برنامه سینماهای امروز کلانشهرها و اکران های جشنواره فجر در تهران + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز جمعه، سیزدهم بهمن معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، هولیا، بچه زرنگ، هتل، بهشت تبهکاران، بی بدن، گیج‌گاه، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، رویاهای بیداری، صبحانه با زرافه‌ها، پرواز ۱۵۷، رویاشهر، ایساتیس، شکار حلزون، ورود و خروج ممنوع، قلب رقه، باغ کیانوش، شمشیر و اندوه، جنگل پرتقال، تابستان همان سال، نبودنت، ببعی قهرمان، آغوش باز، احمد، دروغ‌های زیبا، شه‌سوار، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _جمعه، سیزدهم بهمن_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فرار از قصر

۱۸:۰۰

۶۰۰۰۰
نبودنت ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
شه‌سوار ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رویا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
ببعی قهرمان ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
دو روز دیرتر ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
قلب رقه ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
صبح اعدام ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۷:۱۵ ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۵:۰۰، ۱۹:۴۵

۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۶:۴۰، ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۲۰

۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۲۰:۳۰

۸۰۰۰۰
توچال ۱۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
شور عاشقی ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
احمد ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
دروغ‌های زیبا ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
دو روز دیرتر ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
صبح اعدام ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
نپتون ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

پروین ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب

۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰
ظاهر ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۰۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۴۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰و ۱۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۵، ۱۷:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۹:۲۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی ‌بدن ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
بهشت تبهکاران ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
ملکه آلیشون ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
قلب رقه ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
دو روز دیرتر ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
نپتون ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۰:۱۵، ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۳۰، ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۵:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۱:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
گیج‌گاه ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۱:۲۰، ۱۴:۲۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۳۰ ۳۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۶:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۵۰، ۱۶:۱۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰، ۱۱:۰۰، ۱۲:۴۰، ۱۶:۳۰، ۲۱:۱۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰و۴۰۰۰۰ و
توچال ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵ ۵۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۵۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۵:۱۵ ۵۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۱۵ ۵۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۲:۳۰، ۱۷:۴۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۳۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۲:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۲۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۱۱:۳۰، ۱۶:۱۰، ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هاوایی ۱۰:۱۵، ۱۵:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 724857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.