برنامه قطعی برق استان اصفهان ۱ و ۲ خرداد ۱۴۰۰ + لیست مناطق و دانلود جدول

برنامه‌ احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های اصفهان در روز شنبه یکم خرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ایمنا شرکت توزیع برق اصفهان، مناطقی را که امروز شنبه یکم خرداد ماه با قطعی احتمالی برق به‌مدت ۷۵ تا ۹۰ دقیقه روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد. در اطلاعیه شرکت توزیع برق اصفهان آمده است: «هم استانی گرامی، با هدف جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و بی برنامه مشترکین، شرکت توزیع برق استان اصفهان نیازمند همکاری شما جهت بهینه نمودن مصارف سرمایشی و روشنایی در ماه‌های گرم پیش رو و توجه به مدیریت و کنترل پیک بار که معمولاً همزمان با اوج مصرف انرژی کشور رخ می‌دهد، می‌باشد. همچنین با توجه به گرمای زودرس و بالا رفتن مصارف انرژی نسبت به سال‌های قبل و کمبود منابع آبی در کشور، شرکت توزیع برق استان اصفهان از اعمال برنامه‌های خاموشی در روزهای آینده ناگزیر می‌باشد. در این خصوص و با رسالت اطلاع رسانی جهت پیش بینی موارد مرتبط با خاموشی‌ها جهت به حداقل رساندن مشکلات محتمل مشترکین برنامه‌های خاموشی دوره‌ای در همین آدرس به اطلاع ایشان خواهد رسید. با تشکر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان»

برای دانلود جدول pdf قطعی برق اصفهان اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از جدول قطعی برق شهرستان‌های اصفهان ابتدا از جدول زمانی زیر کد مورد نظر خود را پیدا کنید.

جدول مدیریت اضطراری قطعی برق اصفهان سال ۱۴۰۰

۱۹ - ۲۱

۱۷ - ۱۹

۱۶ - ۱۷

۱۴ - ۱۶

۱۲ - ۱۴

۱۰ - ۱۲

۸ - ۱۰

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ شنبه

O29

O25,O26

S1,B2,O17

S1,K,S6,O9

S1,K,B1,O5

G5,O1

O13,O14,O15

O10 ,O11,O12

S2,B1,O27

S2,K,O4

S2,K,B3

G1,G2,O18

G6,G7

۱۴۰۰/۰۳/۰۲ یکشنبه

سپس از طریق جداول زیر و کد محل مورد نظر خود را بیابید:

آدرس ها

گروه

شهر

بلوک‌های واقع در ضلع شمالی مسکن مسعود آباد، شهرک انصار، مزرعه صدر، جاده نوش اباد به کاشان، میدان بسیج به طرف خ امام نوش اباد، بلوارهای ایثارگران و والیت نوش آباد، چاه‌های کشاورزی کویر فیض اباد، بلوار محرم نوش آباد حد فاصل میدان بسیج تا پل زیرگذر علی آبا

G5

آران و بیدگل

بلوار دانشگاه، ضلع شمالی بلوار الماسی، خ امید، بلوار امام، بلوار عنایتی، بلوار حاجی زاده، بلوار حاجی زادگان، خ سلیمان صباحی، شهرک پردیسان، شهرک گلستان، بلوار المهدی، دشت حسن آباد و چاه حسین آباد، شهاب تشکری، بلوار موبد، ابتدای بلوارکشاورز، ضلع شمالی بلوار عظیمی

G5

سکوی زباله شهرداری کاشان وتاسیسات سازمان اب، ضلع جنوبی بلوار اندیشه، بلوار هیئت امنا حد فاصل میدان والیت تا میدان تعاون، کل محدوده فاز توسعه اصلی ۷و۸، بلوار اصلی ۹( بلوار اقتصاد (حدفاصل میدان استانداردتاسکسیونرنقطه مانور ۷و۸، بلوار ویگل، صنایع کارگاهی ۱و۲

S2

میدان ولیعصر) عجفاز۴مسعوداباد، بلوارهای شمس ابادی، آزادگان، جالل زادگان، معلم، شهرک‌های مسکونی شمال نوش آباد، ابتدای خیابان امام نوش اباد از طرف پارک شقایق، خیابان شهیدملکیان، صالح دشت، جاده عباس اباد به طرف فوالد، پادگان ارتش

G1

محدوده بلواراحمداباد، خیابان امام رضا) ع (، ابتدای خیابان عباس اباد، خ سجادیه, خ بابایعقوب، بلوار مالک اشتر، خ جالل آباد، خ امیر المومنین) عخ مفتح، میدان نماز، خ سلمقان، بلوار واصف، خ ۲۲ بهمن، خیابان حضرت ابوالفضل، ابتدای بلوار حاجی زادگان تا ورزشگاه بهمن

G1

بلواردانشگاه، خ سرکاری وجوبیان، خ متوسل، خیابان پاسداران، بلوار عاملی، ضلع غربی سایت اداری، میدان ازادگان، خ امیرکبیر، بلوار مطهری, بلوار شاهمیرزایی، خ شهدا، خ امامزاده قاسم) عخ امام، میدان امام، محدوده امامزاده هادی) ع (، ابتدای خ رجایی میدان شهدا

G2

محدوده چاه‌های کشاورزی ایستگاه گز بطرف سکو زباله،) کشتارگاه (جاده اصلی ابوزیدآباد حدفاصل سکسیونر آرد خوشه تا سکسیونر باغ پسته اعتمادی.)کودکمپوست (چاه‌های سازمان آب حسن آباد و ضلع شرقی کنارگذر فوالد

G2

خیابان ولی عصر) عجخ امام حسین) عخ مال محمد علی آرانی، خ شهیدان عبداللهی، خ فرهنگ، میدان امام حسن) ع (، خیابان محمد هالل) ع (، خیابان زینبیه, خیابان جمهوری، میدان آب، خیابان مسعود آباد، خیابان خاتم االنبیا، خ ۱۷ شهریور، خ نظام وفا، خ حضرت حضرت ابوالفضل) ع (

G4

مسیر جاده بادرود به کاشان-روستاهای یزدالن-قاسم آباد-حسین آباد، جاده یزدالن حدفاصل روستای یزدالن تا ابتدای روستای کاغذی

G4

مزارع و دشت‌های بند ریگ

چاه‌های کشاورزی جنب ریل راه آهن تا محدوده محمدآباد کویر، روستای محمد آباد، نبش جاده محمدآباد تا ایستگاه ماکرویونقطه مانور فیدرهای ۱۵ گالوانیزه و ۹ بادرود، ایستگاه سرخ گل، تاسیسات سازمان آب

G6

یحیی اباد ۱و۲و۳، مزرعه ن و۱و۲، بلوارخلیج فارس) جاده قدیم (، فازتوسعه حدفاصل میدان علم وصنعت تامیدان استانداردشامل بلوارهای اقصاد ۱و۲و۳و۴، بلواردکتراسالمی ضلع شرقی حدفاصل میدان علم وصنعت تاابتدای بلوارتولید، بلواردکتراسالمی ضلع غربی حدفاصل میدان علم وصنعت تاشرکت باستان

G8

سفیدشهر، روستاهای علی اباد، محمداباد، یزدل ومحدوده دشت عالقبندوفرزین، جاده علی ابادوچاه های سازمان اب نوش اباد

G3

شهرک صنعتی هالل-شرکت روناس صنعت

S6

بلوار دانشگاه، بلوار دکتر عظیمی، دشت سرکاری، ضلع غربی بلوار اربابی و بلوار اسالمی، اصلی ۶،۵،۴ از طرف بلوار دکتر اسالمی تا فرعی ۵( بلوار امید (، فرعی ۳ حدفاصل اصلی ۳ تا اصلی ۵، حدفاصل میدان ارباب تفضلی تا میدان والیت

S6

بلوک‌های واقع درضلع جنوبی مسکن مهر مسعود آباد، شهرک هالل بلوار آیت اهلل خامنه ای، مزرعه علیجان زاده، ضلع جنوبی بلوار الماسی، ضلع شرقی بلوار اربابی، اصلی ۱ حدفاصل میدان اربابی تا فرعی ۵ دو طرف بلوار، بلوار کشاورز خ حکمت شرقی فرعی ۳ حدفاصل اصلی ۱ تا اصلی ۳

S6

ضلع شرقی فرعی ۵( بلوار امید (، خط وسط بلوار اندیشه، مزرعه مبارکه، گلخانه مهدی پور، گاوداری بهمنی

S6

ضلع غربی بلوار فرعی ۵( نبش بلوارامید (، بلوار اصلی ۳ حد فاصل فرعی ۵ تا بلوار دکتر اسالمی، فرعی ۱ حد فاصل اصلی ۱ تا اصلی ۳، اصلی ۲ حدفاصل فرعی ۱ تا فرعی ۳

S6

مسیر جاده درباغ و جاده شهراب و منطقه سفلی

G5

اردستان

اختصاصی کارخانه فرشید

S1

قطب زواره

S1

قسمت شرقی کمربندی اردستان از پست تا CNG کارخانه فوالد اردستان جاده مهاباد روبه روی پلیس راه محدوده مدیران خودرو واقع در شهرک

S1

اردستان شهرک ابتدای جاده زواره و شهرک واقع در جاده درباغ

S1

جدید

فیدر اختصاصی کارخانه کویر مقوا اردستان واقع در جاده شهراب

S1

مسیر کمربندی تا جاده حسین اباد و مسیر ریگستان شهرک کاوه و شهرک حافظ اردستان

G1

جاده کچورستاق و مسیر تلک اباد تا اسالم ابا د

K

شهرک مدرس اردستان و جاده هندوآباد و مسیر جاده اصفهان و مسیر روستای ظفرقند تا منطقه برزاوند

G2

قسمت جنوبی کمربندی مهاباد و کارخانه‌های مهابادریس وچاههای کشاورزی فدک تا ورودی شهر اردستان از سمت شمال بلوار دانش آموز

G2

قسمت شمال شهرستان اردستان از بانک ملی تا بلوار دانش آموز پست زمینی چهارمیل اردستان و کارخانه جوی گستر و تیغه پوالدین

G4

مسیر جاده زواره و شهر زوراه و مسیر ریگستان شرقی

G4

قسمتی از شهر مهابادشامل شهرک‌های کریمی و بنیاد و بلوار شهرداری و پارک جنگلی مهاباد و مسیر طرح‌های کرمانی

G6

قسمت جنوبی شهر اردستان از بانک ملی تا میدان مدرس شامل شهرک‌هایبهشتی ,۷ تیر, آزادگان ,۵۰ دستگاه, طباطبایی مسکن مهر و مسیر جاده کسوج و مسیر جاده همبرات

G3

از پست شجاع اباد مسیر روستاههای اسپیدان و نصران تا روستاههای موغار و خوش اباد و حسن اباد و چاه‌های کشاورزی محدوده این روستاهها

G7

قسمتی از شهر مهاباد و قسمت شمالی کمربندی مهاباد از حسین اباد تا مهاباد

G7

مسیر کمربندی مهاباد تا موغار -قسمتی از روستای موغار ورحمت اباد و حیدراباد و دولت اباد و مسیر قلعه گوشه

O18

شهرک کمشچه

S2

برخوار و دولت آباد

اختصاصی کارخانه بلور شیشه اصفهان

S2

شهرک سیمرغ و شهرک ولیعصر

O17

خیابان شالباف سه راهی شالباف به سمت چپ کوره شالباف ساحل ۱ تا سه راهی بعدی

O1

منطقه خیابان شالباف سه راه شالباف به سمت راست تا کوره امیر و انشعاب نماچین

S1

منطقه خیابان شالباف تا آخر شالباف از کوره امیر تا کوره مریخی پور و کوره شهریار

S1

خیابان قپانچی تا انتهای قپانچی

S1

ضلع غربی منطقه دولت اباد بعدازخ شهریار تا تقاطع دنیای فوالد

S1

شمال شهرک کمشچه

S1

جاده بلور شیشه تصفیه خانه فاضالب انتهای بلور و شیشه به سمت زینبیه تا خط ۴۰۰ کیلوولت

