برنامه سینماهای اصفهان امروز جمعه ۴ اسفند + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده در سینماهای سیتی‌سنتر، ساحل، چهارباغ و سپاهان اصفهان در روز جمعه (چهارم اسفند) معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، ضد، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، مسافری از گانورا، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، رؤیای کاغذی، توچال و هاوایی در سینماهای سیتی‌سنتر، سپاهان، چهارباغ و ساحل اصفهان امروز _جمعه چهارم اسفند_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

سینما سیتی‌سنتر اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت
هتل ۱۱:۱۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

بچه زرنگ ۱۲:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۲:۵۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
سلفی با رستم

۱۴:۴۰

۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۰۵، ۱۴:۱۰، ۱۸:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۱۵، ۱۶:۴۰، ۲۰:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۵۰، ۱۶:۲۰ ۶۰۰۰۰

سینما چهارباغ اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها

قیمت بلیت

(تومان)

هتل

۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
گیج‌گاه ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰
فسیل

۱۰:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۴:۴۰، ۱۶:۴۰

۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۰۰، ۱۲:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۴۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما ساحل اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها

قیمت بلیت

(تومان)

هتل ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰

۶۰۰۰۰
ضد ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویای کاغذی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما سپاهان اصفهان:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت
(تومان)
هتل ۹:۴۵، ۱۱:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ

۱۰:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۶:۴۵

۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۴:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۹:۳۰، ۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل

۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ضد

۱۸:۴۵

۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۹:۴۵، ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰

۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

ورود و خروج ممنوع ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵ ۴۵۰۰۰
گیجگاه ۱۶:۴۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 730373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.