برنامه قطعی برق مازندران ۳ خرداد ۱۴۰۰ + لیست مناطق و دانلود جدول قطع برق

برنامه‌ احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های استان مازندران در روز دوشنبه سوم خرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ایمنا روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران جدول برنامه زمان بندی مدیریت بار اضطراری احتمالی برق در روز دوشنبه سوم خرداد را اعلام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: «به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش‌های مصرف و همچنین کاهش نزولات آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاه‌های برق -آبی کشور. خاموشی‌های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد. ضمناً با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعلام می‌گردد، لذا به منظور پایداری شبکه، بنا به دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستا خاموشی‌های احتمالی و موردی به مدت ۱۲۰ دقیقه اعمال خواهد گردید که مطابق برنامه زمانبندی برای اطلاع شهروندان محترم اعلام می‌گردد.

جدول ذیل برابر اعلام مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمان بندی تهیه شده، بدیهی است در صورتیکه مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نمایند، خاموشی‌های آدرس‌های مورد نظر تعدیل خواهد شد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود با تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵ درجه در منزل و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان عزیز فراهم آورند.

خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعلام شده، تا حد ممکن از آسانسور و سایر تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد.»

برنامه خاموشی برق مازندران به شرح زیر است:

ساعت شهرستان زمانبندی خاموشی‌ها در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰
آمل
۰۸:۰۰ آمل شهر امام زاده عبدالله
۰۸:۰۰ آمل مسیر جاده هراز از پست نیما به آمل
۰۸:۰۰ آمل قسمتی از شهر رینه
۰۸:۰۰ آمل مرکز شهر به سمت نیاکی محله
۰۸:۰۰ آمل شرکت دیزل سنگین آمل
۰۸:۰۰ آمل بلوار آزادگان - بلوار منفرد - شهرک آزادگان - شهرک نبوت
۰۸:۰۰ آمل کمربندی تا میدان صدف و هزارسنگر و بسیج
۰۸:۰۰ آمل کمربندی هراز به هزار سنگر، فرعی زیارو -ترک کلاً
۰۸:۰۰ آمل جاده قدیم آمل به بابل سه راه نظام آباد تا وسطی کلاً
۰۸:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا یگانه
۰۸:۰۰ آمل روستاهای اجوار کلاً - معلم کلاً - چنگ میان - فیروزکلا - تمسک - نوده
۰۸:۰۰ آمل از کیلومتر ۲ دابو سمت چپ تا شرکت آراست
۱۰:۰۰ آمل مسیر چاگسر و خیابان شهید بهشتی
۱۰:۰۰ آمل جاده هراز از پل چلاو الی نارنجستان
۱۰:۰۰ آمل جاده هراز پل چلاو الی بایجان
۱۰:۰۰ آمل سد لار
۱۰:۰۰ آمل پست رینهجاده هراز از بایجان الی پلور
۱۰:۰۰ آمل داخل شهر رینه
۱۰:۰۰ آمل جاده چمستان - بیست متری شاهد - میدان فجر
۱۰:۰۰ آمل مسیر خیابان نور میدان فجر
۱۰:۰۰ آمل فذا
۱۰:۰۰ آمل خ هراز بلوار طبری و رضوانیه
۱۰:۰۰ آمل دماوند
۱۰:۰۰ آمل از دریای ۴۳ تا نبش دریای ۴۹ - دریای ۴۵ - مسیر سمت راست بلوار ولایت تا روبروی cng شهرداری
۱۰:۰۰ آمل از دریای ۴۰ الی دریای ۱۴
۱۰:۰۰ آمل جاده هراز روستای پلور و اطراف
۱۰:۰۰ آمل ابن سینا
۱۰:۰۰ آمل از آفتاب ۶۴ الی پلیس راه قدیم
۱۰:۰۰ آمل مسیرهای آفتاب ۴۵ - آفتاب ۳۴ و ۳۶ - از انتهای آفتاب ۲۴ تا میدان حر
۱۰:۰۰ آمل از کمربندی محمودآباد تا کمانگر کلاً و ولیک
۱۰:۰۰ آمل از بلوار آزادگان تا کوچه یگانه
۱۰:۰۰ آمل ازکیلومتر ۲دابو تا سه راه درویشخیل
۱۰:۰۰ آمل دانشگاه آزاد آیت اله آملی
۱۰:۰۰ آمل ازکیلومتر ۲ دابو تا روستاهای سمت راست چهار راه رییس آباد
۱۰:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا سه راه واسکس
۱۲:۰۰ آمل فذا
۱۲:۰۰ آمل پارک طلایی
۱۲:۰۰ آمل شهرک صنعتی امام زاده عبدالله آمل
۱۲:۰۰ آمل مسیرهای آفتاب ۴۵ - آفتاب ۳۴ و ۳۶ - از انتهای آفتاب ۲۴ تا میدان حر
۱۲:۰۰ آمل شهرک صنعتی امام زاده عبدالله
۱۲:۰۰ آمل از پل آلشرود تا روستای کوسه رز
۱۲:۰۰ آمل مسیر روستاهای چلاو
۱۲:۰۰ آمل شهرک صنعتی امام زاده عبدالله
۱۲:۰۰ آمل دور میدان ۱۷ شهریور و خیابان‌های مرکز شهر
۱۲:۰۰ آمل شرکت چاپ اسکناس
۱۲:۰۰ آمل کمربندی شمالی- کلاکسر - روستاهای سمت قادی محله - اوجی آباد تا انتها - مسیر اصلی آمل به محمودآباد - روستاهای معصوم آباد - حسین آباد - کلاصفا
۱۲:۰۰ آمل بلوار آزادگان - بلوار منفرد - شهرک آزادگان - شهرک نبوت
۱۲:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا ابتدای پاسکی محله
۱۲:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا یگانه
۱۲:۰۰ آمل انتهای آزادگان تا آزادگان ۸ -محیط زیست- سیکاپل
۱۲:۰۰ آمل شرکت نورد فولاد
۱۲:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا بلوار بسیج -پل سوم
۱۲:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا پل هوایی شادمحل
۱۲:۰۰ آمل بلوار آزادگان -آزادگان ۴ الی سه راه یگانه
۱۴:۰۰ آمل جاده هراز پلیس راه قدیم الی رز که
۱۴:۰۰ آمل بلوار ولایت - مسیر امام زاده قاسم و قجر محله
۱۴:۰۰ آمل شهر امام زاده عبدالله
۱۴:۰۰ آمل مسیر جاده هراز از پست نیما به آمل
۱۴:۰۰ آمل داخل شهر رینه
۱۴:۰۰ آمل جاده چمستان - بیست متری شاهد - میدان فجر
۱۴:۰۰ آمل خ نور و بلوار ولایت
۱۴:۰۰ آمل مرکز شهر به سمت نیاکی محله
۱۴:۰۰ آمل از پل جانبازان الی ابتدای کمربندی
۱۴:۰۰ آمل دماوند
۱۴:۰۰ آمل از انتهای آفتاب ۴۰ الی آفتاب ۵۰ و آفتاب ۷۴
۱۴:۰۰ آمل از پل جانبازان تا روبروی دریای ۸ - محله‌های رحمت آباد و شهرک آزادگان
۱۴:۰۰ آمل اکسین
۱۴:۰۰ آمل جاده هراز روستای پلور و اطراف
۱۴:۰۰ آمل مسیر خیابان هراز میدان هفده شهریور
۱۴:۰۰ آمل ایثار ۱۴ - دریای ۵۶ - از دریای ۴۹ الی انتهای روستای بامتی
۱۴:۰۰ آمل روستاهای اجوار کلاً - معلم کلاً - چنگ میان - فیروزکلا - تمسک - نوده
۱۴:۰۰ آمل از کیلومتر ۲ دابو سمت چپ تا شرکت آراست
۱۴:۰۰ آمل ازکمربندی تا سه راه مرزنگو
۱۴:۰۰ آمل کمربندی هراز به هزار سنگر، فرعی زیارو -ترک کلاً
۱۴:۰۰ آمل جاده قدیم آمل به بابل سه راه نظام آباد تا وسطی کلاً
۱۴:۰۰ آمل ازکیلومتر ۲ دابو تا روستاهای سمت راست چهار راه رییس آباد
۱۶:۰۰ آمل قسمتی از شهر رینه
۱۶:۰۰ آمل پست رینهجاده هراز از بایجان الی پلور
۱۶:۰۰ آمل مسیر خیابان نور میدان فجر
۱۶:۰۰ آمل مسیر خیابان نور
۱۶:۰۰ آمل از کوچه کاشانی تا انتهای فجر ۲۴ و امت آباد
۱۶:۰۰ آمل جاده هراز از پل چلاو الی نارنجستان
۱۶:۰۰ آمل مسیر روستاهای چلاو
۱۶:۰۰ آمل خیابان جانبازان
۱۶:۰۰ آمل جاده نور شرکت چاپ اسکناس
۱۶:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا سه راه واسکس
۱۶:۰۰ آمل از پل هوایی شادمحل تا میدان بسیج
۱۶:۰۰ آمل از دابودشت به سمت بابل-جاده جدید
۱۶:۰۰ آمل کمربندی تا میدان صدف و هزارسنگر و بسیج
۱۶:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا میدان هزار سنگر تا طوله کلاً