O29

شهر کمشچه و صحرای عباس آباد

O25

ضلع شرقی بلوار طالقانی و خیابان تیمچه

S5

ضلع شرقی جاده حبیب آباد به زینبیه و انشعاب محوری شهر شاهپورآباد

S3

جاده حبیب ابا د به زینبیه خ قپانچی

O5

خ آزادگا - بلوار امامزاده محمود - دانشگاه آزاد انشعاب روبروی امامزاده محمود به سمت انتهای قپانچی ن

K

جاده دولت آباد به حبیب آبا -صدا وسیما ضلع شرقی جاده حبیب آباد به زینبیه تا جنب خ شالباف خ اصلی علی آباد مالعلی د

K

ضلع غربی جاده حبیب آباد به زینبیه تا روبروی خ شالبا ف

K

جاده نایین روستاهای پروانه و علی آبا د چی

K

روستای مرغ و دنبی و جاده اردستا ن

K

خورزوق بلوار مدافعان حرم بلوار قائم مقام

O2

شهر سین و غرب شهر دستگرد

O4

شهر کربکند- امام زاده نرمی-شهر محسن آباد چاه‌های کشاورزی تا جاده کمشچه جنب کشتارگاه

O7

ضلع شرقی منطقه دولت آباد خیابان شهریار خ عطار از ابتدای شهریار تا انتهای شهریار

O10

فرمانداری شهرستان- بلوار معلم به سمت دستگرد- خورزوق بلوار حضرت ولیعصر) عج (تا سکسیونر روبوری پمپ بنزین

O14

ضلع غربی بلوار طالقانی و خیابان میثم و اباذر و علی ابن ابیطالب و قسمتی از بلوار جانبازان و انشعاب جهاد

O15

جاده دولت اباد خ نخ ساز مهدیه خ تامکار قسمتی از خ خبوشانی

O31

شهر حبیب آباد

O32

کشتارگاه، پمپ بنزین و CNGطهماسبی ، چاه‌های آب ششجوان ،سنگبری های میاندشت، سنگبری های ازناوله ، روستاهای ازناوله ، ، نوغان علیا و سفلی ، تیرکرت ، قلعه اخالص ، بلطاق ، باغمادی ، خلعت پوشان ، ماهورک ، دره ساری ، دره حوض.روستای کرچ ، دره سوخته ، بتلیجه ، هندوکش

O25

بویین میاندشت

چاه‌های آب میرآباد، چاه‌های آب معصوم آباد، چاه‌های آب هدان، چاه‌های آب قره بلطاق روستای میرآباد، روستای هدان، روستای معصوم آباد، روستای ده رجب، روستای حسین آباد، روستای احمدآباد، روستای جوزار، روستای قلعه بهمن، روستای هالغره، روستای خلیلی، روستای تخماقلو خ حافظ، انبار سیب زمینی، محله صفدر اباد، روستای ارتیجان، روستای بسینان بلوار ازادی

K

محله بوئین ، محله میاندشت ، محله ششجوان ، شهر افوس ، چاه‌های آب افوس، چاه اب های ششجوان، سرچشمه افوس، کارخانه چیپس افوس.

O3

روستای داشکسن, شهرک داشکسن، چاه‌های کشاورزی بوئین، cngمرتضایی مجتمع الغدیر ، اورژانس ۱۱۵، چاه‌های کشاورزی ازناوله، چاه‌های کشاورزی زرنه، چاه‌های کشاورزی هزارجریب، چاه‌های کشاورزی قائم آباد، روستاهای زرنه، آغچه، حاجفتحعلی، آقاگل،

O20

تیران-شهرک رضوانشهرخیابان ها ۷و۶ مرکزی

S2

تیران

شهرک رضوانشهر ضلع شمالی ۸ مرکزی و ۵ مرکزی

S2

تیران-شهرک رضوانشهر خیابان‌های ۸ مرکزی و ۴ غربی

S2

شهرک رضوانشهر خیابان‌های ۴ مرکزی ۴ شرقی و ۳ شرقی

S2

شهرک رضوانشهر خیابان‌های ۷ و ۵ غربی

S2

شهرک رضوانشهر ۶ غربی

S2

شهرک تیران-خیابان‌های ۵؛۶؛۷؛۸

S2

تیران-شهرک تیران خیابان‌های ۱و۲و۳و۴

S2

تیران بلوار امام خمینی منطقه ۱ و ۲ - خیابان‌های طالقانی جنوبی ومرکزی -خیابان شهید بهشتی شرقی، وحوالی حسینیه ارشاد و خیابان قیام ومحله نشاط شهرک رضوانشهر-فاز ۱

O1

تیران-شهرک ورپشت-روستاهای جاجا؛ ورپشت؛ تندران؛ خمیران؛ هومان؛ خرمنان؛ خیرآباد؛ مبارکه

O13

صبا کاشی-پمپ بنزین ملکا-اراضی روستای مبارکه-روستای میرآباد

O5

تیران بلوار امام خمینی منطقه ۴، منطقه ۳ پارک اداری، شهرک شمالی رضوانشهر-شهرک رضوانشهر خیابان‌های ۱و۲و۳ مرکزی وو محله روبروی شهرداری رضوانشهر

O3

تیران بلوار امام رضا قسمتی از منطقه ۱ و۲ قسمتی از محله صادقیه، مسکن مهر مشاغل آزاد، قسمتی از منطقه کارگاهی روبروی پارک آزادگان شهرک شمالی رضوانشهر ومحله امامزاده رضوانشهر و محدوده مرکزی شهر وکمربندی شهرک رضوانشهر خیابان‌های ۱و۲و۳ غربی

O7

شهرک رضوانشهرخیابان های ۱و۲و۳ شرقی

O12

شهر عسگران-روستاهای حسن آباد علیا؛ آبگرم؛ الور؛ چشمه احمدرضا؛ گالب

O16

روستاهای قلعه ناظر؛ دوتو؛ کردسفلی؛ دولت آباد؛ کردعلیا؛ تقی آباد؛ گنهران؛ دره بید

O18

روستاهای بودان؛ حسن آباد وسطی؛ قاسم آباد؛ آبپونه؛ حسن آبادآبریزه؛ اله آباد؛ فضل آباد؛ قلعه موسی خان؛ قلعه عرب؛ هالب؛ حسن آباد کهنه، کهریز لطفی، قادر آباد، احمد آباد

O19

روستاهای حسین آباد؛ سوران؛ علی آباد؛ قهریزجان؛ نسیم آباد؛ افجان جاده شبانه روزی سوران

O23

مجموعه تجاری روبروی دادگستری، محدوده استادیوم تختی تا میدان بسیج-روستاهای مهدی آباد؛ محمدیه

O26

منطقه کارگاهی روبروی پارک آزادگان، شهرک صادقیه و بلوار کشاورز - شهرک رضوانشهر خیابان‌های ۴و۵و۶ مرکزی

O30

روستای گشنیز جان اراضی کشاورزی گشنیزجان شهر رزوه اراضی کشاورزی مادوخ رزوه و مرغداری هارونی اراضی کشاورزی رزوه

O5

چادگان

روستاهای چناررود شمالی, علی آباد و فراموشجان روستاهای چشمندگان, پرمه ها, درک آباد, اصفهانک‌ها روستاهای ورباد, لگاله, پرزگانها

O4

روستای مشهد کاوه اراضی کشاورزی مشهد کاوه و کمیتک دکل صداو سیما روستای منصوریه محله مندرجان و محله آهن فروشی هنرستان بعثت, اداره راه و شهر سازی, بهزیستی, کمیته امداد, منابع طبیعی

O7

روستاهای طرار و انالوجه _ اراضی کشاورزی انالوجه و رزوه دانشگاه آزاد فریدن

O10

شهرک چادگان - روستاهای ده کلبعلی -علی عرب - معروف اباد - قرقر و چاه‌های کشاورزی روستای قرقر و شهر رزوه اراضی کشاورزی رزوه جاده قرقر

O11

روستای آبادچی شهر چادگان اداره برق, دادگستری, فرماندهی نیروی انتظامی, آموزش و پرورش, مخابرات, بانک‌ها,

O14

روستای حجت آباد و دکان

O15

اراضی کشاورزی روستاهای کمیتک و عادگان

O16

دهکده فرهنگی زاینده رود، مجتمع های ویالیی ذوب آهن منطقه ۱و ۲، وحدت سپاه، کمال هوانیروز و نیروی هوایی، شهرداری، آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور بیمارستان بوعلی چادگان

O22

روستای آبادچی سنگشکن عمران محله سمندگان ارضی کشاورزی عباس آباد ارضی کشاورزی رزوه فرمانداری چادگان شهر چادگان مرکز درمانی ۱۷ شهریور, مسکن مهر چادگان, محله ریز شهرداری و اورتی چمن چادگان خیابان وحدت قطب چادگان, مجتمع گلخانه‌ای شهرستان

O24

شهرک ارضی کشاورزی دهکلبعلی و عباس آباد کشت و صنعت دشت کیمیا) فارم ۱ و ۲ و ۳)

O27

روستای کمیتک روستای اورگان و بخشداری چناررود روستاهای چهل چشمه, کلیچه, دهبادها روستاهای هرمانکها و خرسانک ها روستاهای کوگانک و دولت آبادها روستای باغ ناظر و تهلگی

O28

منطقعه دوشاخ- مسکن مهر

S2

خمینی شهر

مسکن مهر- خ سینا- خ بهشت - خ صدوقی - خ نجفی- بلوار توحید- خ امام جنوبی دوشنبه بازار

O17

جنوب بلوار الغدیر باغات کوشک قسمتی از شهر کوشک

O17

منطقه دوشاخ - کانال اصغرآباد- مرغ ساینا - کارخانه آرد صحرا

O17

ضلعی شرقی خیابان شریعتی شمالی - کوچه دریخچال- خیابان بوعلی - خیابان شریعتی جنوبی جدید

O1

ضلع شرقی بلوار امام درچه-خ سجاد - والشان - صحرا سوخته

O9

منطقه دوشاخ - کشتارگاه دام - اصغرآباد خیابان‌های ابن رسول، تختی، قائم، دامداران، جدید کدخدایی

O29

ایت اله درچه ای - روستای تیرانچی - کارخانه آیدا

O29

کانال قرطمان - بام سبز - باغ سبز - باغ حبیب - اصغرآباد خیابیانهای عموشاهی حجازی امام انقالب مطهری شریعتی مشیری

O13

خ مطهری - کانال والشان- جاده زازران

O5

دستگرد خ بسیج- اسفریز

O5

بلوار پاسداران- جانبازان- آزادگان- قسمتی از هفتصد دستگاه - ضلع غربی شریعتی شمالی

O2

خ حکیم فرزانه - خ بعثت- محله اسفریز - قلعه خوشاب

O3

خیابان شریعتی مصلی درچه درچه، حاشیه زاینده رود) ابن سینا (خیابان بهشتی محله در اردوگاه سپاه صحرای جزین

O6

جنوب بلوار میردامادی- خ کوشش-غسالخانه رهنان-ورزشگاه- پاسارگاد

O7

محله رحمت آباد- جاده کانال موزاییکی ها - میردامادی - ماربین

O10

شمال بلوار الغدیر - قرطمان - قلعه امیریه - کوچه اب رودخانه - کارخانه قند کامیاب

O11

خ مدنی - خ مطهری-خ بهشتی- خ امام شمالی -ضلع غربی شریعتی شمالی

O11

خیابان بسیج دستگرد - خیابان پاکمن- سعدی - فردوسی - گز شیرین

O11

باربری درچه

O12

گلخانه‌های کوی فرهنگیان

چاه فلمن - کوچه نسیم - بازار روز

O12

ضلع غربی امیرکبیرجوادیه سفیر امیدصفاییه

O14

جنوب بلوارالغدیر - صحرای خرم آباد- کانال کهریز سنگ - کوشک - خیابان جنت انشعاب فاضالب

