قیمت خودرو امروز ۱۱ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۱۳%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۰۸%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقا) ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقا) ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۲۰%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۱۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1 ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقا) ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S5) جدید ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S7) ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S7) سفارشی ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما 7X ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎۰.۲۱%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۷۳%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎۱.۷۱%‏) ‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎۱.۱۱%‏) ‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 707756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.