۱۶:۰۰ آمل ازکیلومتر ۲دابو تا سه راه درویشخیل
۱۸:۰۰ آمل دور میدان ۱۷ شهریور و خیابان‌های مرکز شهر
۱۸:۰۰ آمل داخل شهر رینه
۱۸:۰۰ آمل از انتهای آفتاب ۴۰ الی آفتاب ۵۰ و آفتاب ۷۴
۱۸:۰۰ آمل پارک طلایی
۱۸:۰۰ آمل کمربندی شمالی- کلاکسر - روستاهای سمت قادی محله - اوجی آباد تا انتها - مسیر اصلی آمل به محمودآباد - روستاهای معصوم آباد - حسین آباد - کلاصفا
۱۸:۰۰ آمل جاده هراز پل چلاو الی بایجان
۱۸:۰۰ آمل جاده هراز پلیس راه قدیم الی رز که
۱۸:۰۰ آمل مسیر خ طالب آملی و بلوار امین طبرسی
۱۸:۰۰ آمل مسیر ج محمود آباد بسمت جاده سرخرود
۱۸:۰۰ آمل شرکت دیزل سنگین آمل
۱۸:۰۰ آمل شهرک صنعتی امام زاده عبدالله
۱۸:۰۰ آمل ابن سینا
۱۸:۰۰ آمل از پل معلق الی میدان قائم سمت راست
۱۸:۰۰ آمل مسیر چاگسر و خیابان شهید بهشتی
۱۸:۰۰ آمل شرکت نورد فولاد
۱۸:۰۰ آمل از میدان امام حسین تا کنسی به لاله ۱۶
۲۰:۰۰ آمل از پل آلشرود تا روستای کوسه رز
۲۰:۰۰ آمل جاده هراز بعد از پست آمل ۲
۲۰:۰۰ آمل از دریای ۴۳ تا نبش دریای ۴۹ - دریای ۴۵ - مسیر سمت راست بلوار ولایت تا روبروی cng شهرداری
۲۰:۰۰ آمل از دریای ۴۰ الی دریای ۱۴
۲۰:۰۰ آمل از مهدیخیل تا سه راه فیروزکلا تا بلیران
۲۰:۰۰ آمل ازسه راه درویشخیل تا شرکت کاله
بابل
۰۸:۰۰ بابل جاده ساحلی از مجتمع کاسپین تا پل موزیرج _ از ترمینال غرب تا بسیج مالک اشتر _ شرکت آب بند _ برسمنان و کمانگر
۰۸:۰۰ بابل کمربندی احمدچاله پی تا ورودی خیابان مصلی _ تجنک _ حوزه علمیه _ ورودی خیابان مصلی تا آخر آردکلا _ زرگرمحله _ طغان _ گردنبری _ کلنگاه _ نودهک _ کریم کلاً _ شریعت کلاً _ شهیدعبدالله _ نمودارکلا _ اسب
۰۸:۰۰ بابل بارفروش۷ _ فرهنگیان _ کوچه‌های اتحاد ۱ تا ۱۴ _ گلستان ۱ تا ۱۵ _ بوستان ۲ تا ۱۶ چهرتا گله محله تا کشتارگاه _ اریحی ۱ تا ۳۱ _ درزیکتی انقلاب ۱ تا ۲۰ _ موزیرج از مسجد حاج عنایت تا آستانه سر و تالار ک
۰۸:۰۰ بابل میدان مادر تا محله درزی کتی _ حر ۱۴ لاله ۱ تا ۱۴ _ شهاب نیا حر ۱۱ تا ۲۵ و حر ۸
۰۸:۰۰ بابل کمربندی احمدچاله پی تا روبروی بسیج مالک اشتر_ ورودی سپاه دانش تا ارچی_ کارون _ مرزبال_ بصرا _ پیچاکلا _ تلیگران _ قادی کلاً
۰۸:۰۰ بابل شهر گتاب تا اطاق سرا شماره ۴- دادگستری _ بخشداری _ بیل پی _مشهدسرا _ پائین سیدکلا _ بالاسیدکلا _ پائین مرزبال _ سه راه احمد کلاً تا انتهای صورت
۰۸:۰۰ بابل از پل کوهپایه سرا تا مناطق کوهستانی شیخ موسی_ سماکوش محله _ گاوزن محله فیروزجاه ثابت و مناطق ییلاقی شیخ موسی تا نیراسم
۰۸:۰۰ بابل ازپل حبیبی تا پائین سرست_ ملاکلا _ دلاورکلا _ درزیکلا آخوندی _ درزیکلا نصیرایی _ درزیکلا پایین و بالا _ حاجی کلاً _ ارمک _ سوربن _ تاریکلا_ پایئن سرست تا کشتله شوب محله _ چاری
۰۸:۰۰ بابل از ابتدای پست بابل ۳ تا شهرک شمال ۱ و شهرک شمال ۲و باغ ثباتی
۰۸:۰۰ بابل موزیرج از ارشاد ۲ تا آخر موزیرج - خلیل کلاً زرگرشهر - شهرک صنعتی - مناسکلا
۰۸:۰۰ بابل مرزیکلا تا بالا گنج افروز_ سیادرکا_ پیتکا _ رئیس کلاً _ درونکلای شرقی –درونکلای غربی _ گاوزن محله _ مرزناک _ بزچفت _ شهرک صنعتی درونکلا _ داردکاشت _ انارستان_ شاه رضا و هلیدشت
۰۸:۰۰ بابل ابتدای پل حبیبی تا میدان گتاب _ روستاهای کلاگرمحله، دونه سر، شیرسوار، بالاسرست، کفشگرکلا، بنگرکلا، زعفران کلاً، کاسمان کلاً و شهرگتاب خیابان فرهنگ و خیابان سنگ رود
۰۸:۰۰ بابل خجیرکلا - حمزه کلاً - پایین احمد -دونه سر - شیرسوار-مشترک با بخش مرکزی بابل جنوب (بابلکان _ خجیرکلا
۰۸:۰۰ بابل ضلع شرقی و غربی جاده بابلسر (روستاهای پایین نقیب و بالانقیب و درزی نقیب و سادات محله و رضا کلاً و فولادکلا و رکون و راهکلا و نی کلاً و چوپان کلاً و اسی کلاً و قسمتی از روستای کاسگرمحله خیابان زارع پور)
۰۸:۰۰ بابل سمت راست کمربندی امیرکلا تا میدان نماز و محدود شهری شامل خیابان تیرکاران و بلوار بهشتی و ملامحله و شهاب الدین کلاً و خیابان مصطفی خمینی
۰۸:۰۰ بابل روستاهای بندرکلا و آغوزبن
۱۰:۰۰ بابل پارک نوشیروانی تا میدان سردار سلیمانی _ بسیج‌های ۱ تا ۲۱_ بسیج ۲ تا ۶_ خیابان وحدت تا مبلمان مرکزی_ خیابان شریعتی از معلم ۱۸ تا ۲۶_ خیابان گل _ محله صد دستگاه_ پارک شادی
۱۰:۰۰ بابل میدان فاضل تا سلطان محمد طاهر _-روستای رمنت و اسبو کلاو ولی عصرومحمودآباد
۱۰:۰۰ بابل امامزاده قاسم تا میدان اوقاف _ اندیشه‌های ۲ تا ۱۸ و ۱ تا ۱۳ _ محله چاله زمین _ میدان اوقاف تا حکیم آباد _ کوچه‌های شکوفه _ مصلی‌های ۳ تا ۳۷ و ۲ تا ۳۶ شهرک صدف تا رضیا کل
۱۰:۰۰ بابل میدان کشوری از خداداد ۸ الی ۳۶_ میدان هادی نوروزی_ فاز ۱ و ۲ فرهنگ شهر_ کتی شرقی_ شهرک مالک_ شهرک شهرداری_ شهرک یاسین
۱۰:۰۰ بابل هوشنگ پور_ بسیج‌های ۱۰ تا ۱۴_ میدان بسیج تا چهار راه امیرکبیر_ از توحید ۴۶ تا ۶۶_ توحید ۴۱ تا ۴۹
۱۰:۰۰ بابل بولوار مادر حجاب ۱ تا ۶ _ مسکن مهر امید
۱۰:۰۰ بابل چهار راه شهربانی تا چهار راه گله محله _ نیایش‌های ۳ تا ۱۱ و ۲ تا ۱۲ _ میدان سجودی تا ایستگاه آمل _ شهرک طالقانی تا ترمینال غرب و ارشاد ۱۵ تا مسجد موسی بن جعفر
۱۰:۰۰ بابل ناریوران تا سه راهی میر کتی _ رحمانی محله _ سفیدطور _ پاریکلا _ سنگرودپی _کاردیکلای شرقی _ پایین پنبه جار ازارکل _ مسک
۱۰:۰۰ بابل بابلکنار تا انتهای کاردیکلا_ شورکش_ شیر دار کلاً _ کاردکش _ گاوانکلا _ سید کلاً _ قران تالار
۱۰:۰۰ بابل محله کتی غربی تا پست زمینی میدان بار _ کوچه‌های گاوزن _ کوچه‌های خداداد _محله شهید بذری
۱۰:۰۰ بابل میدان کشوری تا کارگر _ سرداران های ۲ تا ۱۸ _ ارشادهای ۶ الی ۱۰_ شهرک آزادگان
۱۰:۰۰ بابل ناریوران بسمت پوست کلاً _ روستاهای شاه رضا _ لدار_ زوارده تا گرد رودبار _ امیرده
۱۰:۰۰ بابل روستاهای بالا احمد چاله پی، آقاملک، درزی کلای آقا شفیع، دلاورکلا، حمزه رضا، بازیار، اله چال تا جاده گاودشت
۱۰:۰۰ بابل سرون محله - متکه - ایمن آباد - داودکلا-اندی کلاً - کروکلا - نوایی کلاً - لطفعلی آباد -طرقچی کلاً - درزیکلای بزرگ
۱۰:۰۰ بابل ورمتون - پایین احمد- گله محله - کاظم بیگی - زاهدکلا - بالا احمد - للوک- طراقچی کلاً -پایین احمد چاله پی تا مظفرکلا _ داوود کلاً _ چناربن _ زاهد کلاً _ للوک _ خطیب _ طراقچی کلاً
۱۰:۰۰ بابل سمت راست کمربندی امیرکلا و روستاهای مقریکلا، خردمرد رضایی و انیسی و کبوتردان و عزیزک
۱۲:۰۰ بابل میدان کشوری از سرداران های ۱ الی ۹ _ محله داروشفا تا چهار راه گلشن _ کوچه‌های امامزاده یحیی و نصیرایی
۱۲:۰۰ بابل فیضیه های ۱۴ و ۱۸ _ محله حیدرکلا _ بولوار نژاد اکبر تا حاجی کلاً _ میدان شهید نجاریان _ آرامگاه معتمدی تا دانشگاه راه و دانش
۱۲:۰۰ بابل شهرک صنعتی منصور کنده
۱۲:۰۰ بابل کوی امیر المومنین _ کوچه اندیشه_ بهداری کاظم بیگی_ محله سردخانه اوصیا_ بوستان‌های ۱۹ الی ۲۳- انبار مخابرات _ میدان بزاز_ شهرک افق_ کوچه‌های سلمان فارسی مرکزی
۱۲:۰۰ بابل میدان کشوری تا انتهای کاظم بیگی _ بوستان‌های ۱، ۵،۲۴، ۲۵، ۲۶،۲۷، ۳۰ و شهرک ۲۲ بهمن