O14

خمینی شهر

ضلع غربی بلوار امام درچه - نواب صفوی - دینان -احمد آباد- فودان

O15

فیدر اختصاصی دانشگاه

O8

خ ۱۷ شهریور- خ ۱۶ متری- اسفریز- شمال بلوار میردامادی

O18

محله آدریان - خیابان کشاورز - ابتدای کانال قرطمان ضلع غربی

O18

آسالم آبادکوی بافندگان بلوار شفق اتوبان ذوب آهن حد فاصل پل هوایی تا شهرک قدس

O19

منظریه خ گلکار، خ جوان، خ سینا - خیابان باغبان - کوه کوچک

O22

مسکن مهر-مجتمع پردیسان- مسکن ادارات- منطقه دوشاخ

O23

شهرک علمی تحقیقاتی

O23

منظریه - فیض االسالم- خ حلوایی- خ سروش - خ مولوی - بلوار جمهوری- بیمارستان ۹ دی

O24

خ ارغوان - خ مهارت - خ هدایت - خ پیمان

O24

خ فهمیده - خ مدرس- ضلع شرقی امیرکبیر از ک ۸۴ تا میدان ۲۲ بهمن

O26

محله وازیچه - خیابان نبوی منش

O27

جنوب خیابان کهندژ- بلوار ۱۴ معصوم- خیابان امام جنوبی- خیابان طالقانی

O28

جاده کانال - محله هرستان - مسجد علی - کوچه شیرخدا

O28

جوی آباد- خ شمس - میریان - محمدی -ولیعصر

O31

بلوا ردانشجو- خ سلمان فارسی - خ حافظ - بلوا رمنتظری

O31

شهرک فاز ۱ - خیابان‌های منتهی به جاده رحمت آباد - مسیر به سمت صنایع نخ- بهشت فاطمیه - روستای امیریه

S1

خوانسار

خوانسارشهرک صنعتی فاز ۲ مسیر صنایع فلزی -صنایع غذایی جواهری و نساجی هالل شرکت ریسندگی نای زرین

S1

جاده رحمت آباد - صنایع دفاع - چاه‌های آب خم پیچ -روستای خم پیچ - روستاهای مهر آباد و تجره - روستای رحمت آباد و حاجبالغ

K

روستاهای در و تیکن و شورچه از توابع شهرستان گلپایگان

مسیر روستای تیدجان و جاده قدیم قودجان - شهرک منتظری - بابا سلطان - سنگ شیر - بی دهند - رباط- وادشت - چاه‌های آب و مرغداری‌های وادشت- ارسور - پل نو تا پایتخت- خیابان دانشگاه پیام نور - خیابان شهدا- میدان امام خمینی) ره (تا بانک ملی و سازمان تامین اجتماعی- میدان

O2

مسیر روستاهای تیدجان و قودجان - بابا سلطان - عمادیه - هرستانه - سنگ شیر - خیابان بعثت - شهرک سونقان- ارسور - بلوار معلم- مسیر صفاییه - بیمارستان فاطمیه- ابتدای خیابان ۱۳ محرم

O8

روستای قودجان روستای خشکرودروستاهای ارجنک و کهرت روستای ویست روستای حسن آباد و حاجی آباد جدید

O28

خوانسار) کوچه استخر باباسلطان -جنگاه-جوزچه -خ ۱۳ محرم - خ آیت ا… خوانساری -چهل دستگاه-سردشت -منظریه- خ ثقه االسالم -بلوار آیت ا… علوی-بلوار نماز -خ بسیج-مسیر باغکل (جدید

O31

روستای صفادشت و مرغداری‌ها و چاه‌های آب مسیر - روستای الیجند / روستای سنگ سفید - روستای قلعه بابا محمد - روستای دوشخراط

O32

اختصاصی شرکت پتاس خور

S1

خور

اختصاصی شرکت پتاس خور

S1

شهرک خور به سمت مهرجان و دانشگاه علمی و کاربردی

S1

جاده جعفر آباد به سمت چاه افضل تا قبل از چاهملک شهرک‌های جدید جعفر اباد و ابراهیم آبا د

K

از ابتدای جاده شهرضا مبارکه تا شهرک جمبزه منطقه کشاورزی هفت یکی و گودزندان و شهرک جمبزه وقسمتی از روستای قهه

S2

دهاقان

از ابتدای روستای پست دهاقان تا انتهای جاده دهاقان مجلسی -روستاهای پوده و قهه و قمبوان و گنج قباد و جمبزه و علی اباد جمبزه و منطقه کشاورزی‌های قمبوان و علی اباد جمبزه جدید

O1

از ابتدای پست دهاقان جاده گاز -شهرک دهاقان

S3

از ابتدای پست دهاقان ومنطقه کشاورزی عطاابا د

K

از ابتدای جاده شهرضا دهاقان روستای محمود آباد تا انتهای شهر دهاقان و عطا اباد

O24

جدید

از ابتدای جاده شهرضا دهاقان -شهر گلشن و دولت اباد و علی اباد گچی و منطقه کشاورزی لورک مهدی اباد وقسمتی از دهاقان و بیمارستان دهاقان مسکن مهر و بلوار گلستان و دانشگاه آزاد

O26

از ابتدای پست دهاقان روستای های الریچه-کره-دزج وهمگین وقسمتی از شهر دهاقان-منطقه کشاورزی بودجان تا انتهای گردنه گلیسار

O31

سمیرم جاده یاسوج و شهرک جاده یاسوج

O1

سمیرم

وردشت منطقه دبا عرب

O9

نیمه جنوبی شهر سمیرم-) خیابان‌های مطهری، طالقانی، قدس، مولوی، شهرک آبشار و...(

O29

بلوار راهی زاده جاده شهرضا) روستاهای بردکان، قرقاج، حاجی آباد، صلدق آباد، دولت قرین سفلی و علیا، جالل آباد، شهسوار (جاده مهرگرد

O2

نیمه شمالی شهر سمیرم) خیابان‌های غفاری، شریعتی، فلسطین، کرمانی، بلوار ابن سینا، شیخ مفید، شیخ صدوق (

O7

شهرکمه روستای قنات ودیده جان-پمپاژهای شهر کمه

O14

روستاهای علی آباد، دهکرد، چشمه سرد، تله چنگی و سیاهگلک، ورق، پیراسفنه و منطقه کشاورزی هرمزآباد

O8

جاده حنا و منطقه قبرکیخا

O8

مسیر جاده خفر و خینه و همچنین جاده رود آباد تا روستای ماندگان

O18

سمیرم قسمتی از منطقه وردشت-روستاهای موروک، حیدر آباد، مسیرجاده حسین آباد-فتح آباد-مهرگردتا چشمه رحمانی

O19

پادنا علیا جاده منتهی به شهید و روستاهای گنجگان و کیفته گیویسین

O20

شهر حنا و منطقه گاو تپه و روستاهای تنگ خشک و بی بی سیدان

O20

شهر ونک و جاده ونک

O26

سمیرم پادنا علیا) دناکوه (روستاهای بارند علیا وسفلی، شیبانی تا دشتبال ونور آباد، بی ده، کهنگان تا نقل ودنگزلو

O32

چرمشهر- منطقه هوایی

O17

شاهین شهر و میمه

شرق بلوار طالقانی- شهرک میالد- بانک استان) رجایی-ابن سینا-اقبال و..(- فرمانداری و دادگستری

O9

روستای مورچه خورت- انشعاب پادگان- غرب اتوبان تهران بعد از مورچه خورت-انشعاب بی درام

O21

جاده قدیم نطنز- شرق جاده تهران از پمپ بنزین مورچه خورت تا پمپ بنزین سه- مجتمع قیر

O21

فردوسی- دکترحسابی-ابوریحان- مجتمع مطهری- شهرک امام علی

O21

شهرک بزرگ شمال صنعت ۵-۷-۹ وشهرک فن آوری

S4

منطقه میمه

S4

میمه اختصاصی شرکت امیا پارس

S4

منطقه میمه و چاه‌های کشاورزی گلدشت

S4

شهرک بزرگ شمال خیابان‌های کارآفرینان ۴ لغایت ۱۲

S4

شهرک بزرگ شمال فرعی‌های مربوط به طالیه داران

S4

شهرک بزرگ شمال اختصاصی شرکت ایران نو بافت

S4

صنعت ۳- فرعی‌های مربوط به خیابان اندیشمندان

S4

کوره‌های گز و گرگاب

S4

خیابان کاج و موزائیکی ها- جاده پخش رازی- پتروشیمی-پشت نیروگاه منتظری

O25

شهرک مورچه خورت، بوعلی دوم و چهارم

S5

شهرک مورچه خورت زکریا دوم تا ششم

S5

شهرک مورچه خورت اختصاصی شرکت مس قائم

S5

جاده تهران اختصاصی شرکت مهیاپروفیل

S5

شهرک مورچه خورت اختصاصی الیاف سازان بهکوش

S5

شهرک مورچه خورت شیخ بهایی سوم

S5

شهرک مورچه خورت سمت شمال خیابان شیخ بهایی اصلی و شیخ بهایی ۶

S5

شهرک مورچه خورت شیخ بهایی اول -دوم و خ رازی

S5

شهرک مورچه خورت فیدراختصاصی شرکت شمیم بهاران

S5

مقابل شهرک مورچه خورت- انشعاب بهارش و پیمانی- فراساز

S5

شهرک مورچه خورت شرکت حایر و شهدینه

S5

خروجی شهرک مورچه خورت - خ فارابی- زکریا ۷

S5

فاز ۴ شهرک مورچه خورت) دکتر حسابی (- امام زاده قاسم) ع (

S5

شهرک مورچه خورت خ کاوه

S5

اختصاصی رنگین الیاف

S5

شهرک مورچه خورت خیابان‌های ابوریحان

S5

فدک -خ شیخ بهایی-بنیاد ازدواج-سعدی جنوبی-رازی-حافظ جنوبی

O13

شهرگز) بلوارمعلم-بلوارامام خمینی-انشعاب اشراقی-جاده گز دستگرد (

O13

خیابان ۴۴ و ۴۶ محمودآباد

S3

محمودآباد ۳۷-۳۶-۳۴ های خیابان

S3

جاده دیسمان و خیابان وطن شهرک محمودآباد

S3

آخرین فرعی شهرک محمودآباد فرعی ۴۸و۵۰

S3

منطقه محمودآبادخ ۳۸

S3

خیابان ۴۰ و ۴۲ محمودآباد

S3

فرعی ۴۰ و نیم فرعی ۴۳ شهرک محمودآباد

S3

فرعی ۴۴ شرقی محمودآباد- کارخانه ابزاران

S3

منطقه ابزاران

S3

کوره‌های گز و گرگاب

S3

مسکن مهر- شهرک پردیس- سایت ۵۶۰ دستگاه) کوی مهدیه (

O5

محمودآباد درمیا - بهشت معصومه- کوی کارمندان دولت- جعفرآباد ن

K

حسن ربا -موته-لوشاب ط

K

ضلع شمالی جاده علوی -انشعاب مرغ قدس جه

K

منطقه گلدیس

O2

کلهرود- سه- بیدشک-ونداده-خسروآباد-سعیدآباد-علی آباد-روغن گلبهار-باغمیران-مراوند-رباط

