قیمت خودرو امروز ۱ آذر+ جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۲%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎۱.۰۳%‏) ‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربوسرعته) ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربوسرعته) آپشنال ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۵%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای آپشنال (پانوراما) ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۲%‏) ‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما) ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1 ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۵%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‏) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4 ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S5) پلاس ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S7) پلاس ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما 7X ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۱.۰۵%‏) ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کد خبر 705327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.