۱۲:۰۰ بابل بوستان ۱۵ تا ۱۷ _ بوستان ۱۲ تا ۱۸ _ انتقال خون تا مدرسه صبوری_ شیخ کبیرهای ۱۶ الی ۲۴ _ ملانصیرا ۱۵ الی ۱۹
۱۲:۰۰ بابل بسیج ۱۱ و بسیج‌های ۱۶ تا ۲۰ _ کوچه‌های فجر غربی_ فجر مرکزی_ فجر جنوبی_ سلمان فارسی غربی_ ابتدای بسیج ۱ تا مسجد امام حسین_ وکیل محله- همت آباد_ شهرک مخابرات_ حسین آباد
۱۲:۰۰ بابل چهار راه شهدا تا میدان کارگر _ فرهنگ‌های ۱ تا ۱۵ و ۲ تا ۶ _ مسجد جامع
۱۲:۰۰ بابل میدان کشوری سرداران ۱ تا اشرفی ۲۱ _ کوچه‌های بعثت مدرسه صبوری فهیما
۱۲:۰۰ بابل هادی ۴ تا ۸ _ نقیب کلاً _ محله‌های قصاب کلاً، پل پیش و مخابرات استان تا میدان اوقاف
۱۲:۰۰ بابل محله اوشیب _ کوچه‌های وحدت ۱ تا ۲۵ _ امیرکبیر غربی مهتاب ۱ تا ۲۰ _ گلچین ۱ تا ۹ _ خیام ۱ تا ۱۰ _ شهرک فلاحیان _ توحید ۳۸ _ امیرکبیر شرقی ازفردوس ۱ تا ۲۶
۱۲:۰۰ بابل پشت اداره برق_ کوی امیرالمومنین_ بولوار کاظم بیگی تا قائم ۹ _ کوچه عادل _ معرفت _ سادات محله _ محله اسلام
۱۲:۰۰ بابل کرکنار_ شانه تراش _ عالی زمین _ معلم کلاً و قسمتی از قمی کلاً
۱۲:۰۰ بابل گری محله تا انتهای روستای ولیک _ ادملا تا پل دیوا _ شیاده _ کشتارگاه _ دولت رودبار
۱۲:۰۰ بابل شهرک صنعتی رجه از نگهبانی شماره ۱ بسمت پویا آیش مازندران و ایران خودرو
۱۲:۰۰ بابل شهرک صنعتی رجه ازابتدای شهرک بسمت تصفیه خانه و ورودی دوم شهرک از کاشیکلا
۱۲:۰۰ بابل گنج افروز: از پارک بانوان -بولوار ابوالحسنی _ تا محله روشن آباد _گنج افروز تا انتهای باغ پهلوان
۱۲:۰۰ بابل از پست زمینی میدان بارتا روستاهای هریکنده _ هتکه پشت و نقیب کلاً
۱۲:۰۰ بابل موزیرج از ارشاد ۲ تا آخر موزیرج - خلیل کلاً زرگرشهر - شهرک صنعتی - مناسکلا
۱۲:۰۰ بابل ایرانسل و پست زمینی اکبرین
۱۲:۰۰ بابل بلوار حائری- شهرک فارابی و شهرک بهزاد و پردیس و کوچه‌های فتح و میخک و نبوت و خیابان ام آر ای
۱۲:۰۰ بابل فیدر اختصاصی (کارخانه صنایع پازوار)
۱۲:۰۰ بابل هفت روستای مرزون آباد شامل بوله کلاً و درویش خیل و باریک کلاً و گله کلاً و شمشیرگر محله و مشهدی کلاً و میانرود و منطقه شهری حاجی کلای دوم و رودبار
۱۴:۰۰ بابل کمربندی احمدچاله پی تا روبروی بسیج مالک اشتر_ ورودی سپاه دانش تا ارچی_ کارون _ مرزبال_ بصرا _ پیچاکلا _ تلیگران _ قادی کلاً
۱۴:۰۰ بابل میدان فاضل تا سلطان محمد طاهر _-روستای رمنت و اسبو کلاو ولی عصرومحمودآباد
۱۴:۰۰ بابل چهار راه شهربانی تا چهار راه گله محله _ نیایش‌های ۳ تا ۱۱ و ۲ تا ۱۲ _ میدان سجودی تا ایستگاه آمل _ شهرک طالقانی تا ترمینال غرب و ارشاد ۱۵ تا مسجد موسی بن جعفر
۱۴:۰۰ بابل کمربندی احمدچاله پی تا ورودی خیابان مصلی _ تجنک _ حوزه علمیه _ ورودی خیابان مصلی تا آخر آردکلا _ زرگرمحله _ طغان _ گردنبری _ کلنگاه _ نودهک _ کریم کلاً _ شریعت کلاً _ شهیدعبدالله _ نمودارکلا _ اسب
۱۴:۰۰ بابل میدان فاضل تا میدان هادی نوروزی_ جاده قایمشهر از میدان هادی نوروزی تا کبودکلا _ کوچه خجسته _ گرجی آباد _ چمازکلا _ دریکنده و کبودکلا
۱۴:۰۰ بابل پشت سینما آزادی تا بنیاد حریری توحید ۵_ ضراپوری تا هاشم آباد _کوچه‌های گلچین و نوریان
۱۴:۰۰ بابل امامزاده قاسم تا میدان اوقاف _ اندیشه‌های ۲ تا ۱۸ و ۱ تا ۱۳ _ محله چاله زمین _ میدان اوقاف تا حکیم آباد _ کوچه‌های شکوفه _ مصلی‌های ۳ تا ۳۷ و ۲ تا ۳۶ شهرک صدف تا رضیا کل
۱۴:۰۰ بابل چهار راه شهدا تا سنگ پل _ ایثارهای ۲ تا ۲۰ و ۳۰ تا ۲۵
۱۴:۰۰ بابل فیضیه ۲ _ گلستان‌های ۳ و ۹ و ۱۵ _ شهرک صالحین _ بازگیرکلا _ حسین آباد _ گلستان ۴ تا شهرک صدف
۱۴:۰۰ بابل میدان سردار سلیمانی_ معلم ۱۹ تا دانشگاه نوشیروانی
۱۴:۰۰ بابل چهار راه گله محله تا چهار راه امیرکبیر ازتوحید ۱ تا ۴۰ _ خیابان استادیوم حر ۲ تا ۷ _ خورشیدکلا معراج ۱ تا ۲۸ و فردوس ۴
۱۴:۰۰ بابل فیضیه ۳ تا ۲۱ _ میدان بزاز تا میدان آستانه _ ایثارهای ۱ تا ۵۶
۱۴:۰۰ بابل شهرک امام _ شهرک انقلاب _ کمانگر کلاً _ قسمتی از درزیکلا-درزیکلا نصیرایی - درزیکلا آخوندی - دلاورکلا - جمال - شهرک جانبازان- پایین میرکلا -
۱۴:۰۰ بابل از پل کوهپایه سرا تا مناطق کوهستانی شیخ موسی_ سماکوش محله _ گاوزن محله فیروزجاه ثابت و مناطق ییلاقی شیخ موسی تا نیراسم
۱۴:۰۰ بابل ناریوران تا سه راهی میر کتی _ رحمانی محله _ سفیدطور _ پاریکلا _ سنگرودپی _کاردیکلای شرقی _ پایین پنبه جار ازارکل _ مسک
۱۴:۰۰ بابل ناریوران تا پل کوهپایه سرا _ خرطوسی _ چالرز
۱۴:۰۰ بابل شهیدآباد _ بزرودپی _ فکچال _ صلحدارکلا _ قنبرزاده
۱۴:۰۰ بابل از مرزیکلا بابلکنار تا باغ پهلوان گنج افروز_ درونکلای شرقی _ فولاد کلاً _ هلیدشت_ طلوت _ خشک دشت_ اسبوکلا _ کمانگر کلا_ دومیرکلا_ معلم کلا_ کلاگر محله _ سادات محله _پائین گنج افروز_ ابتدای پل چ
۱۴:۰۰ بابل بابلکنار تا انتهای کاردیکلا_ شورکش_ شیر دار کلاً _ کاردکش _ گاوانکلا _ سید کلاً _ قران تالار
۱۴:۰۰ بابل بابلکنار تا منطقه جنگلی انجلیسی_ مرزی کلاً _ درازکلا _ کبریاکلا _ امیر کلاً _ بالف کلاً _ خواجه کلاً _ چهره _ گل چشمه _ ریگ چشمه _ شالیکش_ همه کتن _مس دره _ هلی کتی _ بلکرون _ موزی کتی _ جاجن
۱۴:۰۰ بابل از ابتدای پست بابل ۳ تا شهرک شمال ۱ و شهرک شمال ۲و باغ ثباتی
۱۴:۰۰ بابل روبروی بیمارستان شهید بهشتی _ دانش‌های ۴،۶،۸و۱۰ _ پست زمینی اکبرین
۱۴:۰۰ بابل محله کتی غربی تا پست زمینی میدان بار _ کوچه‌های گاوزن _ کوچه‌های خداداد _محله شهید بذری
۱۴:۰۰ بابل شهرک صنعتی گرمیج
۱۴:۰۰ بابل روستاهای متکه، امین آباد، کروکلا، هلال کلاً، نوایی کلاً، مصیر محله، اندی کلاً، تاری محله
۱۴:۰۰ بابل مرزیکلا تا بالا گنج افروز_ سیادرکا_ پیتکا _ رئیس کلاً _ درونکلای شرقی –درونکلای غربی _ گاوزن محله _ مرزناک _ بزچفت _ شهرک صنعتی درونکلا _ داردکاشت _ انارستان_ شاه رضا و هلیدشت
۱۴:۰۰ بابل حمزه کلاً شش پل _ خراسان محله _ سادات محله _ نوشیروانکلا – محله قصاب کلا_ آهنگرکلا _ شیخ محله _ درزیکلای نوشیروانی _ قمی کلا_ آکتیج کلاً
۱۴:۰۰ بابل خجیرکلا - حمزه کلاً - پایین احمد -دونه سر - شیرسوار-مشترک با بخش مرکزی بابل جنوب (بابلکان _ خجیرکلا
۱۴:۰۰ بابل سمت راست کمربندی امیرکلا تا میدان نماز و محدود شهری شامل خیابان تیرکاران و بلوار بهشتی و ملامحله و شهاب الدین کلاً و خیابان مصطفی خمینی
۱۴:۰۰ بابل ضلع شرقی و غربی جاده بابلسر (روستاهای پایین نقیب و بالانقیب و درزی نقیب و سادات محله و رضا کلاً و فولادکلا و رکون و راهکلا و نی کلاً و چوپان کلاً و اسی کلاً و قسمتی از روستای کاسگرمحله خیابان زارع پور)
۱۶:۰۰ بابل بولوار مادر حجاب ۱ تا ۶ _ مسکن مهر امید
۱۶:۰۰ بابل پارک نوشیروانی تا میدان سردار سلیمانی _ بسیج‌های ۱ تا ۲۱_ بسیج ۲ تا ۶_ خیابان وحدت تا مبلمان مرکزی_ خیابان شریعتی از معلم ۱۸ تا ۲۶_ خیابان گل _ محله صد دستگاه_ پارک شادی
۱۶:۰۰ بابل _ چهار راه شهدا تا چهار راه نواب _ اشرفی‌های ۲ تا ۲۲ و ۱ تا ۲۷ _ شیخ کبیرهای ۲۴ تا ۴۶ ایثارهای ۲۱ تا ۳۵_ مسجد محدثین
۱۶:۰۰ بابل میدان مادر تا محله درزی کتی _ حر ۱۴ لاله ۱ تا ۱۴ _ شهاب نیا حر ۱۱ تا ۲۵ و حر ۸
