۱۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹
قیمت روز خودرو ۱۶ آبان + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربوسرعته) ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربوسرعته) آپشنال ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎۰.۲۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)‎۱,۴۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU۵ ۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏)‎-۱,۴۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۵۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۴%‏)‎-۲۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای آپشنال (پانوراما) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما) ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V۱ ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۱%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V۴ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S۵) پلاس ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) پلاس ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۰.۱۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (۸S) ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما ۷X --- ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد) ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ ۳ ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎۱.۶۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎۰.۲۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 702219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.