp/79
نشریات الکترونیک https://www.imna.ir/rss/tp/84
نشریات الکترونیک > شهرگاه https://www.imna.ir/rss/tp/85
نشریات الکترونیک > خطشه https://www.imna.ir/rss/tp/86
نشریات الکترونیک > رسانه های دیگر https://www.imna.ir/rss/tp/128
نشریات الکترونیک > سروا https://www.imna.ir/rss/tp/94
کرونا https://www.imna.ir/rss/tp/95