۱۶:۰۰ بابل جاده ساحلی از مجتمع کاسپین تا پل موزیرج _ از ترمینال غرب تا بسیج مالک اشتر _ شرکت آب بند _ برسمنان و کمانگر
۱۶:۰۰ بابل شهر گتاب تا اطاق سرا شماره ۴- دادگستری _ بخشداری _ بیل پی _مشهدسرا _ پائین سیدکلا _ بالاسیدکلا _ پائین مرزبال _ سه راه احمد کلاً تا انتهای صورت
۱۶:۰۰ بابل گری محله تا انتهای روستای ولیک _ ادملا تا پل دیوا _ شیاده _ کشتارگاه _ دولت رودبار
۱۶:۰۰ بابل میدان کشوری تا کارگر _ سرداران های ۲ تا ۱۸ _ ارشادهای ۶ الی ۱۰_ شهرک آزادگان
۱۶:۰۰ بابل سرون محله - متکه - ایمن آباد - داودکلا-اندی کلاً - کروکلا - نوایی کلاً - لطفعلی آباد -طرقچی کلاً - درزیکلای بزرگ
۱۶:۰۰ بابل ابتدای کرد محله تا پائین محله کشتله_ ولوکلا _ آهنگرکلای بزرگ _ کشتله شوب محله تا مزار شهدای پایئن سرست_ چوبست_ بالامرزبال_ گل باغ_ بالامرزناک _ مسیر احمد کلاً تا کرد محله _ مسیر آخمن
۱۶:۰۰ بابل ضلع سمت چپ کمربندی تا میدان مقری کلاً و کمال محله و روستاهای سپاه محله و سعیدکلا و کاسگرمحله و خیابان آب و فاضلاب
۱۶:۰۰ بابل روستاهای بندرکلا و آغوزبن
۱۸:۰۰ بابل میدان کشوری تا انتهای کاظم بیگی _ بوستان‌های ۱، ۵،۲۴، ۲۵، ۲۶،۲۷، ۳۰ و شهرک ۲۲ بهمن
۱۸:۰۰ بابل میدان کشوری سرداران ۱ تا اشرفی ۲۱ _ کوچه‌های بعثت مدرسه صبوری فهیما
۱۸:۰۰ بابل محله اوشیب _ کوچه‌های وحدت ۱ تا ۲۵ _ امیرکبیر غربی مهتاب ۱ تا ۲۰ _ گلچین ۱ تا ۹ _ خیام ۱ تا ۱۰ _ شهرک فلاحیان _ توحید ۳۸ _ امیرکبیر شرقی ازفردوس ۱ تا ۲۶
۱۸:۰۰ بابل بوستان ۱۵ تا ۱۷ _ بوستان ۱۲ تا ۱۸ _ انتقال خون تا مدرسه صبوری_ شیخ کبیرهای ۱۶ الی ۲۴ _ ملانصیرا ۱۵ الی ۱۹
۱۸:۰۰ بابل میدان کشوری از خداداد ۸ الی ۳۶_ میدان هادی نوروزی_ فاز ۱ و ۲ فرهنگ شهر_ کتی شرقی_ شهرک مالک_ شهرک شهرداری_ شهرک یاسین
۱۸:۰۰ بابل چهار راه شهدا تا میدان کارگر _ فرهنگ‌های ۱ تا ۱۵ و ۲ تا ۶ _ مسجد جامع
۱۸:۰۰ بابل شهاب نیا حر ۶ تا ۱۴ _ چهار راه گله محله تا ایستگاه آمل بهاران ۱ تا ۳۴ و شهرک اندیشه
۱۸:۰۰ بابل هادی ۴ تا ۸ _ نقیب کلاً _ محله‌های قصاب کلاً، پل پیش و مخابرات استان تا میدان اوقاف
۱۸:۰۰ بابل مهدی آباد کوچه‌های ارکیده ۱ تا ۸ _ کوچه‌های زیتون ۷ تا ۱۶ _ کوچه دکتر باوند _ توحید ۲۸ تا باغ سراج _ مهتاب ۲ _ توحید ۱۶ و اتوکاپ
۱۸:۰۰ بابل از پست زمینی میدان بارتا روستاهای هریکنده _ هتکه پشت و نقیب کلاً
۱۸:۰۰ بابل سرون محله - متکه - ایمن آباد - داودکلا-اندی کلاً - کروکلا - نوایی کلاً - لطفعلی آباد -طرقچی کلاً - درزیکلای بزرگ
۱۸:۰۰ بابل ابتدا کوچه ستارتا شبنم ۱۱ و محله پاسدارن
۱۸:۰۰ بابل ازپل حبیبی تا پائین سرست_ ملاکلا _ دلاورکلا _ درزیکلا آخوندی _ درزیکلا نصیرایی _ درزیکلا پایین و بالا _ حاجی کلاً _ ارمک _ سوربن _ تاریکلا_ پایئن سرست تا کشتله شوب محله _ چاری
۱۸:۰۰ بابل ابتدای پل حبیبی تا میدان گتاب _ روستاهای کلاگرمحله، دونه سر، شیرسوار، بالاسرست، کفشگرکلا، بنگرکلا، زعفران کلاً، کاسمان کلاً و شهرگتاب خیابان فرهنگ و خیابان سنگ رود
۱۸:۰۰ بابل روستاهای بالا احمد چاله پی، آقاملک، درزی کلای آقا شفیع، دلاورکلا، حمزه رضا، بازیار، اله چال تا جاده گاودشت
۱۸:۰۰ بابل بلوار حائری- شهرک فارابی و شهرک بهزاد و پردیس و کوچه‌های فتح و میخک و نبوت و خیابان ام آر ای
۱۸:۰۰ بابل سمت راست کمربندی امیرکلا و روستاهای مقریکلا، خردمرد رضایی و انیسی و کبوتردان و عزیزک
۱۸:۰۰ بابل جاده بابل به بهنمیر- روستاهای پایین بیشه سر و بالابیشه سر و لنگور
۲۰:۰۰ بابل چهار راه شهدا تا سنگ پل _ ایثارهای ۲ تا ۲۰ و ۳۰ تا ۲۵
۲۰:۰۰ بابل چهار راه شهربانی تا سبز میدان _ پاساژ شهریار _ عطر زیستان _ آزمایشگاه رازی _ کوچه معلوجی _ سه راه فرهنگ
۲۰:۰۰ بابل جاده کیاکلا میدان فاضل تا انتها ی حوزه بابل کپورچال _ جاده قایمشهر ورودی استردیکلا تا شهرک منصور کنده
۲۰:۰۰ بابل حمزه کلاً شش پل _ خراسان محله _ سادات محله _ نوشیروانکلا – محله قصاب کلا_ آهنگرکلا _ شیخ محله _ درزیکلای نوشیروانی _ قمی کلا_ آکتیج کلاً
۲۰:۰۰ بابل شهرک امام _ شهرک انقلاب _ کمانگر کلاً _ قسمتی از درزیکلا-درزیکلا نصیرایی - درزیکلا آخوندی - دلاورکلا - جمال - شهرک جانبازان- پایین میرکلا -
۲۰:۰۰ بابل شهرک فرهنگیان فلسطین‌های ۱۳ ،۱۹، ۲۱، ۲۳ - روبروی زندان متی کلاً و ترک محله_ روستای نجارکل
۲۰:۰۰ بابل شهرک ازادگان _ شهرک چمران و سه راه نواباد
۲۰:۰۰ بابل سمت چپ خیابان امام از روبروی پارک نوشیروانی تا میدان انقلاب (کوچه گلزار و سهرابی و چهلستون و خیابان طالقانی و درزیکلای شیخ تا کوچه صنعت و خیابان خاتم الانبیاء)
بابلسر
۰۸:۰۰ بابلسر خیابان پاسداران از کلانتری ۱۲ تا میدان معلم+ خیابان فلسطین+ ابتدای خیابان شریعتی
۰۸:۰۰ بابلسر پارکینک ۴و۵و۷و۸و۹+ خیابان محبوبی +شهرک میرزایی+خیابان شریعتی
۰۸:۰۰ بابلسر هتل میزبان+خ شهید طالبی +روستاهای آرمیچکلا +علی آباد+ضلع غربی روستای بابل پشت+ کوچه اداره گاز
۰۸:۰۰ بابلسر ضلع غربی میاندشت-خیابان همت آباد- خیابان محمدزاده-کوچه آزانس مرکزی
۱۰:۰۰ بابلسر روستای تازه آباد +روستاهای منگلاب +پارومحله +سرخدشت +گالشکلا +بالا محله بهنمیر +جاده بابل+ جاده کیاکلا
۱۰:۰۰ بابلسر شرکت میناگر+ شرکت بهین کیفت شمال+ میر بازار از ورودی تا سنگ پل + سنگ پل+ضلع جنوبی هادی شهر
۱۰:۰۰ بابلسر شرکت کود شیمیایی+روستاهای قادی محله+نصرت کلا+شرامتان +ولیک رودپشت +کونر +دوغیکلا +شاره +رزی کنار+کاریکلا +خشکرود +میانبال
۱۲:۰۰ بابلسر ضلع شمالی هادی شهر+کیخامحله + روستاهای درزی محله+لاری محله +رودبست +سادات محله+اسفندیار محله
۱۲:۰۰ بابلسر ضلع غربی میاندشت-خیابان همت آباد- خیابان محمدزاده-کوچه آزانس مرکزی
۱۲:۰۰ بابلسر خیابان شهید بهشتی + خیابان جباری+بخشی ازضلع شمالی بلوار ذوالفقاری و بخشی از ضلع شمالی باقرتنگه
۱۲:۰۰ بابلسر شهرک صنعتی می‌رود+ روستاهای می‌رود+می‌رود سر+کرفون +نفت چال + افراتخت
۱۲:۰۰ بابلسر قسمتی از ضلع جنوبی باقرتنگه -سپاه پاسداران-مصلی -فرمانداری مرکز شهر+ بلوار شریفی+خ پاسداران تا پل قدیم
۱۲:۰۰ بابلسر هتل میزبان+خ شهید طالبی +روستاهای آرمیچکلا +علی آباد+ضلع غربی روستای بابل پشت+ کوچه اداره گاز
۱۲:۰۰ بابلسر ضلع جنوبی روستای کریم کلا+ضلع جنوبی روستای کاله و ضلع جنوبی شهر بهنمیرتا میدان
۱۲:۰۰ بابلسر شرکت مازی نور و شرکت فرش و موکت بابل+ روستاهای بالا احمد کلاً +پایین احمد کلاً +شورک
۱۴:۰۰ بابلسر بلوار نیروی هوایی +روستای اوکسر +چهارصدمتری باقرتنگه +کوی سازمانی نیروی هوایی+روستای کهنه محله می‌رود + روستای عربخیل +روستای کاله
۱۴:۰۰ بابلسر دانشگاه مازندران+ضلع شمالی روستای باقرتنگه + ضلع شمالی بلوار ذوالفقاری+بلوار علوم پایه +علی آباد میر +خیابان امیر مازندرانی
۱۴:۰۰ بابلسر ضلع جنوبی روستای باقرتنگه +بلوار بسیج+خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم و قسمتی از ضلع جنوبی بلوار شریفی
۱۴:۰۰ بابلسر پدافند هوایی بابلسر
۱۴:۰۰ بابلسر ضلع شمالی جاده دریاکنار+شهرک فرهنگیان +شهرک گل‌ها+خ گلچین سرا +خ مولانا +۲۰ متری اول ودوم شهرک قائم + شهرک ساحلی
