برنامه سینماهای تهران،مشهد و شیراز امروز یکشنبه ۲۰ خرداد + ساعت اکران «تگزاس۳» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد و شیراز در روز یکشنبه، بیستم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، عطرآلود، خجالت نکش ۲، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، بی‌بدن، به‌عبارتی، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد و شیراز امروز _یکشنبه بیستم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳ ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مست عشق

۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۹:۴۵، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
عطرآلود ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰
تاوان ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
نیلگون ۱۴:۴۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۱:۴۰، ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۲۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۲۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۱:۴۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۵ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۲۵، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۵، ۲۱:۲۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۳:۳۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۱۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۲۰، ۱۸:۴۵، ۱۸:۵۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۰۵ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۱:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۱۵، ۱۴:۴۵، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
به عبارتی

۱۶:۳۰

۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
قهلک ۱۲:۴۵، ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۴:۳۰، ۱۸:۱۵ ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی‌بدن ۱۱:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۰۰، ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
تگزاس ۳

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۰۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۵:۲۰، ۱۹:۴۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۷:۳۰، ۱۹:۱۰، ۲۲:۴۰

۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۷:۱۰

۸۰۰۰۰

عطرآلود ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۰۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
کد خبر 761233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.