O2

بلوار منتظری-شهرک میالد-دانشگاه مالک اشتر

O3

کوره‌های آجرپزی گزوگرگاب-منطقه گز

O4

شهرک مورچه خورت شیخ بهایی ۷ -شرق جاده تهران از پلیس راه تا شهرک

O4

منطقه شهری گرگاب- خیابان امیرکبیر گرگاب- جاده کوره‌های گرگاب

O6

بلوار مدرس- خ عطار- خ انوری- خانه‌های چوبی- کاشانی- مولوی

O10

گز خیابان الله سرخ، خ فردوسی، CNG گز و پمپ بنزین گرگاب

O11

عارف-خاقانی-جامی-جنوب خانه‌های چوبی-صیادشیرازی-حاجی آباد

O12

بلوار مخابرات- منطقه هشت بهشت- بلوار هسا

O15

غرب جاده تهران- جنوب جاده علویجه- انشعابات توز ایران و بلوریان و قند نور-جهادآباد

O16

خانه کارگر- خیام-پارس فاستون- دانشگاه پیام نور

O8

غرب بلوار طالقانی- خ بهداری- جنوب بلوار امام از فلکه امام حسین) ع (تا فلکه فاطمیه

O8

منطقه ردانی پور بلوار توحید و طالقانی

O20

شهر میمه-ازان-وزوان- زیادآباد

O23

جوشقان-کامو-چوگان-دانشگاه آزاد میمه

O27

خ - سعدی شمالی- حافظ شمالی- شمال بلوار امام تا پروین اعتصامی - بهنام محمدی

O28

شرق جاده تهران- آردجرعه- ریسندگی همدانیان- دانشگاه آزاد- پادگان خرازی

O32

کمربندی سمت چپ از جاده پوده تا مدینه العلم) سمت چپ (، انشعاب چغاد و چاودانه، پمپ بنزین فالردی

O1

شهرضا

اختصاصی شرکت راک سرامیک جاده اصفهان تا انشعاب خرم

S1

شهرک رازی مسیر کابل زمینی به طول ۳۲۰۰ مترشرکت فوالد گستر حدادکچو

S1

جاده کمر بندی شهرضا اصفهان، شهرک سپهر آباد، روستاهای امامزاده علی اکبر و اسفه، شهرک صنایع دستی و گردشگری

S4

شهرک رازی فاز ۱ خیابان یازدهم وهفتم

S5

شهرک رازی فاز ۲ خیابان‌های ششم، هشتم و نهم و شرکت فوالد ارفع

S5

شهرضا - انتهای فاز سوم شهرک رازی) خیابان‌های چهارم و پنجم فاز سوم (

S5

شهرک رازی فاز ۳ خیابان‌های اول تا سوم

S5

شهرک رازی شرکت قائم پروفیل مسیر کابل زمینی به طول ۲۲۰۰

S5

شهرضا - خیابان دهم شهرک رازی - شهرک خرم

S5

شهرضا - خیابان‌های اول تا پنجم شهرک رازی

S5

شهرضا-منطقه کشاورزی پرزان

K

شهرضا - میدان رسالت - خیابان حکیم زاهد

O4

شهرضا - فرعی‌های زوج بلوار حافظ - فرعی‌های فرد بلوار آیت اله غفاری - بلوار شهید قانع - خیابن آزادگان - بلوار مطهری، حدفاصل صاحب الزمان تا مفتح) فرعی‌های زوج (- بلوار مطهری، از سه راه حکیم فرزانه تا میدان پیروزی - خیابان طالقانی

O6

شهرضا - خیابان شهید یزدانی - فرعی‌های زوج خیابان حکیم نصراله - بلوار مطهری، حدفاصل مدرس تا شهدا) فرعی‌های فرد (- بلوار نواب صفوی - خیابان بالل - خیابان شهید بهشتی، از شهدا تا میدان حر - بلوار امام، حدفاصل میدان کوزه تا میدان فاطمیه - فاز ۱ و ۳ سروستان

O12

کمربندی، پل زیر گذر خروجی شهر تا شهرک رازی) سمت چپ جاده (، روستاهای جرم افشار منوچهر اباد و راه واژنون، بلوار شهید همت، بلوار امام از میدان کوزه تا سپهر آباد، یکصد دستگاه) شهرک سپهر آباد (

O18

کمربندی، شهرک ایتالیایی‌ها، شهرمنظریه) عمرآباد، وصف (، جاده اسفرجان و روستاهای اسفرجان و هونجان، روستای امین آباد، جاده رامشه

O19

خیابان حکیم صحبا -سمت راست بلوار جانبازان -کوچه شهید چاوشی

O19

شهرضا-مناطق کشاورزی ۳۰ متری و ایمانکو از روستای مهیار تا پلیس راه، سمت چپ جاده سمت راست جاده شهرضا اصفهان از پست مهیار انشعاب طبا طبائی وشرکت نفت نامفر یوسفی کلیه انشعابات سمت راست.

O20

بلوار مطهری حد فاصل چها راه صاحب الزمان تا میدان مفتح) فرعی‌های فرد (، خیابان حافظ شرقی و غربی) فرعی‌های فرد (، بلوار ایت اله غفاری ازمیدان امام تا انتهای بلوار) فرعی‌های زوج (، خیابان ۴۵ متری از میدان امام تا سروستان) هر دوطرف بلوار (، فازهای ۲و۴ سروستان.

O22

روستای مهیار سمت چپ جاده شهرضا اصفهان از روستای مهیار تا قبل از پلیس راه و انشعاب آجر مهدی

O26

شهرضا - محدوده روستای پرزان و جاده شهرضا به اصفهان، از کشتارگاه مرغ تاروستای مهیار، سمت راست جاده

O27

شهرضا - خیابان‌های استقالل و پیروزی - نیمه شرقی خیابان ارشاد - فرعی‌های فرد خیابان حکیم نصراله - بلوار مطهری، حدفاصل مدرس تا شهدا) فرعی‌های زوج (- بلوار مدرس-بلوارامام از سکسونر وتیغه مستقیم قیام سپهر ابادتا میدان کوزه

O30

نیمه غربی خیابان ارشاد ۱، بلوار ۴۰ متری حدفاصل چهار راه صاحب الزمان تا چهار راه مدرس) هر دو طرف بلوار (، خیابان‌های ولیعصر غربی و شرقی) هر دوطرف (، خیابان حکیم الهی از چها راه شهرداری تا میدان حر، قسمتی از محله بوستان

O31

گردنه پوده سمت راست به طرف جاده دهاقان روستای اسالم اباد شهرک اسالم اباد وسمت چپ تا دانشگاه ازاد

O31

منطقه کشاورزی افتخاریه

O32

اراضی داران, کارخانه خوراک دام, پارک دریاچه داران, آشامیدنی داران, ضلع شمالی محله آشجرد و اراضی باالی آشجرد تا پلیس راه

O29

فریدن

نماز جمعه دامنه, خ شهدای شرقی, محله فاطمیه, اراضی جاده گاز دامنه

O25

محله نیروی انتظامی شهر داران, روستای نماگرد, سفتجان, غرغن, چیگان و اراضی تابعه

O13

اراضی داران به سمت هنرستان کشاورزی تا شهرداری دامنه

O3

فریدن؛ شهر داران

O6

داران خ هاتف, بلوار طالقانی شرقی تا CNGو مسکن مهر باالی انبار اداره راه , اراضی جاده قفر, روستای قفر, بادجان, خلج, قوهک, دکل آغداش و اراضی تابعه

O10

قطب داران, روستای بلمیر, موغان, خویگان و اراضی تابعه

O15

محله بنیاد مسکن دامنه, بلوار شهرداری دامنه, محله پل آشجرد دامنه, پارک جنگلی دامنه, پلیس راه, اراضی آشجرد تا پل قفر) ضلع شمالی جاده پلیس راه به سمت داران (و اراضی باالی پلیس راه جاده خوانسار دو طرف جاده, اراضی دره دره بید, روستای دره بید

O15

اراضی جاده هنرستان کشاورزی, ضلع جنوبی بلوار امام علی و اراضی, ضلع جنوبی بلوار آشجرد) مسکونی (تا بلوار یادگار امام دامنه

O19

روستای عادگان, نسار, اسکندری و اراضی تابعه

O20

پ مپ بنزین جدید دامنه, اراضی سمت باالی جاده اصفهان, پمپاژ آشامیدنی اشن

O22

اراضی کمیتک, عادگان, سینگرد و روستای سینگرد

O23

فریدن؛ ضلع پایینی خ شهدای غربی, بلوار یادگار امام, پاکوچه, پمپ بنزین قدیم, امامزاده دامنه, اراضی دست پایین جاده اصفهان

O26

داران خ ابوریحان, محله سی دستگاه, پشت سپاه, خ مطهری ۶۰۰ پالک, حوزه علمیه خواهران, محله ۲۷۱ پالک, قطب ضلع شمالی جاده داران نهرخلج, روستای نهرخلج, درختک, قودجانک, دهق و اراضی تابعه جدید

O30

فریدن؛ اراضی دست راست بلوار دانشگاه آزاد داران تا غرغن, روستای سواران, ننادگان, قلعه ملک و اراضی تابعه

O30

شهرک زاگرس واقع در سنگباران

S2

فریدون شهر

قسمتی از محله خمسلووانشعابات کشاورزی خمسلو روستاهای ازنبالغ، حصور، گنجه و چهل خانه و چاه‌های کشاورزی این محدوده

O17

باغ‌های نکرلی - پمپ بنزین-خیابان‌های شریعتی -مطهری شمالی وجنوبی-هفت تیر -فردوسی -امام خمینی- بلواربسیج -فرمانداری

O29

پمپ CNG- کارگاه های نیمه مزاحم-اداره برق وآموزش وپرورش وفلکه جهاد-سیبک وپمپاژهای آب چشمه لنگان-نهضت آباد وسردابها-میدانکها-قلعه سرخ ودره سیب

O4

کارگاه موزاییک سازی اصالنی فریدونشهر وپستهای خیابان ۲۲ بهمن و پیست اسکی و ادامه ازچغیورت تا پیشکوه وپشتکوه اول ودوم

O12

کوی فرهنگیان-چهارصدپالک-مسکن مهر-کارخانه آسفالت-خیابان مدنی-سازمان آب -مجتع کندو - دهیاری

O15

قسمتی از وحدت آباد-بیجگرد-صادقیه تا میالگرد و چاه‌های دهسور - سنگباران و قسمتی از خمسلو

O16

معدن سنگ آهن وان فن- مسیر روستای خویگان و چاه‌های کشاورزی

O24

قسمتی از وحدت آباد -بادجان-سروشجان -چغادر-دهسورها-چقا-بزمه وانشعابات کشاورزی

O27

شرکت معدن باما

S2

فلاورجان

کارخانه ذوی روی

S2

حسن آباد تا شهرداری و یزد آباد تا خ امام

O9

به طرف دانشگاه قهدریجان تا صحرای امامزاده سید محمد و CNG, کشتارگاه قهدریجان

O9

قهدریجان) شهر قهدریجان (

O21

دنبال کانال اردوگاه غرب بلوار افجد شمال کمربندی کلیشاد, بیمارستان شفا جعفرآباد خ ش مطهری و نرسیده به موسیان

O21

فالورجان) شهرک اشترجان (

S1

خیابان‌های ۱۴ منطقه صنعتی اشترجان

شرکت پایا ذوب کاوه

S1

فالورجان) شهرک اشترجان خیابان‌های ۷ جنوبی و ۱۲)

S1

شرکت پارس MCS

S1

فالورجان) شهرک اشترجان خیابان‌های ۱۴ سمت غربی خیابان) شرکت سپاهان باطری ((

S1

فالورجان) شهرک اشترجان خیابان ۱۱ و جاده بطرف تونل سیمان سپاهان تا انتها (

S1

فالورجان) شهرک اشترجان خیابان‌های ۱و ۲ و ۳)

S1

فالورجان) شهرک اشترجان خیابان ۱۵و۱۶)