۱۶:۰۰ بابلسر شرکت پلی بافت+کوچه پلی بافت
۱۶:۰۰ بابلسر شرکت مازی نور و شرکت فرش و موکت بابل+ روستاهای بالا احمد کلاً +پایین احمد کلاً +شورک
۱۸:۰۰ بابلسر ضلع شمالی هادی شهر+کیخامحله + روستاهای درزی محله+لاری محله +رودبست +سادات محله+اسفندیار محله
۱۸:۰۰ بابلسر شرکت کود شیمیایی+روستاهای قادی محله+نصرت کلا+شرامتان +ولیک رودپشت +کونر +دوغیکلا +شاره +رزی کنار+کاریکلا +خشکرود +میانبال
۱۸:۰۰ بابلسر بلوار نیروی هوایی +روستای اوکسر +چهارصدمتری باقرتنگه +کوی سازمانی نیروی هوایی+روستای کهنه محله می‌رود + روستای عربخیل +روستای کاله
۱۸:۰۰ بابلسر شهرک صنعتی می‌رود+ روستاهای می‌رود+می‌رود سر+کرفون +نفت چال + افراتخت
۱۸:۰۰ بابلسر شهرک دریاکنار
۱۸:۰۰ بابلسر شرکت اندیشه +شرکت هیوا+ منطقه صنعتی کیانا+روستای اسلام آباد+شهرک صفاییه
۲۰:۰۰ بابلسر دانشگاه مازندران+ضلع شمالی روستای باقرتنگه + ضلع شمالی بلوار ذوالفقاری+بلوار علوم پایه +علی آباد میر +خیابان امیر مازندرانی
۲۰:۰۰ بابلسر ضلع جنوبی روستای باقرتنگه +بلوار بسیج+خ امام زاده ابراهیم و پشت امام زاده ابراهیم و قسمتی از ضلع جنوبی بلوار شریفی
۲۰:۰۰ بابلسر ضلع شمالی شهر بهنمیر +روستاهای داربدین +ازنوا +روشندان +هلی باغ+ضلع شمالی روستای کاله +ضلع شمالی روستای کریم کلاً
۲۰:۰۰ بابلسر خیابان نخست وزیری و انتهای بلوار طالقانی+دانش ۲ +متل بانک کشاورزی و متل بانک رفاه
بهشهر
۰۸:۰۰ بهشهر روستای زاغمرز-یکه توت و نوار ساحلی
۰۸:۰۰ بهشهر جاده دانشگاه علم وصنعت و تا انتهای روستای قره تپه- مسکن مهر شهرک امام
۰۸:۰۰ بهشهر ضلع شمالی بلوار امام رضا - بلوار ابوعمار- خیابان مفتح تا بیست متری امت
۱۰:۰۰ بهشهر روستاهای گرجی محله - آسیابسر- کوهستان
۱۰:۰۰ بهشهر صحرای رستمکلا تا ایستگاه گاز نکا
۱۰:۰۰ بهشهر روستای یعقوب لنگه - نمک چال -زینوند - مهدی آباد - عسگرآباد - امیرآباد و بندر امیر آباد
۱۰:۰۰ بهشهر روستای زاغمرز-یکه توت و نوار ساحلی
۱۰:۰۰ بهشهر انتهای خیابان قائم - شهیدساداتی، اشرفی اصفهانی، شهیدآشکاران وشهیدسازگار
۱۰:۰۰ بهشهر "ضلع شمالی از عبور عباس آباد تا چهارراه گرگان وابتدای خ ش رجایی تا ماهی فروشی صیفی -ضلع شرقی چهار راه امام تا مصلی (خ قائم، ابتدای شهید نجفی، جمهوری، شهید برفامی) "
۱۰:۰۰ بهشهر تمام شهر رستمکلا (ضلع جنوبی بلوار سراسری)
۱۰:۰۰ بهشهر ایستگاه گا ز (فیدراختصاصی)
۱۲:۰۰ بهشهر ضلع شمالی جاده بهشهربه گلوگاه - روستای کلاک -رکاوند و صحرای کشاورزی
۱۲:۰۰ بهشهر خیابان فرودگاه -گراییل محله - ضلع جنوبی بلوار از شیرینی سرای وانیلا تا تراشکاری نظیری
۱۲:۰۰ بهشهر خیابان هنر-هفت تیر-ضلع شمالی و جنوبی بلوار از چهارراه گرگان تا پارک شهر
۱۲:۰۰ بهشهر شهر رستمکلاضلع شمالی جاده سراسری تا کارخانه آجر کلت
۱۲:۰۰ بهشهر از روستای ولو تا روستای بندسر
۱۲:۰۰ بهشهر خیابان ۱۷ شهریور- نواب - انتهای مهدیه و سی متری آیت الله کوهستانی
۱۴:۰۰ بهشهر روستای زاغمرز-یکه توت و نوار ساحلی
۱۴:۰۰ بهشهر روستای حسین آباد و لله مرز
۱۴:۰۰ بهشهر ضلع شمالی بلوار امام رضا - بلوار ابوعمار- خیابان مفتح تا بیست متری امت
۱۴:۰۰ بهشهر صحرای رستمکلا تا ایستگاه گاز نکا
۱۴:۰۰ بهشهر شهرک صنعتی فاز ۲
۱۴:۰۰ بهشهر جاده زاغمرز - کوچه ویلا-شهرک صنعتی فاز ۱
۱۴:۰۰ بهشهر ازضلع شمالی کمربندی بهشهر (میدان شیر) تا روستای امامده
۱۶:۰۰ بهشهر ضلع شمالی جاده بهشهربه گلوگاه - روستای کلاک -رکاوند و صحرای کشاورزی
۱۶:۰۰ بهشهر صحراهای رستمکلا-گرجی محله- آسیابسر و کوهستان
۱۶:۰۰ بهشهر جاده دانشگاه علم وصنعت و تا انتهای روستای قره تپه- مسکن مهر شهرک امام
۱۶:۰۰ بهشهر ایستگاه گا ز (فیدراختصاصی)
۱۸:۰۰ بهشهر انتهای خیابان قائم - شهیدساداتی، اشرفی اصفهانی، شهیدآشکاران وشهیدسازگار
۱۸:۰۰ بهشهر خیابان فرودگاه -گراییل محله - ضلع جنوبی بلوار از شیرینی سرای وانیلا تا تراشکاری نظیری
۱۸:۰۰ بهشهر روستاهای گرجی محله - آسیابسر- کوهستان
۱۸:۰۰ بهشهر خیابان شهیدرجایی- شهید باقری -سلمان فارسی - عبدالحق- گلشهر-کشتارگاه قدیم -شهیدمهرزادی -بیست متری امت
۱۸:۰۰ بهشهر عباس آباد و روستاهای التپه- سارو- پاسند- تازه آباد - خلیل شهر
۱۸:۰۰ بهشهر ضلع شمالی جاده بهشهربه گلوگاه - روستای کلاک -رکاوند و صحرای کشاورزی
۲۰:۰۰ بهشهر "ضلع شمالی از عبور عباس آباد تا چهارراه گرگان وابتدای خ ش رجایی تا ماهی فروشی صیفی -ضلع شرقی چهار راه امام تا مصلی (خ قائم، ابتدای شهید نجفی، جمهوری، شهید برفامی) "
جویبار
۰۸:۰۰ جویبار میانکاله -پمپ بنزین ورشویی - هتل سامان- میارکلا، صفرخیل، گلیرد، پهناب، مشک آباد
۱۰:۰۰ جویبار پمپ بنزین موسوی-لاریم، زرینکلا، رنگریزمحله، کیامحله
۱۰:۰۰ جویبار پمپ بنزین بابایی-جاده کیاکلا مناطق کشاورزی سروکلا، شرکت سروبتن
۱۰:۰۰ جویبار طرح سالمسازی دریا -پمپ بنزین کاویانی چوباغ-میانملک، امامزاده محمود، شاهین خزر
۱۰:۰۰ جویبار کارخانجات شهرک صنعتی - سالن حاجی زاده جویبار-پمپ بنزین جدید
۱۰:۰۰ جویبار مرغداریها-اسماعیلکلا بزرگ و کوچک، کله بن، فوتم، بیزکی، میانده،
۱۰:۰۰ جویبار پادگان شهید محلاتی-سروکلا، دیوکلا، دیوکلاالیمون
۱۲:۰۰ جویبار انبارسر تا کوهی خیل
۱۲:۰۰ جویبار دانشگاه آزادجویبار- روستاهای دونچال انارمرز و گلدشت وانبارسر، زغالمنزل، میستان
۱۲:۰۰ جویبار پمپ بنزین موسوی-لاریم، زرینکلا، رنگریزمحله، کیامحله
۱۲:۰۰ جویبار ادره برق -سپاه-شهرداری- خیابان بحر خزر -خیابان شریعتی- جوانمحله
۱۲:۰۰ جویبار میانکاله -پمپ بنزین ورشویی - هتل سامان- میارکلا، صفرخیل، گلیرد، پهناب، مشک آباد
۱۴:۰۰ جویبار پمپ بنزین موسوی-لاریم، زرینکلا، رنگریزمحله، کیامحله
۱۴:۰۰ جویبار پمپ بنزین بابایی-جاده کیاکلا مناطق کشاورزی سروکلا، شرکت سروبتن
۱۴:۰۰ جویبار پادگان شهید محلاتی-سروکلا، دیوکلا، دیوکلاالیمون
۱۴:۰۰ جویبار فرمانداری -مرغداریها-شیب آبندان، سیدکلا، حاجیکلا، آزان، سراجکلا
۱۶:۰۰ جویبار طرح سالمسازی دریا -پمپ بنزین کاویانی چوباغ-میانملک، امامزاده محمود، شاهین خزر
۱۸:۰۰ جویبار مرغداریها-اسماعیلکلا بزرگ و کوچک، کله بن، فوتم، بیزکی، میانده،
۱۸:۰۰ جویبار انبارسر تا کوهی خیل
۲۰:۰۰ جویبار میانکاله -پمپ بنزین ورشویی - هتل سامان- میارکلا، صفرخیل، گلیرد، پهناب، مشک آباد
۲۰:۰۰ جویبار مرکز بهداشت کلاگرمحله- خیابان کلاگرمحله، باغبانمحله - کلاگرمحله-جاده بیزکی، جاده میانده
۲۰:۰۰ جویبار مرغداریها-اسماعیلکلا بزرگ و کوچک، کله بن، فوتم، بیزکی، میانده،
ساری
۰۸:۰۰ ساری بخش از خ قارن کوچه ازادگان، منطقه قلیچ تا بخش ی از خ فرهنگ مدرسه راهنمایی فردوسی خ حافظ و سعدی تا جنب مسجد جواد آل محمد
۰۸:۰۰ ساری شهرک صنعتی کیاسر
۰۸:۰۰ ساری خیابان سلمان فارسی از میدان گل‌ها تا میدان اول سلمان فارسی
۰۸:۰۰ ساری جوادیه
۰۸:۰۰ ساری خیابان پیروزی - خیابان ۱۵ خرداد - بخشی از خیابان فرهنگ
۰۸:۰۰ ساری از روستای جماالدین کلاً تا روستاهای ارا و اروست و مالخواست و دهستان پشتکوه
۰۸:۰۰ ساری روستای لالا و خلرد و...
