شهر بدون خنثی

  • چرا صادق خان محبوب است؟

    استان‌هاچرا صادق خان محبوب است؟

    پایتخت‌نشینان انگلستان با انتخاب صادق‌خان به عنوان شهردار برای دور دوم، مخالفت اکید خود نسبت به نژادپرستی را به تصویر کشیدند؛ صادق‌خان طی پنج سال گذشته دستاوردهای بسیاری را برای مردم لندن به ارمغان آورده است، با این حال، نقص‌های دوران مدیریت او نیز نارضایتی‌هایی از سوی مردم در پی داشت.