S1

پشت بیمارستان-شهرک اشترجان فرعی ۲ بین خ ۱تا۶

S1

پشت بیمارستان-شهرک اشترجان فرعی ۲ بین خ ۱تا۷

S1

فالورجان) شهرک اشترجان خیابان ۱۳و فوالد سینا (

S1

خیابان ۱۳ منطقه صنعتی اشترجان

فالورجان) شهرک اشترجان فرعی سوم بین خیابان‌های ۲تا۵)

S1

اده آبنیل شمال خ کلیشاد, شهرک آزادگان-جعفرآباد خ توحید

O5

صحرای حسن آباد کارخانه ایرانیت, آخر کوچه ش ارزانی و فکاری

B1

پ یربکران) سهرفیروزان - گلگون - طاد- ونهر (

B1

جوجیل دشتچی کافشان -هویه -ریاخون, جاده درچه

B1

محله مقداد, دنبال کانال تا فیلور -ناحیه قهدریجان-بطرف قلعه میر

B1

محله شتری‌ها، جاده قلعه سرخ -وزیر اباد, شهرک وزیر آباد

B1

جاده نجف آباد-رحمت آباد و فیلور-جاده پساب, شهرک فرهنگیان و شهرک فرمانداری

B2

پیربکران) سیاه افشار-خونسارک-پالرت دنبال راه آهن (

B2

شهر بهاران باغکومه و سهلوان-حبیب آباد

B2

شهرک بهارستان-صحرای حسن آباد و سودرجان و صحرا افجد

B2

جمال آباد, بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد-شرودان-کروچ, پایگاه موشکی, اسفهران

B3

خط دو مداره سمت راست کانال تا سردخانه پیاز -امامزاده انوش-قسمتی از شهرک کوهرنگی

B3

غرب اتوبان-قلعه میر -کارویه-اسفهران) کوچه روبروی امام زاده (-دشتلو-بندارت-دارافشان-خیرآباد-گارماسه [محله انصار

B3

اشترجان-مهرانجان- جاده کاویان تا نرگان

B3

فالورجان) صحرا مینادشت (

B3

شرق اتوبان-محمدیه-جیالب-زفره-درچه عابد-گارماسه شرقی, الرگان, حاجی آباد, اردال,,بجگرد, فیلرگان, چمرود, شهرک وزیری و امام زاده شمس الدین

B3

جاده آبنیل جنوب خ مطهری کلیشاد -اجگرد-کمربندی باهنر کلیشاد-آغچه بدی

O4

علیشاهدان چهاربرج و مهرگان -سمسان-رحیم آباد, علی آباد, تمندگان

O6

) شهر مینادشت)

O10

بلوار الغدیر شهر ابریشم, جهاد ارتش و اردوگاه بهشتی

O16

جاده پیربکران-دستنا-فرتخوان-دارافشان-پالرتگان تا تهیه مواد به سمت ریگلوزرو بطرف دارگان, کلیسان, نودرآمد,

O8

یزدآباد کرسگان موسیان, جولرستان, شهرک قدس, حسین آباد, حسن آباد از فلکه فاطمیه تا یزد آباد

O18

شهر فالورجان) بلوار سپاه, خ امام, طالقانی, شریعتی, رهنما, فردوسی, بقیع, بسیج (

O24

جاده پیربکران روستای جوچی و رارا

O30

شهر پیربکران تا پل بابا محمود-کرافشان, پاوا, خروشاد

زازران -محله شرکت گاز-جالل آباد و چاه‌های آب

O31

دنبال کانال اردوگاه شرق بلوار افجد جنوب کمربندی کلیشاد -خ مالصدرا و فاضل هندی و خ آزادگان تا کالنتری خ میثم تا بانک ملی

O32

راوند مرق

G5

کاشان

راوند نیاسر

G5

راوند طاهر آباد

G5

راوند ج قدیم قم مشکات

G5

فاز ۲ خ پاسگاه، خ مخابرات، میدان کاظمیه، فاز ۱ خ پیروزی, کاشان فاز ۱ خ پیروزی خ سلمان

G5

جاده نوش آباد - شهرک صنعتی کویر - انتهای کوی نگارستان

S1

کاشان اختصاصی گرانیت

S1

اختصاصی شرکت ریسندگی بافندگی کاشان خیابان کارگر

S1

کاشان شهرک جعفرآباد

S1

کاشان شهرک جعفرآباد

S1

کاشان شهرک جعفرآباد

S4

کاشان اختصاصی گالوانیزه

S4

کاشان اختصاصی گالوانیزه

S4

کاشان شهرک جعفرآباد

S4

کاشان شهرک جعفرآباد

S4

مسیر جاده بادرود به کاشان-روستاهای یزدالن-قاسم آباد-حسین آباد - محدوده چاه‌های کشاورزی بند ریگ

S4

کاشان اختصاصی گالوانیزه

S4

کاشان فتح المبین صنایع کارگاهی

S4

کاشان شهرک جعفرآباد

S4

کاشان شهرک فتح المبین

S4

کاشان فاز ۲ جعفرآباد

S4

اختصاصی ایستگاه تقویت فشار گازجاده اردستان

S4

کاشان ج قمصر شهر قمصر

G1

کاشان خ مدرس خ مفتح خ بهشتی

G1

کاشان بلوار معمار بلوار دانش

G1

دست چپ خ امیرکبیر فین بزرگ

G1

کاشان ج راوند ک فرش نگارستان شرکت فرهی

S3

اختصاصی مهفام جام

S3

کاشان شهرک راوند ک تقی زاده

S3

کاشان کارخانه راوند طالریس پاک پالستیک

S3

کاشان شرکت چینی وشهرک راوند

S3

کاشان شهرک راوند دنیای مس حریربافت

S3

راوند جوشقان استرک

G2

دست راست ج قمصر تا لتحر

G2

راوند خزاق مسیر اتوبان

G2

کاشان خ سلمان خ اعتمادی خ همت لتحر خ علوی

G2

جاده برزک - شهر برزک - روستاهای نابر، سعدآباد، ازوار، ویدوج، ویدوجا، تجره، پنداس، آرنجن، ورکان، آزران

G4

راوند ون وادقان ارمک

G4

کاشان ج قمصر ک باسکول یزدآباد چهل دختران

G4

خ سلمان تابنده فاز ۱ ناجی آباد

G4

کاشان فین کوچک دره خنب جزه

G6

راوند خ حرم راوند تا پل دانشکاه

G6

کاشان ج دارالسالم خ نطنز بلوار چمران, خ فاضل نراقی درب اصفهان بلوار چمران

G6

کمربندی بلوار خلیج فارس ترمینال

G6

کاشان شهرک راوند خ کاشی

G6

فاز ۲ بلوار گلستان، بلوار بوستان، بلوارنارنجستان و میدان پلیس

G6

خ کاشانی خ رجایی میدان سنگ

G8

خ درب اصفهان بلوار چمران چهارراه امام جواد

G8

خیابان ژاندارمری گازرگاه

G8

کاشان بلوار مطهری خ باهنر بلوار کشاورز

G8

بلوار امام رضا) ع (تا ساختمان کاشان مال,

G8

کاشان مسکن مهر

G8

راوند مشهد اردهال نشلج

G3

خیابان‌های مالمحسن فاضل نراقی محتشم

G3

راوندو شهرک راوند وبلوار صنعت

G3

کاشان فاز ۱ خ ناجا

G3

کمربندی خ امام خ راه آهن, بلوار کشاورز حدفاصل میدان جهاد، میدان امام حسن تامیدان امام رضا) ع (

G3

کاشان تتماج قهرود جهق سان آرا

G3

بلوار کشاورز حدفاصل میدان جهاد، میدان امام حسن تامیدان امام رضا) ع ("

G7

کاشان دست راست خ امیرکبیر تا باغ فین

G7

کاشان خ مالمحسن خ فاضل نراقی خ باباافضل

G7

بلوار امام رضا خ امیرالمومنین خط گاز

G7

کاشان دست راست ج راوند تا پل بهشتی

G7

چاده کوچری -مسکن مهر-عمران-شهرک الوند-حسن حافظ-رباط حسینیه-تصفیه خانه آب آشامیدنی گلپایگان -رکابدار -ماکوله-حاجیله-هنده-قرغن (

O25

گلپایگان

گلپایگان) شهرک سایپا - (

S3

گلپایگا) اسالم آباد ومرغداری های موجود در مسیر منطقه کنجدجان و جاده تیکن (ن

K

گلپایگان)شهرک گلپایگان- کشتارگاه - ضلع غربی بلوار ولی عصر تا مسجد کاظم آباد (

O2

گلپایگان) منطقه کنجدجان -دم آسمان -وداغ - سراور - شید آباد - دستجرده - قالقان-شادگان- فاویان (

O3

گلپایگان) منطقه کنجدجان - ایستگاه رله تلوزیون - پاسگاه پلیس راه - ورزنه - فیالخص - الیبید (

O6

گلپایگان) کارخانه پنیر پگاه - جاده شرکت زراعی - شرکت زراعی-قسمتی از گوگد کوچه شهیدان اکرمی (

O7

گلپایگان) شرکت زراعی سمت اراضی صحرای وداغ و زرنجان- محله وداغ و روستای زرنجان (

O10

گلپایگان) بیمارستان امام حسین-شهرک سعید آباد-رباط سرخ

O15

گلپایگان) خیابان امام حسین-خیابان ایت اله گلپایگانی-پارک شهر- خ الغدیر- خیابان علی ابن ابیطالب-خیابان امام خمینی ضلع غربی-بلوار نماز-خیابان شهید مطهری- خ شهید عابدی سمت خ آیت اله خوانساری-خ طالقانی (

O16

گلپایگان) ضلع جنوبی بلوار حافظ - بلوار ایت اله محمدی-اشرف آباد-صفاییه- خ اردیبهشت- خیابان شهید مطهری-کمربندی گوگد-کلوچان-اسفرنجان- رباط ملکی- آرجان- رباط قالقان-فرمانداری گلپایگان- خ سید جمال- خ شهید ذنوبی (

O19

گلپایگان) ضلع شمالی بلوار حافظ -ضلع شرقی بلوار شهید بهشتی- لهرامش- رباط سرخ ضلع جنوبی چاده اصلی-سعبد آباد- چاه آب پتروشیمی-فرج آباد- خاکه- علی آباد- غرقاب- الالن- فقستان-رباط محمود -اسفاجرد-دانشگاه آزاد گلپایگان (

O22

گلپایگان) خیابان امام حسین-فرمانداری گلپایگان-خیابان امام خمینی سمت بازار-خیابان مطهری -گوگد-بیمارستان ایت اله گلپایگانی -نیوان سوق- خ شهید رجایی- خ مسجد جامع (

O24

گلپایگان) خیابان هفده تن-بلوار سلمان فارسی-بلوار مادر-خیابان امام حسن مجتبی-سررباطان-ابلوالن-بلوار ایت اله خوانساری-بلوار ولی عصر- کارخانه آرد گلپایگان-حسن آباد کالنتری (

O28

گلپایگان) جاده اصلی شرکت زراعی به سمت گلشهر و روستای نیوان نار (

O32

شرکت نسوز آذر

S2

لنجان

شهرک فوالد.کارخانه‌های کیا فوالد-زرین مهر-زرین برش

S2

شهرک فوالد شرکت فوالد تکنیک

S2

شرکت نوید منگنز

S2

شهرک فوالد-شرکت‌های فرو آلیاژ-سیمین سازه- متک-ایثار گران-کاسپین پودر

S2

روستاهای چم حیدر-چم طاق- چم نور-چم یوسفعلی-چم علیشاه- چم کهریز-پرکسان-خشوییه-زرد خشوییه-جعفر آبا-فتح آباد-صادق آباد-کرچگان-حاج الوان-دورک-کته شور

