۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۱
قیمت خودرو امروز ۲۱ آبان + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۲%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربوسرعته) ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربوسرعته) آپشنال ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۱۳%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU۵ ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای آپشنال (پانوراما) ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (‎۰.۶۸%‏) ‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما) ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V۱ ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‏) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V۴ ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۵ (S۵) پلاس ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) پلاس ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۰۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۲%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (۸S) ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۱%‏) ‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۷X --- ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏) ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد) ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد) ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۷۱%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ ۲ ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۳۴%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ ۳ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 703477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.