برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز سه‌شنبه، بیست‌وهشتم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _سه‌شنبه بیست‌وهشتم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۴۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۷:۴۵ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۴۵، ۱۶:۴۵

۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰
روشن

۱۶:۳۰، ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۴:۳۰ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۰۰، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۴۵، ۱۹:۴۵

۴۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۲۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۱۵، ۱۷:۳۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۱۰، ۱۹:۲۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۰۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۲۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۲۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۱۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
عروسک ۱۶:۲۵ ۴۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰

۴۰۰۰۰
بی بدن

۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵

۴۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۷:۰۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۲:۴۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۰۰، ۲۳:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۴۵ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۳۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 744956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.