برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز جمعه ۱۷ آذر + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز جمعه، هفدهم آذر معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا فیلم‌های نارگیل ۲، بی‌مادر، شهر هرت، ستاره‌بازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، اخت‌الرضا (ع)، جنگل پرتقال، آهو، سرهنگ ثریا، حدود ۸ صبح و عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا و ویلای ساحلی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _جمعه، هفدهم آذر_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۰۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹، ۰۰:۴۵

۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۳:۳۰، ۱۷:۲۰، ۲۱:۱۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۴۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۳۰، ۱۵:۱۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۲۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۳:۰۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۳:۲۰، ۱۷:۵۰

۶۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰
درب ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۵۰، ۱۹:۵۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
خاطرات بندباز ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۲:۵۰، ۱۴:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۵۰، ۰۰:۳۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰،
۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰
۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۲:۴۰، ۱۶:۴۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۴:۳۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰
عامه‌پسند ۱۵:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۴:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۳۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۳:۵۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۱۰، ۱۷:۱۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۳۰، ۱۴:۵۰ ۴۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۳:۱۵ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰، ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۰:۳۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۱۵ ۶۰۰۰۰
خاطرات بند باز ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۵۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۰۵، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۱:۴۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۳۵، ۱۷:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۵۰، ۱۷:۲۰، ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۳۵، ۱۳:۱۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۴۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۱۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۵:۵۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۵:۲۵، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۳۰ ،۱۵:۲۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۲۵، ۲۱:۵۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج نیروهای ۱۱:۴۰، ۱۷:۰۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۷:۱۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۳:۳۰، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۴۵، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۰:۴۵، ۱۶:۰۰، ۲۲:۰۰ ۵۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۳:۳۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۲۱:۰۰

۵۰۰۰۰
فسیل ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۷:۰۰ ۵۰۰۰۰
شهر هرت ۱۹:۰۰ ۵۰۰۰۰
هولیا ۲۲:۳۰ ۵۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۳:۵۹ ۵۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۰:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۸:۴۵ ۵۰۰۰۰
ضد

۱۰:۰۰، ۱۵:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۵۹

۵۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۲:۴۵ ۵۰۰۰۰
ویلای سالحلی ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۹:۴۰، ۲۲:۰۰، ۱۱:۰۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۲۱:۱۰
۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۴۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۴۰
۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۳۰، ۱۹:۵۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۳:۳۰ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۲۰:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۲:۴۰

۲۰۰۰۰

جوجه‌تیغی ۱۱:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۰۰، ۱۷:۳۰ ۲۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۰۰، ۱۶:۱۰ ۴۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۲۱:۰۰ ۴۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۶:۱۰ ۲۰۰۰۰
ضد ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۳۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰


تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
عامه‌پسند ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
هولیا ۱۳:۳۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰

مسارفی از گانورا

۱۳:۱۵، ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۱:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۳:۲۰، ۱۶:۵۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۳:۴۵ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۴:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه پسند ۱۴:۰۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۵:۴۵، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۱۵، ۱۵:۵ ۶۰۰۰۰
ضد ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۲۰، ۱۷:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۷:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۴۵ ،۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
جوجه تیغی ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۳۰ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۶:۳۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
کد خبر 710255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.