جدول اکران های جشنواره فجر در تهران و برنامه سینماهای کلانشهرها امروز ۱۹ بهمن + قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز پنجشنبه، نوزدهم بهمن معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، هولیا، بچه زرنگ، هتل، بهشت تبهکاران، بی بدن، گیج‌گاه، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، رویاهای بیداری، صبحانه با زرافه‌ها، پرواز ۱۵۷، رویاشهر، ایساتیس، شکار حلزون، ورود و خروج ممنوع، قلب رقه، باغ کیانوش، شمشیر و اندوه، جنگل پرتقال، تابستان همان سال، نبودنت، ببعی قهرمان، آغوش باز، احمد، دروغ‌های زیبا، شه‌سوار، پروین، آویختگی، ظاهر، ساعت جادویی، تمساح خونی، ملکه آلیشون، شور عاشقی، مجنون، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _پنجشنبه نوزدهم بهمن_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایساتیس

۱۸:۰۰

۶۰۰۰۰
مجنون ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
ساعت جادویی ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
ببعی قهرمان ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
شور عاشقی ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
شه‌سوار ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
نبودنت ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویاهای بیداری ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۵:۰۰، ۱۹:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عامه پسند ۱۷:۱۵ ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۶:۴۰، ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۲۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۲۰:۳۰

۸۰۰۰۰
توچال ۱۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
ظاهر ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
رویاشهر ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
آغوش باز ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰

شه‌سوار

۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
نبودنت ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
شکار حلزون ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

پرویز خان ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
شمشیر و اندوه

۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۰۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۴۵، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۵، ۱۷:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۹:۲۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
صبحانه با زرافه‌ها ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
قلب رقه ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
ببعی قهرمان ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
شه‌سوار ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
شکار حلزون ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۴۵، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۱:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

اکران‌های جشنواره فیلم فجر

بهشت تبهکاران ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
شکار حلزون ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
قلب رقه ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۱:۲۰، ۱۴:۲۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
عامه پسند ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
جوجه تیغی ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۵۰، ۱۶:۱۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۵۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۲:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۸:۰۰‌، ۱۹:۴۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
توچال ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰

اکران‌های جشنواره فیلم فجر

ظاهر ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۳:۰۵، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۵۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۱۵ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰ ۵۰۰۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۵۰۰۰۰

اکران‌های جشنواره فیلم فجر

شه سوار ۱۸:۳۰ ۵۰۰۰۰
نبودنت ۲۱:۰۰ ۵۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۲:۳۰، ۱۷:۴۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۳۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۲:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۱۱:۳۰، ۱۶:۱۰، ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۲۰ ۶۰۰۰۰

اکران‌های جشنواره فیلم فجر

قلب رقه ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۵:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۳۰، ،۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰

اکران‌های جشنواره فیلم فجر

ظاهر

۲۰:۰۰ ۴۵۰۰۰
آسمان غرب ۱۷:۳۰ ۴۵۰۰۰
کد خبر 726656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.