برنامه سینماهای تهران،مشهد و شیراز امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد+ ساعت اکران «تگزاس۳» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز پنجشنبه، هفدهم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، عطرآلود، خجالت نکش ۲، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، همسایه شما زهره، بی‌بدن، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _پنجشنبه هفدهم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳ ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مست عشق

۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۷:۰۰

۸۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۴۵، ۱۷:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
نیلگون ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۲۰، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۲۰، ۱۹:۲۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۲۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۴۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۳:۲۵، ۱۵:۲۵، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۵، ۲۱:۲۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۲:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۳:۳۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۱۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۲۰، ۱۸:۴۵، ۱۸:۵۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۴۰، ۲۱:۲۰ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۵:۲۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۴:۴۵، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه

۱۸:۱۵

۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
همسایه شما، زهره ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۳۰ ۸۰۰۰۰
قهلک ۱۲:۴۵، ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی‌بدن ۱۲:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵ ۸۰۰۰۰
تگزاس ۳

۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۲۰:۴۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۳۰، ۱۹:۳۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۶:۴۵، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
مست عشق ۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۳:۲۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۳:۱۰

۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰

۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۳۰، ۲۲:۲۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

تاوان ۱۴:۴۰ ۳۰۰۰۰
نیلگون

۱۳:۳۰

۳۰۰۰۰
عطرآلود ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۶:۲۰ ۳۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۵:۱۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تگزاس ۳ ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۲:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۳۰

۶۰۰۰۰
قلهک ۱۴:۱۵ ۶۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۶:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰

عطرآلود ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 760414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.