با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.imna.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.imna.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
چگونه؟ https://www.imna.ir/rss/pl/327
چه روزی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/323
چه کسی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/324
چه پیامی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/326
چه فیلمی؟ https://www.imna.ir/rss/pl/325
تیتر سه مگ https://www.imna.ir/rss/pl/302
RSS سرویس آدرس RSS
سیاسی https://www.imna.ir/rss/tp/28
شهر https://www.imna.ir/rss/tp/2
پارلمان شهری https://www.imna.ir/rss/tp/47
کلانشهرها https://www.imna.ir/rss/tp/52
شهرهای ایران https://www.imna.ir/rss/tp/24
شهرستان ها > شهرضا https://www.imna.ir/rss/tp/59
شهرستان ها > فریدن https://www.imna.ir/rss/tp/60
شهرستان ها > لنجان https://www.imna.ir/rss/tp/64
شهرستان ها > سایر https://www.imna.ir/rss/tp/73
جامعه https://www.imna.ir/rss/tp/3
فرهنگ https://www.imna.ir/rss/tp/4
اقتصادی https://www.imna.ir/rss/tp/5
علم و فناوری https://www.imna.ir/rss/tp/6
ایثار و حماسه https://www.imna.ir/rss/tp/35
ورزشی https://www.imna.ir/rss/tp/7
ورزشی > قهرمانی https://www.imna.ir/rss/tp/39
ورزشی > همگانی https://www.imna.ir/rss/tp/40
عکس https://www.imna.ir/rss/tp/23
عکس > عکس خبری https://www.imna.ir/rss/tp/80
عکس > دریافتی https://www.imna.ir/rss/tp/81
عکس > مستند https://www.imna.ir/rss/tp/82
چند رسانه ای https://www.imna.ir/rss/tp/41
چند رسانه ای > رادیو ایمنا https://www.imna.ir/rss/tp/36
چند رسانه ای > فیلم https://www.imna.ir/rss/tp/37
چند رسانه ای > اینفوگرافیک https://www.imna.ir/rss/tp/42
ایمنا مگ https://www.imna.ir/rss/tp/79
نشریات الکترونیک https://www.imna.ir/rss/tp/84
نشریات الکترونیک > شهرگاه https://www.imna.ir/rss/tp/85
نشریات الکترونیک > خطشه https://www.imna.ir/rss/tp/86
نشریات الکترونیک > سروا https://www.imna.ir/rss/tp/94
کرونا https://www.imna.ir/rss/tp/95