قیمت خودرو امروز ۱۳ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۲۷%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۱۰%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU۵ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۶%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقا) ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقا) ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۲۰%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V۱ ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۴۰%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقا) ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V۴ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏) ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۵ (S۵) جدید ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۶%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۱.۴۱%‏) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) سفارشی ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۰۴%‏) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (۸S) ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎۰.۶۱%‏) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۷X ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏) ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏) ‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL۵ به زودی ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 707759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.