قیمت خودرو امروز ۱۴ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎-۰.۴۸%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۲۷%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۲۴%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۰۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقا) ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقا) ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقا) ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۲۰%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۲۹%‏) ‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1 ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقا) ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S5) جدید ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۹%‏) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎-۱.۲۵%‏) ‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) سفارشی ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۱.۰۳%‏) ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎۱.۸۳%‏) ‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۶%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۱۱%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏) ‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۱%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GX ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۵۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد) ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ ۳ ۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا ۱۵۱ ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۳%‏) ‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۸۴%‏) ‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 707761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.