پاسخ آموزش و پرورش به نگرانی خانواده‌ها از شیوع «اُمیکرون»