برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز ۲۹ اردیبهشت + ساعت اکران «مست عشق» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز شنبه، بیست‌ونهم اردیبهشت معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، بی‌بدن، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _شنبه بیست‌ونهم اردیبهشت_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

مست عشق

۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

نوروز ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵ ،۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۲۱:۴۵

۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۰:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۰۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۲۵، ۱۵:۵۰، ۱۶:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۲۰، ۱۷:۵۵، ۱۸:۳۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۰۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۲۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۳:۳۵، ۲۰:۲۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۵، ۲۱:۲۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۱:۴۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

مست عشق ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۱۵، ۱۵:۰۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۴۵، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۱۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
عروسک ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
قهلک ۱۳:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰ ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

مست عشق ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۰:۱۵، ۱۲:۴۵ ،۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵

۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۳۰

۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۰:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۱:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵

۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه

۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۳۰، ۱۸:۳۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

مست عشق ۱۵:۱۰، ۱۷:۲۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۶:۳۰، ۲۲:۳۰

۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۱۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

تاوان ۱۶:۴۰، ۲۱:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نیلگون

۱۵:۰۰، ۲۰:۰۰

۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ایلیا جستجوی قهرمان ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۴۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

مست عشق ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۲:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
نیلگون ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 754422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.