برنامه سینماهای اصفهان امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده در سینماهای سیتی‌سنتر، ساحل، چهارباغ و سپاهان اصفهان در روز پنجشنبه‌، دهم اسفند معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، ضد، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، مسافری از گانورا، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، رؤیای کاغذی، روشن، پدران، توچال و هاوایی در سینماهای سیتی‌سنتر، سپاهان، چهارباغ و ساحل اصفهان امروز _پنجشنبه دهم اسفند_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

سینما سیتی‌سنتر اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت
هتل ۱۱:۱۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۱۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۵۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۳:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۷:۰۰ ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۱۰، ۱۶:۵۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۴:۱۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۵۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۰۰، ۱۶:۱۵، ۲۰:۴۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۹:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۲۰، ۱۵:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۵ ۶۰۰۰۰

سینما چهارباغ اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها

قیمت بلیت

(تومان)

هتل

۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
گیج‌گاه ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰
فسیل

۱۰:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۴:۴۰، ۱۶:۴۰

۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۰۰، ۱۲:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۴۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما ساحل اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها

قیمت بلیت

(تومان)

هتل ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰

۶۰۰۰۰
ضد ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویای کاغذی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما سپاهان اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت
(تومان)
هتل ۹:۴۵، ۱۱:۴۵، ۱۳:۰۰، ۱۵:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ

۱۱:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵

۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۳:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۹:۳۰، ۱۱:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل

۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵

۴۵۰۰۰
ضد

۱۷:۰۰

۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۹:۴۵، ۱۱:۳۰، ۱۳:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰

۴۵۰۰۰

ورود و خروج ممنوع ۹:۳۰، ۱۳:۱۵، ۱۶:۴۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۵:۰۰ ۴۵۰۰۰
کد خبر 731773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.