قیمت خودرو امروز ۴ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎۱.۰۵%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۰%‏) ‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۵%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای آپشنال (پانوراما) ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (‎۰.۹۳%‏) ‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما) ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1 ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۵%‏) ‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۰.۹۰%‏) ‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۵ (S5) پلاس ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S7) پلاس ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۰۸%‏) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏) ‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد) ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۹%‏) ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کد خبر 705324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.