برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز، سه‌شنبه ۸خرداد ساعت اکران «مست عشق» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز سه‌شنبه، هشتم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، همسایه شما زهره، بی‌بدن، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _سه‌شنبه هشتم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳ ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
مست عشق

۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۳۰، ۱۵:۴۵

۴۰۰۰۰

نوروز ۱۴:۰۰ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵ ،۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
تاوان ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰
نیلگون ۱۷:۱۵ ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۱:۴۰، ۱۲:۰۰، ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۱۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۵، ۱۶:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۹:۲۵، ۲۰:۲۰، ۲۰:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۲۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۵، ۱۳:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۵:۵۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۲۵، ۱۷:۵۵، ۱۸:۴۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۰۵ ۴۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۳۵، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
نیلگون ۱۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۲:۱۵، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰ ۴۰۰۰۰
تاوان ۱۱:۴۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۴۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۱۵، ۱۵:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۴۵ ۴۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۱۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
همسایه شما، زهره ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰
قهلک ۱۳:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب

۲۰:۱۵

۴۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی‌بدن ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
تگزاس ۳

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
مست عشق ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۵:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۲۰

۴۰۰۰۰

تاوان ۱۴:۴۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰
نیلگون

۱۳:۰۰، ۱۶:۲۰

۳۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۷:۵۰ ۳۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تگزاس ۳ ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
مست عشق ۱۶:۱۵، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰

۳۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۴:۱۵، ۱۸:۰۰، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰

۳۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
نیلگون ۱۸:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 757697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.