قیمت خودرو امروز ۱۶ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۷۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقا) ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقا) ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقا) ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1 ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقا) ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎-۱.۲۰%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۵ (S5) جدید ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎-۱.۱۹%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) سفارشی ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۱.۱۷%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (‎-۱.۳۲%‏)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 705321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.