۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹
قیمت خودرو امروز ۱۳ آبان + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربوسرعته) ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۰%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU۵ ۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۴%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۶%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۰۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۶ سرعته (پانوراما) به زودی ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (‎۰.۶۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما) ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی V۱ ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V۴ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S۵) پلاس ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S۷) پلاس ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
هایما ۸ اس (۸S) ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۱%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۷X --- ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۶%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۱.۷۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد) ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (‎۰.۸۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۰.۸۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد) ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۰۷%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۵.۳۷%‏)‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 701419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.