۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۶
قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان + جدول

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲ ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ ۴) ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربوسرعته) ۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به‌زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ (‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ (‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۶ سرعته (پانوراما) به‌زودی ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ (‎۰.۱۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) به‌زودی ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما) ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1 به‌زودی ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس ۵ (S5) پلاس ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) پلاس ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۰۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما ۸ اس (8S) ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X --- ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون. دیزل ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به‌زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به‌زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۹۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR به‌زودی ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۱ ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ به‌زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۲ ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ به‌زودی (۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ ۳ ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G ۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۵%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۳۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ) به‌زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎۰.۷۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کد خبر 700642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.