چای لپتون

  • چای کیسه‌ای استفاده نکنید

    جامعهچای کیسه‌ای استفاده نکنید

    متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: اگر چای کیسه‌ای از جنس کاغذهای فیلتر باشد برای اینکه ظاهر سفیدتری داشته باشد و در آب سریع باز نشود، ممکن است آن را با یک لایه epichlorohydrin آغشته کنند که این ماده سرطان‌زا است.