برنامه سینماهای تهران،مشهد و شیراز امروز سه‌شنبه ۲۲خرداد + ساعت اکران «تگزاس۳» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز سه‌شنبه، بیستم‌ودوم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، عطرآلود، خجالت نکش ۲، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، بی‌بدن، زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند، به‌عبارتی، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _سه‌شنبه بیستم و دوم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳ ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰
مست عشق

۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵

۴۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۴:۳۰، ۱۸:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۳۰، ۱۶:۲۰، ۲۰:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۵۰، ۱۷:۴۵، ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰
عطرآلود ۱۲:۰۰، ۱۵:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰
تاوان ۱۴:۱۵ ۴۰۰۰۰
نیلگون ۱۵:۰۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۱:۴۰، ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۷:۲۰، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۲۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۲۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
عطرآلود ۱۱:۴۰، ۱۵:۲۰ ۴۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۲۵، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۵، ۲۱:۲۵، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۲۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۱:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
مست عشق ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۱۵، ۱۴:۴۵، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
قهلک ۱۲:۴۵، ۲۰:۱۵ ۴۰۰۰۰
عطرآلود ۱۴:۳۰، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰
زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی‌بدن ۱۰:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
تگزاس ۳

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۰۰، ۱۴:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۲:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۰۰، ۱۶:۴۵، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
عطرآلود ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
مست عشق ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۵۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۰۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۰۰

۴۰۰۰۰
بی‌بدن

۲۱:۰۰

۳۰۰۰۰
سال گربه ۱۷:۴۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰

عطرآلود ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۳:۱۰ ۳۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها

قیمت بلیت

تومان)

سینما اکسین

تگزاس ۳ ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۳۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۳۰ ۳۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۱۵، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
عطرآلود ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
قلهک ۱۴:۱۵ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۶:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 762022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.