برنامه سینماهای تهران، مشهد و اهواز امروز جمعه ۱۷ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز جمعه، هفدهم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن و آپاراتچی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _جمعه هفدهم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۴:۰۱، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۶:۴۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۴:۱۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۰:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

نوروز ۱۴:۰۱، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۲۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۴:۱۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۰۵، ۱۵:۲۰، ۱۶:۱۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۲۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۰۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۰:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۱۰، ۱۸:۴۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۶:۵۵ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۴:۰۱، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۱۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۴:۰۱، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۷:۳۰ ۸۰۰۰۰
روشن ۱۵:۴۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۹:۳۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۴:۱۰ ۶۰۰۰۰
اتاق فرار ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۷:۳۰، ۱۸:۱۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰

۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۴:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۵:۴۰، ۱۹:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۷:۱۰، ۱۴:۰۰،، ۱۹:۲۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۰۰، ۱۸:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۱۰، ۱۷:۱۰، ۲۱:۱۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۷:۲۰ ۶۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 741793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.