برنامه سینماهای اصفهان امروز جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره اصفهان در روز سه‌شنبه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های شین، نمور، پسر دلفینی، بانک زده‌ها، ابلق، دوزیست، انفرادی، تی تی، علف‌زار، زالاوا، چند می‌گیری گریه کنی ۲، سگ‌بند و بازیوو برنامه سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره در شهر اصفهان در روز جمعه _هشتم مهرماه_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
شین ۱۴:۴۵ - ۲۰:۱۰
نمور ۱۳ - ۱۸:۲۰
پسر دلفینی ۱۵:۳۰ - ۱۹:۲۰ - ۲۱
ابلق ۱۳:۱۵ - ۱۷:۱۵ - ۲۱:۱۰ - ۲۳
دوزیست ۱۳ - ۱۶:۴۰ - ۱۹ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۲۰ - ۲۳:۲۰
انفرادی ۱۴:۵۰ - ۱۷ - ۱۸:۳۰ - ۲۲:۳۰ -
تی‌تی ۱۳:۱۰ - ۱۵ - ۲۰:۴۰ - ۲۲:۴۵
علف‌زار ۱۸:۵۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۲۵
زالاوا ۱۶:۴۰

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
شین ۱۶ - ۱۲:۱۰ - ۲۱:۲۰
نمور ۱۶:۱۰ - ۱۷:۴۵
پسر دلفینی ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۱۵
بانک‌زده‌ها ۱۲:۴۰ - ۱۴:۱۰ - ۱۹:۲۰ - ۲۱:۴۰ - ۲۳:۱۵
ابلق ۱۲ - ۱۴:۱۰ - ۱۵:۱۰ - ۱۷:۱۵ - ۱۹:۲۰ - ۲۲ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۱:۳۰ - ۱۳:۲۰ - ۱۵:۴۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۲۰ - ۲۱:۱۰ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۱۵
انفرادی ۱۲:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۶:۲۰ - ۱۸:۱۰ - ۲۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲ - ۲۳:۵۰
تی‌تی ۱۲ - ۱۴ - ۱۷:۳۵ - ۲۱:۱۰ - ۲۳
علف‌زار ۱۳:۵۰ - ۱۵:۵۰ - ۱۹:۲۵ - ۲۳
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۱ - ۱۶:۴۵ - ۱۸ - ۲۰
سگ‌بند ۱۳:۲۵ - ۱۸ - ۱۸:۲۰ - ۲۰ - ۲۱:۴۰ - ۲۳:۱۵

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۲۲:۱۵ - ۲۰:۳۰ - ۱۸:۴۵ - ۱۷ - ۱۵:۱۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۱:۴۵
بانک‌زده‌ها ۲۳:۳۰ - ۱۷:۴۵ - ۱۴
ابلق ۲۳:۴۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۱۵:۴۵ - ۱۲
دوزیست ۲۲ - ۱۵
انفرادی ۲۳ - ۲۱ ۱۹ - ۱۷ - ۱۳ - ۱۱
تی‌تی ۲۰ - ۱۶
علف‌زار ۲۳:۴۵ - ۱۸ - ۱۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۴

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۴:۳۰ - ۱۶ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۱۵ - ۲۰:۴۵
بانک‌زده‌ها ۱۲ - ۱۶
ابلق ۱۰:۴۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۱:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۸ - ۲۰:۴۵ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۴۵
انفرادی ۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲ - ۲۳:۳۰
تی‌تی ۱۱ - ۱۲:۴۵ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۲:۳۰
علف‌زار ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۳
نمور ۱۳

برنامه سینما فلسطین اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۸:۱۵ - ۱۳:۱۵
انفرادی ۲۳:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۴۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۴:۴۵ - ۱۱:۳۰

برنامه سینما بهمن اصفهان

نام فیلم سینما بهمن
پسر دلفینی ۱۹ - ۱۵:۳۰ - ۱۴
بانک‌زده‌ها ۲۲ - ۱۳:۴۵
ابلق ۲۲:۱۵ - ۲۰
انفرادی ۲۰:۳۰ - ۱۷:۱۵
تی‌تی ۱۸
بازیوو ۱۶

برنامه سینما سوره اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۱:۳۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۹:۴۵
تی‌تی ۲۱:۱۵
انفرادی ۱۴:۴۵
دوزیست ۲۳
شب طلایی ۱۳
علف‌زار ۱۸

برنامه سینما مهتاب اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
انفرادی ۲۱ - ۱۹:۱۵
دوزیست ۱۵:۳۰
پسر دلفینی ۱۸:۳۰ - ۲۰:۱۵
بانک‌زده‌ها ۲۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۷:۳۰

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۱:۳۰ - ۱۹:۳۰
دوزیست ۱۶
علف‌زار ۲۱
کد خبر 606857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.