O9

زرین شهر خیابان امام شمالی-خیابان سجاد-خیابان ولیعصر-خیابان فردوسی-بلوار بسج-بلوار پلیس-بلوار باغبانی-بلوار شریعت-خیابان سلمان فارسی-روستاهای قلعه قاسم ومهر آباد-محله جعفر آباد

O21

صنایع دفاع-زرین خودرو

S4

صنایع دفاع نیرو محرکه

S4

قرار گاه صنایع دفاع-زاغه مهمات-الگونها

S4

محله‌های کله مسیح-کله مسلمان-بهجت آباد

O29

فوالدشهر محله‌های A4، A3,A2 وفاز۱قسمتی از بیمارستان شهید مطهری پمپ بنزین اتوبان ترمینال اتوبوس رانی ومینی بوس رانی ورزشگاه بزرگ ذوب آهن

O25

محله مدیسه-کمربندی جرمهین-سایت چرمهین-روستاهای الی بید-حاجت آقا-قلعه آقا-کلیشادرخ-رکن آباد-مورکان-چم تقی-همام-چم پیر-سعیدآباد-چم آسمان

O25

شهر چرمهین-روستاهای زمان آباد-کچوییه-هاردنگ

O13

بلوار جانبازان-مجتمع دامداری بهپرور-سنگ شکن هاراپا-بلوار جنت-زیر آب-ماشین سازی-سپاه

O5

شهر چمگردان

O3

زرین شهر محله ۴۰۰ دستگاه-بلوار معراج-بلوار عالمه طباطبایی-بلوار قجه ای-خیابان شیخ بهایی جنوبی-خیابان نهضت-خیابان دهخدا-خیابان شیخ مرتضی-بلوار حریت-محله بوستان‌ها-خیابان شهید ملکی

O4

زرین شهر بلوار جانبازان-بلوار باهنر-بلوار بهشتی-خیابان کاشانی-خیابان مال صدرا-خیابان مدیسه ای-خیابان بهشت-خیابان دستغیب -خیابان رجایی-خیابان صنعت-خیابان کارگر-بلوار ۱۵ خرداد

O6

شهر زرین شهر بلوار معلم-بلوار سعدی-خیابان امام شمالی-خیابان امام جنوبی-خیابان شیخ بهایی شمالی-خیابان شریعتی-خیابان حافظ-خیابان امام رضا-خیابان مطهری-خیابان طالقانی-بلوارشهید فهمیده

O7

شهر ورنامخواست خیابان امام-خیابان صائب- بلوار شاهمرادی-بلوار کرباسیان-بلوار الغدیر-خیابان بسیج- خیابان رضا شاهمرادی

O12

شهر سده لنجان

O14

شهرک کچوییه-شهرک نامجوی صنایع

O16

روستاهای اهلل آباد-کاهریز-صادق آباد-سیبه- زاغه مهمات-مسیر جاده سفید دشت

O20

فوالدشهر محله B1، قسمتی از محله B5، سایت، قسمتی از محله B2

O22

شهرک سده-شهرک ورنامخواست بلوار جانبازان-خیابان شریعتی-خیابان ولیعصر-خیابان مولوی-روستای اشیان

O22

مسکن مهر فوالدشهرمحله های F6، F5، F4، FM، F3، F2، F1,E5، EM,E3,E1 دانشگاه فوالدآتشنشانی سی ۳ فاضالب مسکن مهرآیستگاه گاز تنگ جوزدانشرکت آسفالت سازی آبادگران جنوب

O23

E2، E4، E6،پ رنیان دریاچه، C2، C3، C6، C7، C8 محالت

O27

فوالدشهر محله‌های B6,A6,C1, قسمتی از B2B3 وقسمتی از B5، قسمتی از B4

O28

B4 از قسمتی ,C4,C5,B7,B8 های محله فوالدشهر

O30

مبارکه: شهرک صنعتی مبارکه خیابان‌های ۶( فاز ۱و۲-)۸( فاز ۱)

S2

مبارکه

فیدر اخصاصی فوالد ماهان روبروی شهرک مبارکه

S2

اختصاصی کارخانه قند نقش جهان

S2

مبارکه: شهرک صنعتی مبارکه خیابان ۱۱ تمام فازها - خیابان‌های ۱ ۰،۹،۸ فاز ۳ - ضلع شمالی خیابان ۳ اصلی

S2

مبارکه: کارخانه چینی زرین - زندان اسد اباد

O1

مبارکه: کارگاهی نهچیر، دانشگاه آزاد، پایانه باربری

O21

خیابان ۷ خ اصلی ۵ خ ۸ و۱۰ فاز ۴

S4

مبارکه: خ سلمان از چهارراه بازار تا بلوار فتح المبین-خ فردوسی-خ رسالت-بلوار فتح المبین-نصیرآباد فاز ۱-۲و۳- خ بسیج جنوبی-خ حافظ شرقی-خ امام خمینی جنوبی

O29

مبارکه: نهچیر-جاده مبارکه طالخونچه-طالخونچه

O25

خیابان‌های ۱و۲و۳و۴و۵ فاز اول خیابان جنب اتوبان وپلیس راه اصفهان شیراز - ویالدره-پمپ بنزین روز آبی

S5

مبارکه: شهرک صنعتی دهسرخ-انشعاب هفتم تیر-اراضی کشاورزی سمت راست جاده مبارکه اصفهان-ویالدره-روبروی شهرک صنعتی مبارکه

S5

منطقه کشاورزی قرق خمسه-روستاهای اسد آباد-جوهرستان و اراضی کشاورزی روستا

B1

مبارکه: کرکوند-حسن آباد بی دکان-خیرآباد-سیاهبوم-سورچه پایین-سورچه باال-جاده فوالد درب زرین شهر-شرکت ایثارگران

B1

مبارکه: سجادیه-محمدیه شاه کوچک-اسماعیل ترخان-دیزیچه

B1

مبارکه: دهسرخ-جاده فضیل-انشعاب ۵۴-و زیرآباد

B1

مبارک: انشعاب نوروزی-قلعه حکیم-انشعاب صفیری-انشعاب کدخدایی ه

K

سه راهی پلی اکریل

K

اراضی کشاورزی پشت دهسرخ-انشعاب ماهواره مخابراتی-منطقه کشاورزی پشت آبرسانی-انشعاب امید فرداو عالیفر

مبارکه: زیباشهر بلوار نسوز-آدرگان-احمدآباد-فخرآباد-جوشان-هراتمه-زودان-انشعاب ساتان

B2

خط اباذری- روستای باغملک - کوشکوچه باغملک - قرق احمدآباد

B2

مبارکه: خولنجان-لنج-جاده سد-نکوآباد-حسن آباد قلعه بزی-مزرعچه-سخت بتن

B2

شرکت نسوز-روستای ارضی-جاده شاه عالیی-روستای اکبر آباد -

B2

مبارکه: بلوار شریعتی-خ ۱۵ خرداد-خ باهنر-خ مصطفی خمینی-سرارود-صفاییه محله ۷و۸- کمربندی سرارود-بلوار محتشم-بلوار الزهرا- سازمان تامین اجتماعی-دادگستری-تربیت بدنی و استخر مبارکه- مجموعه سایت اداری شهرستان

O10

مبارکه: خ شهدا-خ امام خمینی شمالی-خ طالقانی-خ بسیج شمالی-ابتدای خ سلمان-خ بهشتی-خ نیکبخت-خ ش یزدان-خ مشتاق-خ ۱۷ شهریور

O11

مبارکه: صفاییه محله ۴و۵و بلوار پرستار-کالنتری ۱۱- دهنو-درچه-وینیچه-دیزیچه خ عمان سامانی

O15

مبارکه: صفاییه محالت ۱-۲-۳-۹-۱۰ -روستای بداغ آباد

O16

مبارکه: مجلسی محله گلستان-الو-آبرو-حوض ماهی-قمیشلو-جاده مجلسی بروجن

O8

مبارکه: انشعاب کشاورزی سرخال-محمدآباد-قهنویه-صادقیه

O20

مبارکه: منطقه کارگاهی جنب میدان امیرکبیر

O27

مبارکه: شهر مجلسی غیر از محله گلستان

O30

کارخانه کاشی نایین

S2

نائین

اختصاصی شرکت سیمان سفید بنوید

S2

نایین-بخش انارک -شهرک

S2

اختصاصی معدن سرب نخلک و فرودگاه انارک

S2

خیابان جانبازان - خ حافظ -خ سعدی - خ آیت - خ شهید قدوسی -خ بلوار بعث - خ معلم-خ ولی عصر

G1

منطقه کوهستان-نیستانک-کجان-سلطان نصیر-بالن-حسین آباد عاشق

G4

داخل شهر انارک - جاده انارک نایین - پدافند هوایی

G6

جاده اصفهان، روستاهای گردنه مال احمد تا محدوده اردوگاه قدس و روستاهای الی رودشت و الی سیاه

G8

بلوار جهاد-خ مسجدجامع- خ امام-امامزاده سلطان سیدعلی-خ دکترطبا-محمدیه -مرغداری‌های کلوت محمدیه

G7

نجف آباد منطقه صنعتی پلیس راه خیابان اول- منطقه سنگبریهای سمت پلیس راه سمت شمال بلوار امام پلیس راه از پست تا خیابان فروردین خیابان‌های تیر, اردیبهشت, مهر، آبان, مرداد

O17

نجف آباد

نجف آباد بلوار شهیدان حجتی سمت شرق - خیابان‌های شیخ بهائی جنوبی بزرگمهر قدس شرقی - چهار راه شهرداری- خ شیخ بهائی مرکزی - خ شریعتی شرقی - خ ۱۷ شهریور حد فاصل خ شیخ بهائی تا بانک خون-- بازار نجف آباد نمازجمعه نجف آباد

O1

گلدشت خ جانبازان سمت غرب، خ معلم) کاشی نیلو (از خیابان سعدی تا کمربندی خمینی شهر و انشعابات کشاورزی و اطلس چاپ-گلدشت سمت غرب تا کمربندی خمینی شهر - منطقه باغ‌های کمیته امداد - انتهای بلوار ابوذر گلشهر - کمربندی خمینی شهر - باب الرحمه پادگان ۱۰۱ انبیاء

O9

گلدشت بلوار امام سمت جنوب - خیابان‌های منتظری, پیروزی, شهید بهشتی گلدشت - منطقه باغات سپید نخ و خ کارگر غربی به طرف نجف آباد- کانال نشاط جنوبی وسمت جنوب بلوارهای الغدیر وآیت ا… ایزدی - سمت شرق بلوار طالقانی نجف آباد و پشت مزار شهدا

O9

نجف آباد جاده فوالدشهر -انشعابات حسناتی و برنجکوبی میالد - و جوزدان بلوار امام محله پشت مسجد وشهرک قائم وانشعاب برنج کوبی حمیدی

O9

منطقه نجف آباد ۲( جالل آباد (- بلوار امیرکبیر سمت شمال بلوار - خیابان‌های شهریار شمالی, شیخ بهایی، ابوریحان بیرونی و خیام

S4

منطقه صنعتی جالل آباد -بلوار شهریار جنوبی سمت شرق، بلوار دکتر حسابی و فرعی‌ها ۳۰،۲۹،۲۸،۲۷،۲۶،۲۵،۲۴

S4

منطقه جالل آباد) نجف آباد ۲) بلوار امیرکبیر سمت جنوب بلوار -خیابان‌های شهریار جنوبی, رازی و فرعی‌ها ،۲۳،۲۲،۲ ۱،۲۰، ۱۹، ۱۷

S4

نجف آباد شهرک پلیس راه فاز ۱ - شهرک پلیس راه فاز ۲ خیابان فوالد و فوالدهای ۱و۲و۳ -خیابان روبروی نگهبانی شهرک، خیابان‌های ۲ و ۳

