قیمت خودرو امروز ۶ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربوسرعته) ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربوسرعته) آپشنال ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏) ‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU۵ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقا) ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‏) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V۱ ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V۴ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S۵) جدید ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) سفارشی ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۳۶%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (۸S) ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۷X ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏) ‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎۰.۴۶%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏) ‎۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۳%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد) ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL به زودی ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ناموجود ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL۵ به زودی ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 705323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.