۰۸:۰۰ ساری پل گردن
۰۸:۰۰ ساری بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا بلوار آزادی جنب عمارت شهرداری وکوی آزادی، خ نزهت و بعثت و کلیه مناطق تحت پوشش
۰۸:۰۰ ساری انتهای بلوار طالقانی راسته شرکت ایرانیت (دور میدان هلال احمر) بسمت خ نیما یوشیج، خ سلمان فارسی و کلیه مناطق تحت پوشش میدان اول تا کوچه محتشم
۰۸:۰۰ ساری بخشی از خ قارن شامل کوچه‌های کیانی، کوی مختار، اصفهانی محله، کوچه قیومی تا جنب خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد
۰۸:۰۰ ساری بلوار طالقانی راسته میدان هلال احمر بسمت شهابی و بیمارستان حکمت، خ شهابی و کلیه مناطق تحت پوشش، کوچه میرجانی و باغ سنگ، خ المهدی، تا ابتدای تقاطع شهابی و خ ۲۰ متری دوم.
۰۸:۰۰ ساری جاده جویبار سمت راست تا سراهی میارکلا
۰۸:۰۰ ساری میدان خزر تا ساری کنار و خیابان‌های صبا و کمر بندی غربی - کل شهبند و قسمتی از مهدی آباد و وصال
۰۸:۰۰ ساری ابتدای پل میدان خزر تا کمربندی غربی تا مسکن جوانان
۰۸:۰۰ ساری بلوار خزر تا خیابان فرجی و قسمتی از گل و بلبل و امام حسن مجتبی از سه راه ارامگاه سمت راست تا خیابان حزب الله
۰۸:۰۰ ساری مسیر ابتدای دازمیر کنده تا ابتدای شاه افرا
۰۸:۰۰ ساری ابتدای خیابان معلم و کوچه مدیریت
۰۸:۰۰ ساری کمربندی شرقی کوچه رضایی تا ابتدای امام حسین
۱۰:۰۰ ساری شهر کیاسر
۱۰:۰۰ ساری کل روستاهای بخش دودانگه
۱۰:۰۰ ساری هولار
۱۰:۰۰ ساری از تلمبه خانه سلیم بهرام - روستاهای پهنه کلاش جنوبی و شمالی تا شکتا
۱۰:۰۰ ساری چاه آب شرب و شن و ماسه شمس
۱۰:۰۰ ساری روستاهای ورند و علمدارده و گردشی و روستاهای مسیر
۱۰:۰۰ ساری انتهای خیابان پیروزی - پل گردن و جوادیه
۱۰:۰۰ ساری سمت راست بلوار کشاورز بسمت کیاسر، کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: راسته پارک شع =هرداری شمس، کوچه طالقانی، آهی دشت، مهدشت، کوچه شهید سالاری، اسبورد تا جنب چایخانه بلوط
۱۰:۰۰ ساری بلوار کشاورز ازجنب گنبذ تا جنب قهوه خانه ترم صحرا، کلیه مناطق تحت پوشش از جمله روستاههای ترم، سنگتراشان، سکو تپه، تنگه لته، کارخانه آجر ماشینی، خان عباسی، پرچیکلا، پایین کولا، واردمحله، سانخیل.
۱۰:۰۰ ساری کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت چپ از جلوی پست شهید نیک مهر تا پمپ بنزین جدید فاز ۲، کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: گلچینی ۱و۲، روستای میانرود، تلوباغ، پایین سنگریزه، بالا سنگریزه، جاده قدیم میانرو
۱۰:۰۰ ساری بازار نرگسیه و شهید رجایی، مسجد جامع تا خ نادر (جمهوری اسلامی) تا جنب پاسا رضا
۱۰:۰۰ ساری خ قارن سمت چپ تاکوچه اکبری و کوچه جعفریان، خ فرهنگ، کوچه دو مهری، بانک صادرات شهدا راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ جنب مجتمع گلیم فروش
۱۰:۰۰ ساری کل جاده گلما تا روستای ولشکلا
۱۰:۰۰ ساری میدان خزر به سمت قرق (کمر بندی غربی) تا تا عبور قرق
۱۰:۰۰ ساری کوی قرق و کوی شفا و کوچه گل‌ها
۱۰:۰۰ ساری از سه راه جویبار به سمت کمربندی سمت چپ تا ابتدای شریف آباد خیابان‌های شریف آباد و کوی اصحاب
۱۰:۰۰ ساری سمسکنده قرتیکلا طاهر ده و همت آباد کوک باغ - بالا ابدنگ
۱۰:۰۰ ساری شهرک صنعتی شماره یک خیابان گلستان
۱۰:۰۰ ساری از ابتدای شهید قربانی تا پاشا کلاً
۱۰:۰۰ ساری شهرک زیتون - شهرک کارگر - شهرک استانداری و پارک موزه دفاع مقدس
۱۰:۰۰ ساری بلوار خزر، طبرستان و ساری کنار-از روبروی اداره برق شمال تا سه راه ارامگاه خیابان اصلی سمت راست
۱۰:۰۰ ساری کمربدی غربی تا روبروی زعفرانیه
۱۰:۰۰ ساری جاده دریا تا انتهای جاده پلاژ
۱۰:۰۰ ساری جاده جویبار تا تیرکلا سمت چپ
۱۰:۰۰ ساری از پست شهدای پست قرق خیابان قائم و کل سید الشهدا
۱۲:۰۰ ساری بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: راسته ریل راه اهن، راسته بلوار داراب، ۲۰ متری اول و دوم، کوی پیوندی، بخشی از خ سعدی، بخشی از خ صبا تا کوچه صبا ۲،
۱۲:۰۰ ساری انتهای سلمان فارسی - خیابان ولایت فقیه تا انتهای بلوار داراب
۱۲:۰۰ ساری جاده قائم شهر سمت راست و صاحب‌الزمان، روستاهای گرجی کلاً و شهرک نوبنیاد و کردخیل و… تا ماهفروجک
۱۲:۰۰ ساری از پست ۶۳ کیلوولت آفاقیان راسته ریل راه آهن بسمت بلوار جام جم تا خ جام جم جنب حسینیه ۲۵ کربلا
۱۲:۰۰ ساری بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا دور میدان امام
۱۲:۰۰ ساری خ قارن، پاساژ الهیه، بخشی از خ فرهنگ، کوی توکل، کوچه سید پور، استادیوم سید رسول حسینی جدید و قدیم تا کوی ۱۵ خرداد تا چهارراه پیروزی و کلیه مناطق تحت پوشش
۱۲:۰۰ ساری روستاهای چالو و… معدن کیاسر
۱۲:۰۰ ساری بلوار کشاورز سمت چپ بسمت پل هوایی کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: کوی صاحب‌الزمان، کوچه ابوالفضل تا بخشی از کوچه شهید براری، بازار روز راهبند، مخابرات شهید قندی، بخشی از خ پژمان، تا جنب مدرسه راهنمای
۱۲:۰۰ ساری پیوندی
۱۲:۰۰ ساری از پست شهدای پست قرق خیابان قائم و کل سید الشهدا
۱۲:۰۰ ساری شهرک صنعتی شماره یک خیابان گلستان
۱۲:۰۰ ساری بلوار پاسداران تا انتهای ۲۲ بهمن - سه راه جویبار سمت راست
۱۲:۰۰ ساری کمربندی شرقی تا پل ولیعصر
۱۲:۰۰ ساری بلوار خزر تا دنیای آرزو و روستای دیمطوران
۱۲:۰۰ ساری میدان خزر تا ساری کنار و خیابان‌های صبا و کمر بندی غربی - کل شهبند و قسمتی از مهدی آباد و وصال
۱۲:۰۰ ساری بلوارخزر تا بلوار امیر تا بازار روز
۱۲:۰۰ ساری از سه راه جویبار تا پست کمپکت سه راه جویبار سمت راست و کمر بندی غربی از روستای بندارخیل به سمت سه راه جویبار سمت راست
۱۲:۰۰ ساری بلوار امام رضا از پل تجن تا پل زغال چال
۱۲:۰۰ ساری شرکت تجهیزات مدارس
۱۲:۰۰ ساری میدان خزر- تا سه راه لاریم سمت چپ
۱۲:۰۰ ساری کمربندی غربی تا روبروی زعفرانیه و بلوار آزادی و خیابان‌های اندیشه - قسمتی از خیابان شهیدان عبوری -سه راه جویبار به سمت کمر بندی سمت راست و خیابان فلسطین
۱۴:۰۰ ساری خ مازیار، خ خاقانی، بلوار عسگری محمدیان تا ابتدای شنبه بازار، سکوی ارتش، خ بقیه الله، کوی کارمندان و خ فارابی، تا بقیه الله ۱۱
۱۴:۰۰ ساری انتهای بلوار طالقانی راسته شرکت ایرانیت (دور میدان هلال احمر) بسمت خ نیما یوشیج، خ سلمان فارسی و کلیه مناطق تحت پوشش میدان اول تا کوچه محتشم
۱۴:۰۰ ساری بخشی از بلوار داراب و خیابان ملل از نبش جوادیه تا پل آهنی
۱۴:۰۰ ساری بلوار کشاورز ازجنب گنبذ تا جنب قهوه خانه ترم صحرا، کلیه مناطق تحت پوشش از جمله روستاههای ترم، سنگتراشان، سکو تپه، تنگه لته، کارخانه آجر ماشینی، خان عباسی، پرچیکلا، پایین کولا، واردمحله، سانخیل.