S4

ش ص جالل آباد خ حافظ شمالی، فرعی ۱۵، خ فارابی شمالی، فرعی‌های ۱ ۳، ۱ ۲، ۱۱،۱ ۰

S4

ش ص جالل آباد خ حافظ شمالی فرعی‌های ۱۴،۹

S4

شهرک جالل آباد خ حافظ جنوبی فرعی ۱۶

S4

از پشت پست ۶۳ نجف آباد سمت کمربندی تا ش ص نجف آباد فاز ۲

S4

بلوار دفاع مقدس) کمر بندی (– سمت غرب بلوار طالقانی نجف آباد - چاه‌های آب محمد آباد - خ دلگشا شرقی- خ قدس شرقی - خیابان‌های امام، رسالت, کاروان, فارابی - قسمتی از خ ۱۷ شهریور شرقی بلوار استقالل خ شریعتی شرقی خ مولوی شمالی وفرخی تا روبروی بیمارستان منتظری

O29

نجف آباد منطقه صنعتی ویالشهر- از پست بطرف کارخانه کاشی مرجان ۲ - خ ۱۰۱ سمت شمال فرعی دهم تا خ قادری شمالی

S5

نجف آباد منطقه ویالشهر - قسمتی از خیابان ۱۰۱ سمت غرب فرعی یکم و نهم و دهم سمت جنوب - سمت غرب خیابان قادری شمالی و خ کاشی آسیا

S5

نجف آباد منطقه ویالشهر - خیابان‌های ۱۰۱ ،۱۰۲ و فرعی‌ها ی پنجم و هفتم وهشتم و ششم- سمت شرق خیابان قادری شمالی

S5

نجف آباد منطقه ویالشهر - خیابان‌های ۱۰۱و۱۰۲و ۱۰۳ فرعی سوم تا ابتدای خیابان قادری

S5

نجف آباد منطقه کاوه بطور کامل - شهرک ویالشهر ابتدای خ ۱۰۳ وخیابان‌های ۱۰۴ ،۱۰۵, ۱۰۶و۱۰۷ و فرعیها

S5

نجف آبادبلوار ولیعصر) جعفر آباد (- خیابان دلگشا غربی – خیابان‌های باغ نو, گلبهار شرقی, ۲۲ بهمن جنوبی, امام شرقی تافلکه آزادگانو خ فارابی جنوبی و فارابی مرکزی جدید

O13

خیابان ریخته گری شهیدی و خیابان پشت سنگبری های خ البرز - یزدانشهر بلوار شورا و بلوار انقالب سمت غرب و شهرک امام علی

O13

مهردشت فاز اول شهرک صنعتی علویجه خیابان‌های صنعت اول، سوم، پنجم و هفتم و نهم

S3

مهردشت شهرک صنعتی علویجه - فاز دوم؛ خیابان‌های کارگر، تالش ۱ و۲و۳و۴و۵

S3

مهردشت شهرک صنعتی دهق خیابان‌های نرگس، ارمغان، رز و فرعیها - دانشگاه آزاد دهق

S3

ش ص علویچه خ تالش ۴

S3

مهردشت شهرک صنعتی دهق خیابان‌های شقایق، بهار، الله و فرعیها

S3

ش ص علویچه خ تالش ۴

S3

گلدشت اختصاصی کارخانه کاشی نیلو

S3

بلوار امام گلدشت اختصاصی کاشی اصفهان

S3

شهرک صنعتی علویجه خیابان ورودی کارخانجات ماهورکاوه، تعاونی فوالد علویجه، سیمین و همگام خودرو

S3

شهرک علویجه - بلوار کارگر خیابان تالش ۴ وخیابانهای تولید و نیرو

S3

شهرک علویجه خیابان‌های صنعت ،۶ و ۸

S3

سمت جنوب بلوار امام گلدشت از مقابل پست گلشهر تا جاده قهدریجان - منطقه کشاورزی و چاه‌های آب جاده قهدریجان - خیابان ولیعصر قلعه سفید) محله پایین (از بلوار طالقانی تا جاده قهدریجان - منطقه چهار راه کشتارگاه قدیم قلعه سفید

B1

جاده نقاهتگاه) جانبازان (گلدشت - خیابان حافظ شرقی و غربی گلدشت - بلوار ابوذر گلشهر بعد از فلکه بسیج - خیابان حافظ غربی تا تقاطع خیابان کاشی نیلو یا بلوار معلم

B2

بلوار دفاع مقدس) کمربندی جنوبی (- ایستگاه CNG – کشتارگاه - جاده ورزشگاه رسالت منطقه پمپاژ آب پورسعیدی - انشعابات قاهری، دری و مرغداری مائده آخر خ منتظری گلدشت به سمت قهدریجان

B3

نجف آباد کمربندی جنوبی سمت جنوب، دادگسنری و زندان نجف آباد، فیروزآباد روستای جالل آباد وآخر جالل آباد قسمت میانکوه باغات و مرغداریهای جالل آباد روبروی گلزار شهدای یزدانشهر

B3

جاده فوالدشهر جنب کانال کوچک پشت دانشگاه مخابرات - جاده فوالدشهر از روبروی دانشگاه مخابرات تا نرسیده به ورودی فوالدشهر - دنبال کانال منطقه کشاورزی پشت سردخانه امیرآباد و انشعاب حشمت جاده سابیر از شرکت سابیر تا جاده فوالدشهر - محله پشت مسجد و محله علیاء جوزدان

B3

نجف آباد کمربندی جنوبی نجف آبادسمت شمال - بلوار فیروز آباد سمت شرق – جاده اتان گاز - خیابان چهار باغ سمت جنوب - خیابان‌های کارگر، خاقانی و مفتح امیر آباد - شهرک بهاران تا ابتدای کمربندی شمالی - خیابان‌های شریعتی غربی، آیت) مجاهد شمالی (، بهارستان و مکتب

O2

شهرک جالل آباد خ حافظ جنوبی فرعی ۱۸

O3

کمربندی جنوبی -فیروزآبادسمت غرب، بسمت جنوب بلوار پلیس راه - بلوار پرستار یا بیمارستان الزهراو یزدانشهر بلوار مطهری سمت شرق و سمت غرب تا بلوار شاهد

O4

بلوار بهارستان - شیخ آباد - خیابان‌های رضایی جنوبی, آیت) مجاهد جنوبی (و انتهای خیابان شهدا بعد از خیابان ۱۵ خرداد تا آخر -انتهای خیابان قدس غربی و خ چهارباغ سمت جنوب

O6

بلوار شهیدان حجتی - سمت غرب - خیابان‌های منتظری جنوبی، نظام الملک، شهدا غربی تا خیابان ۱۵ خرداد، رجایی جنوبی، قدس مرکزی، گلبهار غربی - قسمت جنوب میدان امام) باغ ملی (و مسجد جامع

O7

کهریزسنگ - بلوارامام سمت شمال تا بلوار معلم و cng وبلوار ولیعصر تا خ ۶۰و خیابان شهدای کاشی و خ حافظ شرقی گلدشت

O10

گلدشت سمت شمال بلوار امام – بلوار معلم گلدشت از فلکه گلدشت تا ابتدای خ سعدی - خیابان‌های کشاورز غربی, سعدی غربی - محله ماکارونی - بلوارهای ابوذرگلشهر و بلوارالغدیرگلدشت خ نشاط شمالی- جاده قدیم ویالشهر - سمت شمال بلوار آیت اله ایزدی

O11

گلدشت بلوار امام - بلوار طالقانی قلعه سفید- خیابان ولیعصر قلعه سفید از بلوار طالقانی تا گلزار شهدای محله باال - باغات سمت ورزشگاه قلعه سفید

O12

نجف آباد گلدشت بلوار امام پمپcng , بلوار طالقانی, خ کارگر غربی خیابان‌های قدوسی و گلبهاروکارخانه های سپید نخ وتابان ریس

O14

نجف آباد جاده نجف آباد تیران سمت شمال شرق -روستای همت آباد – آخر همت آباد سمت ایستگاه گاز- منطقه صنعتی همت آباد-منطقه صنعتی پلیس راه فاز ۲ سمت حاتم گاز خ فوالد ۴و۵

O16

نجف آباد صالح آباد - خیابان منتظری شمالی و جنوبی - خیابان شریعتی - امیرآباد خیابان‌های شهید بهشتی - مطهری شمالی و جنوبی - کمربندی شمالی - پادگان امام صادق) ع (- شهرک آزادگان فازهای فر سعید شهرک- ۱،۲،۳،۴

O18

شهرک پلیس راه - شرکت گاز سوزان واحد ۱ و ۲ - خیابان روبروی گاز سوزان شرکت قدس واحد ۱ - منطقه سنگبری های پشت پلیس راه - خیابان خرداد ادامه تا قبرستان صالح آباد

O19

نجف آباد - روبروی پست ۶۳ سمت جنوب به طرف پل هوایی پلیس راه و جاده تیران سمت جنوب غرب جاده تا بعد از نهضت آباد – روستاهای حاجی آباد و نهضت آباد- منطقه صنعتی حاجی آباد و مرغداری‌های حاجی آباد

O20

مهردشت شهر علویجه خیابان‌های امام خمینی و بهشتی و بلوار نماز و منطقه کشاورزی علویجه

O22

جاده دهق روستای حسین آباد و شهرک هسنیجه و قسمتی از ش ص دهق

O23

اختصاصی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

O23

مهردشت و دهق، خیابان‌های ولیعصر و باهنرو معلم و بهشتی و خ امام و شریعتی و روستاهای اشن, گلدره, خونداب, دماب, خیرآبادو علی آباد و کاظم آباد,

O24

نجف آباد پسماند شهرداری، کمربندی شمالی -شهرک سعید فر و پادگان عاشورا و خیابان‌های دانش - خیابان نمازی و اسرافیلیان و معرفت وخ شریعتیتا چهار راه بازار

O26

کمربندی نجف آباد-خمینی شهرخ آزادگان ویالشهر -خیابان پشت پمپ بنزین کمربندی-بلوار دانشگاه آزاد و انشعابات سمت غرب بلوار- بلوار فجر و انتهای خ فرخی و خ صفا و خ فردوسی شمالی و خ منتظری شمالی تا فلکه ۹ دی

O27

نجف آباد ویالشهربلوار آزادگان و بلوار امام علی وبلوار باهنر - خیابان‌های پیام، ویالی شمالی و جنوبی _ ویالشهر اول- خیابان کمپ -جاده روبروی دانشگاه آزاد نجف آباد -

O28

ویالشهر - بلوار باهنر- بلوار آیت ا… سعیدی - خیابان معلم - بلوار منتظری غربی و شرقی - خیابان ولیعصر- شهرک امام علی) ع (

O28

منطقه صنعتی جالل آباد سمت شمال بلوار امیر کبیر, فرعی یکم، نگهبانی، ورودی ش ص، انشعاب فک، ورودی جوزدان از سمت جاده فوالدشهر

O31

نجف آباد منطقه سنگبری های روبروی پلیس راه- کوچه‌های تفتان، زاگرس، دنا، دماوند، سهند، سبالن و ایستگاه CNG یزدانشهر - بلوار انقالب یزدانشهر

O32

خ پشت سنگبریها، خ فروردین بلوار پلیس راه سمت جنوب خ طالقانی امیرآباد، دانشگاه سمیه، چهارباغ سمت شمال، خ باهنر مرکزی، خ ۱۷ شهریور غربی تا خ ریاضی، خ رجایی مرکزی و شمالی، خ شریعتی غربی وخ ۱۵ خرداد شمالی و خ نمازی وسمندری و اسرافیلیان تا سر خ سعدی

O32

نطنز-شرکت فوالد نطنز

S2

نطنز

نطنز بخش بادرود-شهرک سرآسیاب

S2

نطنز- خیابان دولت - مجتمع رادفر - ضلع غربی بلوار شهید بهشتی - شرکت نساجی تهران و فاز ۲ قطب اوره

