نسل آینده

  • "نه" به پلاستیک‌ها

    "نه" به پلاستیک‌ها

    فضای مجازی پر است از عکس‌های حیواناتی که با زباله‌های پلاستیکی انسان، آسیب دیده‌اند؛ اما اینگونه آسیب‌ها فقط دامن حیوانات را نمی‌گیرد؛ بزرگترین…