۱۴:۰۰ ساری سمت چپ بلوار کشاورز بسمت پل هوایی کلیه مناطق تحت پوشش از: ازمقابل مسجد امام حسن عسگری، بخشی از خ لسانی، راسته ریل را ه آهن، منطقه پل گردن، کوی جوادیه، کوی ولایت فقیه، میدان زندان، تا خ قره جه جنب
۱۴:۰۰ ساری بلوار پاسداران سمت راست از ترمینال غرب تا بلوار آزادی جنب عمارت شهرداری وکوی آزادی، خ نزهت و بعثت و کلیه مناطق تحت پوشش
۱۴:۰۰ ساری بخشی از خ قارن شامل کوچه‌های کیانی، کوی مختار، اصفهانی محله، کوچه قیومی تا جنب خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد
۱۴:۰۰ ساری دور میدان شهرداری، خ شیخ طبرسی، کوچه‌های بخشنده و نعلبندان تا انتهای خ ملت، کوچه زراری.
۱۴:۰۰ ساری چهار راه برق، امور برق جنوب ساری، پاساژ مسچی، تا پاساژ دری + تمام مناطق تحت پوشش
۱۴:۰۰ ساری حزب الله تا میدان معلم تا ابتدای بلوار طالقانی
۱۴:۰۰ ساری جاده دریا سمت راست تا ماهفروز محله عبور دوم روبروی دانشگاه کشاورزی
۱۴:۰۰ ساری از ابتدای شهید قربانی تا پاشا کلاً
۱۴:۰۰ ساری ابتدای پل میدان خزر تا کمربندی غربی تا مسکن جوانان
۱۴:۰۰ ساری کارخانه کولر سازی
۱۴:۰۰ ساری ابتدای خیابان معلم و کوچه مدیریت
۱۴:۰۰ ساری کمربندی شرقی کوچه رضایی تا ابتدای امام حسین
۱۴:۰۰ ساری از پست تا ابتدای ماهفروز محله، قادیکلا و مرزرود
۱۶:۰۰ ساری روستاهای ورند و علمدارده و گردشی و روستاهای مسیر
۱۶:۰۰ ساری از تلمبه خانه سلیم بهرام - روستاهای پهنه کلاش جنوبی و شمالی تا شکتا
۱۶:۰۰ ساری هولار
۱۶:۰۰ ساری روستاهای چالو و… معدن کیاسر
۱۶:۰۰ ساری بلوار کشاورز سمت راست بسمت پل هوایی کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: راسته ریل راه اهن، راسته بلوار داراب، ۲۰ متری اول و دوم، کوی پیوندی، بخشی از خ سعدی، بخشی از خ صبا تا کوچه صبا ۲،
۱۶:۰۰ ساری خ قارن سمت چپ تاکوچه اکبری و کوچه جعفریان، خ فرهنگ، کوچه دو مهری، بانک صادرات شهدا راسته بلوار طالقانی تا ابتدای باغ سنگ جنب مجتمع گلیم فروش
۱۶:۰۰ ساری کل جاده گلما تا روستای ولشکلا
۱۶:۰۰ ساری از سه راه جویبار به سمت کمربندی سمت چپ تا ابتدای شریف آباد خیابان‌های شریف آباد و کوی اصحاب
۱۶:۰۰ ساری جاده جویبار سمت راست تا سراهی میارکلا
۱۶:۰۰ ساری مسیر ابتدای دازمیر کنده تا ابتدای شاه افرا
۱۶:۰۰ ساری جاده دریا تا انتهای جاده پلاژ
۱۶:۰۰ ساری از پست زیم آور تا انتهای دازمیر کنده
۱۶:۰۰ ساری کوی قرق و کوی شفا و کوچه گل‌ها
۱۶:۰۰ ساری از پست زیم آور تا کارخانه انتی بیوتیک
۱۶:۰۰ ساری بلوار پاسداران تا انتهای ۲۲ بهمن - سه راه جویبار سمت راست
۱۸:۰۰ ساری کل روستاهای بخش دودانگه
۱۸:۰۰ ساری بازار نرگسیه و شهید رجایی، مسجد جامع تا خ نادر (جمهوری اسلامی) تا جنب پاسا رضا
۱۸:۰۰ ساری روستای لالا و خلرد و...
۱۸:۰۰ ساری از روستای جماالدین کلاً تا روستاهای ارا و اروست و مالخواست و دهستان پشتکوه
۱۸:۰۰ ساری از روستای وری و روستاهای مسیر به سمت ساری تا کارنام و ششک و مزده
۱۸:۰۰ ساری سلمان فارسی از میدان گل‌ها خیابان قرجه تا انتهای کوچه مردانشاهی
۱۸:۰۰ ساری پل گردن
۱۸:۰۰ ساری انتهای خیابان پیروزی - پل گردن و جوادیه
۱۸:۰۰ ساری از جلوی پست بسمت بلوار کشاورز سمت چپ بسمت کیاسر از کلیه مناطق تحت پوشش از جمله: کوی غفاری، پایین دزا - مخابرات ولایت، بالادزا، تا عبور گنبد
۱۸:۰۰ ساری روستاهای بالاملیک و مناطق تحت پوشش آن.
۱۸:۰۰ ساری بلوار طالقانی راسته میدان هلال احمر بسمت شهابی و بیمارستان حکمت، خ شهابی و کلیه مناطق تحت پوشش، کوچه میرجانی و باغ سنگ، خ المهدی، تا ابتدای تقاطع شهابی و خ ۲۰ متری دوم.
۱۸:۰۰ ساری میدان گل‌ها - خیابان صابونچی
۱۸:۰۰ ساری خیابان پیروزی - خیابان ۱۵ خرداد - بخشی از خیابان فرهنگ
۱۸:۰۰ ساری پیوندی
۱۸:۰۰ ساری بلوار خزر تا دنیای آرزو و روستای دیمطوران
۱۸:۰۰ ساری کمربندی شرقی تا پل ولیعصر
۱۸:۰۰ ساری از سه راه جویبار تا پست کمپکت سه راه جویبار سمت راست و کمر بندی غربی از روستای بندارخیل به سمت سه راه جویبار سمت راست
۱۸:۰۰ ساری بلوار امام رضا از پل تجن تا پل زغال چال
۱۸:۰۰ ساری بلوارخزر تا بلوار امیر تا بازار روز
۱۸:۰۰ ساری از پست شهرک صنعتی تا کارخانه کیان پن
۱۸:۰۰ ساری شهرک زیتون - شهرک کارگر - شهرک استانداری و پارک موزه دفاع مقدس
۱۸:۰۰ ساری از پست زیم اور تا انتهای جاده پلاژها
۲۰:۰۰ ساری بلوار امام رضا سمت راست تا پل ذغالچال کلیه مناطق تحت پوشش، کوی طالقانی اول و دوم، کوچه غفاری، پلیس راه، بخشی از کوی لسانی تا ابتدای کوی جوادیه
۲۰:۰۰ ساری خیابان صبا - ۲۰ متری اول و ۲۰ متری دوم
۲۰:۰۰ ساری کمربندی جنوبی بسمت جاده قائم شهر سمت راست از جلوی پست شهید نیک مهر، کلیه مناطق تحت پوشش سه راهی میانرود بسمت دخانیات، کوچه تقوی، طبری، کوچه ارشاد، کوچه شهید صدرایی، کوی اتحاد، کوچه نوذری، اداره دخان
۲۰:۰۰ ساری جاده قائم شهر سمت راست و صاحب‌الزمان، روستاهای گرجی کلاً و شهرک نوبنیاد و کردخیل و… تا ماهفروجک
۲۰:۰۰ ساری خ مازیار، خ خاقانی، بلوار عسگری محمدیان تا ابتدای شنبه بازار، سکوی ارتش، خ بقیه الله، کوی کارمندان و خ فارابی، تا بقیه الله ۱۱
۲۰:۰۰ ساری منطقه آب انبار نو، پاساژ والاتبار
۲۰:۰۰ ساری میدان خزر به سمت قرق (کمر بندی غربی) تا تا عبور قرق
۲۰:۰۰ ساری کمربندی شزقی تا انتهای معلم و و خیابان معلم سمت چپ بلوار پرستار و بخشی از خیابان مهیار و قسمتی از خیابان قایم
۲۰:۰۰ ساری میدان شهدا به سمت ارامگاه دو طرف و خیابان توانبخشی و از خیابان دانش و پشت ارامگاه
۲۰:۰۰ ساری حزب الله تا میدان معلم تا ابتدای بلوار طالقانی
۲۰:۰۰ ساری بلوار خزر تا خیابان فرجی و قسمتی از گل و بلبل و امام حسن مجتبی از سه راه ارامگاه سمت راست تا خیابان حزب الله
۲۰:۰۰ ساری کمربدی غربی تا روبروی زعفرانیه
۲۰:۰۰ ساری شهرک صنعتی شماره ۲
۲۰:۰۰ ساری از پست زیم آور تا جاده پنبه چوله
۲۰:۰۰ ساری جاده جویبار تا تیرکلا سمت چپ
۲۰:۰۰ ساری از پست زیم آور تا سراهی لاریم و تا سرسر لنگه
۲۰:۰۰ ساری کارخانه آرین سینا
سوادکوه
۰۸:۰۰ سوادکوه منطقه بالازیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان - مسیر خیابان ۱۷ شهریور و خیابان خدمات - خیابان آزادی بعد میدان تا سرخکلا - خیابان آزادی بعد اداره برق تا روبروی بیمارستان -روستاهای کرد آباد - کارسالار - معدن
۱۰:۰۰ سوادکوه معدن کارمزد
۱۰:۰۰ سوادکوه شهر آلاشت - روستاهای کارمزد - لیند - چرات وانند - سرین تا امامزاده حسن - گردنه سر تا اسب خانی
۱۲:۰۰ سوادکوه خیابان امیرده ازابتدا تا منطقه ملا جیلم - مرکز بهداشت به سمت راه آهن و کوی معدن به سمت استلک -روستاهای اساس، اوزود، ازانده -روستاهای للوک تا سرکله -روستاهای مسیرفلورد به سمت رجه و دهمیان تا برنت و
۱۲:۰۰ سوادکوه روستای کارمزد منطقه ملیاشت - مرغداری بهزادی تا کارسنگ
۱۲:۰۰ سوادکوه شرکت البرز مرکزی و ذغال شویی
۱۴:۰۰ سوادکوه منطقه بالازیراب بسمت پمپ بنزین تا میدان - مسیر خیابان ۱۷ شهریور و خیابان خدمات - خیابان آزادی بعد میدان تا سرخکلا - خیابان آزادی بعد اداره برق تا روبروی بیمارستان -روستاهای کرد آباد - کارسالار - معدن