S2

نطنز-شرکت فوالد نطنز

S2

نطنز بخش بادرود-قطب بادرود

S2

نطنز بخش بادرود-قسمت جنوبی بلوار شهید مطهری و مرکز شهر بادرود - شهرک رجائی - بلوار نیایش - خیابان شهید منتظری - محله حسینیه - خیابان شریعتی - بلوار مصطفی خمینی و شهرک صابریه

O17

نطنز بخش بادرود-قسمت شمال بلوار شهید مطهری-شهرک آزادگان - مرکز شهر بادرود و روستای عباس آباد - خیابان شهید بهشتی و هالل احمر و کشاورز و ابوالفضل و شهید پروینی

O21

نطنز بخش بادرود-شهرخالدآباد- جاده آقاعلی عباس و امامزاده آقاعلی عباس

O25

نطنز بخش بادرو -چاه‌های کشاورزی قلعه گوشه و مسیر جاده نطنز د

K

نطنز بخش بادرود-روستای ده آباد-روستای فمی و روستای متین آباد

O3

نطنز-سرابان-بلوار طالقانی- خیابان سلمان فارسی و شریف واقفی و ضلع شرقی بلوار شهید مصطفی خمینی - بلوار صنعت و قطب اوره و معادن روستای اوره - روستای صالح آباد و مسیر جاده قدیم نطنز کاشان

O11

نطنز - شهرک گنبدباز - شهرک ولیعصر - ضلع غربی یلوار شهید مصطفی خمینی- شهرک مسکن مهر و روستای طامه

O14

روستاهای سرآسیاب بادرود -ابیانه-برزرود-طره کمجان-یارند-هنجن-فریزهند-بی دهند-چیمه رود-ولوجرد-تکیه سادات - حسن آباد و طاهر آباد وش و مسیر پاسگاه هنجن به سمت کاشان

O8

نطنز -خیابان سرشک- خیابان گلزار شهداء - بلوار شهید عظیمی - خیابان شهید مطهری - خیابان قدس و افوشته - خیابان شریعتی- مرکز شهر و فاطمیه و مزرعه خطیر -شهرک شهید منتظری و روستاهای جاریان و خفر و دستجرد و جزن و کندز و ریسه و ویشته

O18

نطنز-روستاهای نسران -اسپیدان-میالجرد-ابیازن-لعلبک-شورغستان - رنگان و مارسار- فسخود

O22

شهرطرق رود _ کشه - یحیی آباد - روستا طار _ روستای ورگوران _ روستاهای مزده ونیه _ چاه قم ورحمت آباد _ مسیر جاده قدیم اصفهان نطنز

O26

نطنز بخش بادرود-روستای اریسمان و محله دولت آباد بادرود و چاه‌های کشاورزی قلعه گوشه

O30

کد خبر 495302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 44
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 33
 • سروش IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  18 1
  شهر اصفهان رو چرا نداره؟؟؟؟؟؟
 • محمدشریفی IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  29 3
  سلام لطفا بهرصورتی شده صادرات راکنسل وبرق مردم راقطع نکنیدالان اول خرداده مردم یخچال وفریزروپنکه وکولروصدهاوسیله واجب برقی دارندباقطع برق تیشه نارضایتی به دولت ومدیران نزنیدپرمصرفهاراشناسایی کنیدآخه درکشورمون ازیک پنکه وکولرهم محروم بشیم خوراکمون تویخچال وفریزرفاسدمیشه بخاطرخدا بخاطربچه هااین طرح اشتبااه اشتباه لطفابرق مصرف معمولیهاراقطع نکنیدلطفالطفا ای خدددددااااا
 • سعید IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  23 0
  نتیجه درایت و عمق اندیشه و مردم سالاری رفاه برای مردم و به فکر مردم کار کردن اینه که با چنین لبست روبرو شوند ننویسید مطالب توهین امیز نیش کنایه چاپ نشر نمیشود این شکل کار برای مردم واقعا تحسین برانگیز است
 • عاقل IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  50 3
  حالا هی بگید جمعیت کمه. ما تو برق و آبش موندیم.
 • محمد IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  9 2
  با سلام احتراما جداول خاموشی شهر اصفهان رو هم اطلاع‌ رسانی بفرمایید
 • بهار IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  5 12
  ممنونم عشقم
 • متاسفم IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  23 3
  یه کشوری سالهاست روی مریخ ربات کنترل میکنه ... ما سالهاست نمیتونیم برق را پیشبنی و تولید کنیم.
 • مصطفی IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  30 3
  برق را صادر نکنید به عراق خودمان احتیاج داریم
 • علی AU ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  13 3
  چرا خود شهر اصفهان نیست؟
 • R IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  9 1
  آقا چرا اینقدر اینا خنگن که خیابانهایی که اداره وجودداره رو نمی کنن برقش رو ساعت ۱۴ به بعد قطع کنند که مردم سردرگم نشن نارضایتی هم به وجود نیاد آخه چرا
 • وطن پرست IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  26 1
  دلیل قطعیه برق را شفاف به مردم اعلام کنید الو بیت کوین الو...‌
 • مهدی IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  32 1
  به جای قطع برق مردم از صادرات برق به عراق و افغانستان جلوگیری شود
  • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
   2 7
   چه ربطی به نفت داره قیمه ها رو قاطی ماستا میکنید
 • بهبود IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  19 3
  با سلام یه عده دارن ارز دیجیتال استخراج میکنن شما هم از سوء مدیریت برق مردم قطع کنید
 • عباس طهماسبی IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
  12 3
  واقعا خسته نباشید با این کارتون دیقیقا زمان امتحانات
 • ایرانی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  31 3
  سلام،ما مردم عادی گناهی نداریم اگر میتوانید وزورتان میرسه برق اونایی را که بیت کوین استخراج می کنن را قطع کنید هر چند که شما خودتان از کسانی هستید که استخراج کننده بیت کوین هستید!!!!
 • IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  3 1
  چرا مناطق یک و دو جز این جدول نیست
 • نیکونژاد US ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  3 1
  در جدول خاموشی هاشهر اصفهان کجاست؟شهرستان ها فقط ذکر شده.
 • ناشناس DE ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  7 5
  پس خود شهر اصفهان نیست که!!
 • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  12 1
  کامل نیست چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟
 • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  1 0
  ناقص شهر اصفهان چی؟؟؟ مناطق کامل مشخص کنید لطفا.. ناقص است
 • فرهاد DE ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  10 1
  کار و زندگی مردمو مختل کردن. توی سال 2021 قطعی برق دیگه واقعا فاجعه است. این جدول هم که شهر اصفهان را نداره. خسته نباشید
 • فدوی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  10 0
  چه افتضاحی ، تازه دوباره به دهه 60 رسیدیم با همون خاموشیها... واقعا جای تاسف داره. اگر ارز دیجیتال استخراج می کنید ، اگر صادر می کنید ، بس کنید. اگر در تولید برق مشکل دارید شفاف به مردم بگویید چکار میکردید این همه سال؟
 • ش IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  4 0
  من وبچم توی آسانسور گیر افتادیم ایران منتشر
 • آذر IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  1 0
  برنامه خاموشی شهر اصفهان رو بذارید لطفا.
 • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  7 1
  یعنی اینقدر کشور بدون برقه کاش بجا صاد ات برق که خود روحانی گفت اول مردم را تامین می‌کردید قرار بو برق رایگان بشه نه تنها نشد گرونتر هم شد تازه پیک مصرف رو کردید 12 تا 5 و 9 ب بعد ک کم باری بود کم باری رو کردید 24 تا 6 صبح واقعا خدا نگذره ازتون
 • محسن IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  5 2
  مزارع رمز ارزها را خاموش کنید تمام برق را اونا دارن نابود میکنن چرا هر چیزی میشه مردم باید تاوان بدهند
 • ز ح IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  14 3
  واقعا که، آب وبرق را صادر می کنید. و از مردم کم می گذارید. خدا از سر تون نگذره
 • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  16 0
  الان وقت امتحانات هستش،یعنی چه انقد حرص میدید آدمو
 • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  10 0
  این همه پارسال و پریسال بارون اومد و سدها سرریز شدن...کو اون آبها؟؟؟؟؟؟؟؟قشنگ تابستان همون سال گفتید آب نیست! پس این همه رودهای خشکیده هم در آب شده بودند چی شد؟! با این قطعیها وسایل برقی رو هم خراب کنید تا مردمو با خاک یکسان کنید!
 • علی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  10 0
  من ی تولید کننده و کارخانه دار هستم ساعت 12 ظهر برق رو قطع کردید تا 5 عصر بعد میخواهید تولید همه انجام بشه 60 تا کارگر و کارمند اداری و مالی رو بیکار کردی باید حقوقشون بدم و با هزار مشکل توی این اوضاع کرونا خداوکیلی ی فکری بکنید اینطوری که نمیشه مملکت داری کرد اخه به چی دلمون خوش باشه
 • هادی IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  3 0
  .به نیاز های خودمان برسید.
 • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  1 1
  چرا بعضی گروه ها توی اون جدول بالا نیستش مثلا۰۳۲ توی جدول زمان بندی وجود ندارد
 • شهروند بیچاره IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  3 1
  خسته نباشید ،همه مسٔولین ، هفته دولت که میشه هزاران سد و نیروگاه آبی و گازی و بادی و خورشیدی و اتمی و... دیگه داریم ، تابستان که میشه بی آبی و کمبود و تحریم و مصرف بی حد و مقصر هم مردم . خدا قوت
 • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
  3 1
  سلام چرا جدولتون کامل نیست الان 025 رو چطور پیدا کنیم؟
  • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
   0 0
   برق به عراق ندید تمام جوانان کشور شهید کردند کشتند
 • امیر صادقی IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
  0 1
  این چیزا مهم نیس مهم اینه که امنیت داریم(:
 • صبا IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
  1 0
  واقعا براتون متاسفم که تو این گرما دارین تند و تند برق مردم بیچاره را قطع می کنید مطمئن باشید این آه دامن تون را میگیره مطمئن باشید
 • حسین سرائیان هستم IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
  0 0
  لطفاً بعدازظهر ها برق را قطع کنید ماتا ۱۸امتحان داریم صبح ها ساعت ۱۱امتحان داریم ممنونم
 • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
  0 0
  چرا اولویت اول مردم ایران قرار نمیگیرند بعد کشورهای همسایه ،زندگی وکسب کار مردم را مختل نکنید ظرفیت نیروگاهها ۹۲هزار گیگا وات است درصورتی که سال گذشته پیک تابستان ۵۷گیگا وات بوده اگر نظارت بر تولید برق باشد کسری وجود ندارد حتی صادرات هم میتواند انجام شود با تشکر
 • صحرا IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
  0 0
  چرا جدول کامل نیست؟ با این وضعیت مملکت رای هم از مردم میخوان.!
 • امیلی IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
  0 0
  آخه مسخره ها چرا028توجدولتون نیست.یه سربه خودتون بزنید
 • کبیر IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
  1 0
  با سلام الان در شهر داران آب ها و برق از ظهر به بعد قطع میشه واقعا این چه وضعه مدیریت هست؟ چطور میشه کشوری که این همه مساحت داره و کلهم جنوبش چاه نفت هست برق تند،تند،قطع بشه؟ تازه اصفهان و تهران هم که چاه دارن به کنار
 • بنیامین IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  0 0
  نکنید برق قطع نکنید وسایل برقی مردم میسوزه بی انصافا امروز رفتم دیدم تلوزینم سوخته مجبور شدم ۱۷ ملیون وام بگیرم بدم تعمیر کنند مگه ما تو این مملکت روزانه چقدر در میاریم که بخایم خرج وسایلمون کنیم ؟