قیمت خودرو امروز ۱۵ آذر + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۱۲%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏) ‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقا) ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقا) ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎۰.۲۱%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقا) ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقا) ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1 ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقا) ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۵ (S5) جدید ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏) ‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) سفارشی ۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۹۷%‏) ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما 7X ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‏) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXL ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال) ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۶%‏) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏) ‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏) ‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 705319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.