متخصص عفونی اطفال

  • «اومیکرون» چه عوارضی در کودکان ایجاد می‌کند؟

    جامعه«اومیکرون» چه عوارضی در کودکان ایجاد می‌کند؟

    عفونت‌های ناشی از ویروس کرونا در بین کودکان شدت کمتری دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش شیوع سویه بسیار مسری آن یعنی اومیکرون، خطر ابتلاء به کووید در میان کودکان نیز در حال افزایش است، به ویژه آنکه کودکان هنوز واکسینه نشده‌اند.

  • علائم شاخص ابتلاء به کرونا در کودکان

    جامعهعلائم شاخص ابتلاء به کرونا در کودکان

    ‌دبیر بورد عفونی اطفال کمیته علمی کرونا با اشاره به اینکه شدت بیماری‌زایی اومیکرون در کودکان فعلاً مشخص نیست، گفت: موضوعاتی مطرح می‌شود تا کودکان بین پنج تا ۱۲ سال به صورت لایه لایه واکسینه شوند؛ زیرا بازگشایی حضوری مدارس بدون تزریق واکسن می‌تواند مشکل آفرین باشد.