برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز یکشنبه ۲۴ دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز یکشنبه بیست و چهارم دی معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا فیلم‌های نارگیل ۲، شهر هرت، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح و عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _یکشنبه بیست‌وچهارم دی_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰

۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۲:۵۰، ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایساتیس ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
فرار از قصر ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰،
۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۴۵، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۲:۱۵، ۱۵:۴۰، ۱۹:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۴۵، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۲۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
خورشید آن ماه ۱۶:۵۰ ۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۵:۲۰، ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رویا ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۲۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۱۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۴۰، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۴۰، ۲۰:۴۵ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۴۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵، ۲۰:۰۵، ۲۱:۴۰، ۲۲:۲۵ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۰، ۲۱:۵۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۳:۲۵، ۱۹:۰۵ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۷:۱۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۱۵، ۱۲:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵

۶۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۰۰، ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵ ۶۰۰۰۰
پالایشگاه

۱۰:۳۰، ۱۴:۳۰

۶۰۰۰۰
هاوایی

۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰

۶۰۰۰۰
ضد ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۲۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۶:۵۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۰۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۶:۵۰، ۱۸:۲۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۴۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۲۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۰۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰


تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۳:۱۵ ،۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۰۰،۱۵:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۷:۰۰ ۴۵۰۰۰
هتل ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۸:۱۵، ۲۲:۲۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲۰:۴۰ ۴۵۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۴۵، ۲۲:۱۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۳:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۲۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۵:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۲۰ ۴۵۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۷:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
کد خبر 719689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.