۱۴:۰۰ سوادکوه شهر آلاشت - روستاهای کارمزد - لیند - چرات وانند - سرین تا امامزاده حسن - گردنه سر تا اسب خانی
۱۴:۰۰ سوادکوه شرکت البرز مرکزی و ذغال شویی
۱۴:۰۰ سوادکوه شهرک آزادمهربسمت دانشگاه آزاد - روستاهای کریکلا - شیر دره - کلاریجان - پارسی - لله بند - روستاهای مسیر مومج خیل تا دراسله
۱۶:۰۰ سوادکوه روستای کارمزد منطقه ملیاشت - مرغداری بهزادی تا کارسنگ
۱۶:۰۰ سوادکوه معدن کارمزد
۱۶:۰۰ سوادکوه روستاهای درکه رودبار - کوی معدن - رستوران چم چم به سمت طالع - پادگان دو آب به سمت اوریم - روستاهای مسیر وسیه سر به سمت گرزین خیل - ار ورسک تا گردنه گدوک
۱۸:۰۰ سوادکوه ابتدای جاده خطیرکوه به سمت سر چلشک و روسناهای آریم و کنگلو - ملرد و امافت تا لرد خطیرکوه
۲۰:۰۰ سوادکوه شهرک صنعتی شورمست مسیر بالا و پایین شهرک
۲۰:۰۰ سوادکوه ازپمپ بنزین ابتدای شهر به سمت دادگستری - اداره برق به سمت پل اصلی شهر و از ابتدای جاده ساحلی بسمت شهرک قدس
سوادکوه شمالی
۰۸:۰۰ سوادکوه شمالی روستاهای جاده نظامی و آهنگرکلا و چالی و چاه آب‌های جاده نظامی
۰۸:۰۰ سوادکوه شمالی روستاهای لفور و و قسمتی از خیابان شهید افشار و از پست شیرگاه جاده زیراب تا پارک جوارم
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی کارخانه نئوپان (جاده اصلی شیرگاه به سمت قائمشهر)
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی شهرک بشل
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی جاده اصلی به طرف قائمشهر از پل شاهپور تا اول شهرک بشل روستاهای چاکسر و مهدی آباد و بشل
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی کارخانه‌های شهرک بشل فاز ۲
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی روستای منگل و مهدی آباد و و مرغداری مسیر
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی ازخیابان شهید اسلامی تاشهرک اسلام آباد (سرابکردان -حاجی آباد-سرچاک)
۱۰:۰۰ سوادکوه شمالی روستای برنجستانک و یاغکوه
۱۲:۰۰ سوادکوه شمالی روستاهای لفور و و قسمتی از خیابان شهید افشار و از پست شیرگاه جاده زیراب تا پارک جوارم
۱۲:۰۰ سوادکوه شمالی منطقه شهری زیولا و روستای کلیج خیل و روستای روس آباد
۱۴:۰۰ سوادکوه شمالی روستاهای جاده نظامی و آهنگرکلا و چالی و چاه آب‌های جاده نظامی
۱۴:۰۰ سوادکوه شمالی کارخانه‌ای شهرک صنعتی بشل فاز ۱, قسمتی از فاز ۲
۱۶:۰۰ سوادکوه شمالی جاده اصلی به طرف قائمشهر از پل شاهپور تا اول شهرک بشل روستاهای چاکسر و مهدی آباد و بشل
۱۶:۰۰ سوادکوه شمالی ازخیابان شهید اسلامی تاشهرک اسلام آباد (سرابکردان -حاجی آباد-سرچاک)
۱۸:۰۰ سوادکوه شمالی منطقه شهری زیولا و روستای کلیج خیل و روستای روس آباد
۱۸:۰۰ سوادکوه شمالی قسمتی از منطقه شهری خیابان بهداری و روستای های چایباغ و تپه سر و آبدنگسر
۱۸:۰۰ سوادکوه شمالی روستای برنجستانک و یاغکوه
۲۰:۰۰ سوادکوه شمالی شهرک بشل
سیمرغ
۱۰:۰۰ سیمرغ جاده قائمشهر (روستاهای پازوخیل -سنگتاب) منطقه شهری - سید محله - سوخت ابندان - جاده جویبار
۱۲:۰۰ سیمرغ خراط کلا- میدان صمصام طور- نجارکلا قدیم- سمناکلا - آهنگرکلا- تالارپشت- موسی کلا- قجرتپه- سالدوزکلا بزرگ- سالدوزکلا کوچک- ملاکلا- مری- کهلودشت- سبزی باغ
۱۴:۰۰ سیمرغ جاده قائمشهر (روستاهای پازوخیل -سنگتاب) منطقه شهری - سید محله - سوخت ابندان - جاده جویبار
۱۴:۰۰ سیمرغ جاده قائمشهر (روستاهای پازوخیل -سنگتاب - کوشی کلاً -گرجی محله- دشتیون- اخته چی - رضوان کلا- کارتیچ کلاً) - بلوار صالحی - بلوار معلم - روستاهای جاده بهنمیر (رکن کلا- برج خیل- نجارکلا جدید- جمال کلا- پهن
۱۴:۰۰ سیمرغ روستاهای دوک -ذیلت -زیارکلا-شیرخوارکلا - صلحدارکلا - لاله زارکتی
۲۰:۰۰ سیمرغ خراط کلا- میدان صمصام طور- نجارکلا قدیم- سمناکلا - آهنگرکلا- تالارپشت- موسی کلا- قجرتپه- سالدوزکلا بزرگ- سالدوزکلا کوچک- ملاکلا- مری- کهلودشت- سبزی باغ
فریدونکنار
۱۰:۰۰ فریدون کنار خیابان ولیعصر- الی نبش ولیعصر ۱۰- کوچه ولیعصر ۱۵
۱۰:۰۰ فریدون کنار جاده فریدونکنار به آمل از روستای کوچک بیشه محله الی سه راهی جاده کریم کلاً و جاده جدید کریم کلاً از ابتدا الی روستای زاهدکلا
۱۰:۰۰ فریدون کنار بلوار امام رضا از سه راه جهاد الی خیابان سلیمان خاطر- خیابان جهاد- بلوار ساحلی از میدان سوناصدف الی پل میلاد- خیابان طالقانی- خیابان پاسداران اول و دوم
۱۰:۰۰ فریدون کنار خزرشهرشمالی و جنوبی- بلوارساحلی از خزرشهر الی سه راه جهاد- خیابان ماشین سازی و خیابان کمیته امداد- شهرک ایثارگران
۱۲:۰۰ فریدون کنار خیابان بهشتی از پمپ بنزین الی میدان ماهی و شهرک رجایی- بلوار شهدا حد فاصل شهدا ۱ الی شهدا ۹
۱۲:۰۰ فریدون کنار بلوار نامجو حد فاصل میدان ماهی الی روستای حسین آباد
۱۲:۰۰ فریدون کنار بلوار امام رضا از خیابان امام رضا ۹ الی میدان درنا- بلوار امام خمینی و بلوار شهدا الی نبش کوچه شهدا ۹ -بلوار بسیج ازمیدان درنا الی پارک لاله
۱۲:۰۰ فریدون کنار روبروی بندر فریدونکنار داخل کمربندی شرقی- روستای حسن آباد -انتهای فیروز آباد کوچه طریق القدس شهرک اسدی- همت آباد لب رودخانه- خط سوته از آتشنشانی الی روستاهای سوته، فرم، حیدرکلا و ملاکلا - بندرفریدونکنار
۱۴:۰۰ فریدون کنار ضلع غربی خیابان بهشتی - خیابان معلم - خیابان مطهری - ۱۶ متری ساحلی - حد فاصل چهارراه معلم الی پل میلاد
۱۴:۰۰ فریدون کنار جاده فریدونکنار به آمل مسیر سمت چپ روستای مهلبان و حدفاصل روستاهای کاردگر محله شیرمحله و بزرگ بیشه محله
۱۴:۰۰ فریدون کنار خزرشهرشمالی و جنوبی- بلوارساحلی از خزرشهر الی سه راه جهاد- خیابان ماشین سازی و خیابان کمیته امداد- شهرک ایثارگران
۱۴:۰۰ فریدون کنار جاده فریدونکنار به آمل روستاهای ازباران، بنه کنار و سمت راست جاده فریدونکنار به آمل
۱۸:۰۰ فریدون کنار بلوار امام رضا از سه راه جهاد الی خیابان سلیمان خاطر- خیابان جهاد- بلوار ساحلی از میدان سوناصدف الی پل میلاد- خیابان طالقانی- خیابان پاسداران اول و دوم
۱۸:۰۰ فریدون کنار خیابان بهشتی از پمپ بنزین الی میدان ماهی و شهرک رجایی- بلوار شهدا حد فاصل شهدا ۱ الی شهدا ۹
قائمشهر
۰۸:۰۰ قائمشهر میدان طالقانی پاساژ هادی وسپهر -بیمارستان رازی
۰۸:۰۰ قائمشهر خ بابل میدان امام تا اخوان-کوی آبان-لاریمی
۰۸:۰۰ قائمشهر ج قادیکلا-قادیکلا بزرگ-آهنگرکلا بیشه سر-چپی
۰۸:۰۰ قائمشهر فولاد طبرستان
۰۸:۰۰ قائمشهر خ جویبار ظرافت تا کمربندی -۲۰ متری چشمه
۰۸:۰۰ قائمشهر حد فاصل کمربندی غربی سمت راست تا کفشگرکلا-عبور اسکندرکلا
۱۰:۰۰ قائمشهر شهرارطه-بورخیل-قاسم خیل-جوجاده -افراتخت
۱۰:۰۰ قائمشهر کمربندی شمالی ۱۶ متری اول تا میدان علی-پارسا-پرورش
۱۰:۰۰ قائمشهر ج بابل عبور ج نظامی سمت بابل سمت چپ -قراخیل-گزنه کلا-ابتدای ج نظامی
۱۰:۰۰ قائمشهر خ ساری اداره برق-شرافت-ظرافت-قسمتی از شهید بهشتی
۱۰:۰۰ قائمشهر پل هوایی کتی سرتا افراقلم
۱۰:۰۰ قائمشهر خ ساری خ کنسرو وپشت بیمارستان ولیعصر
۱۰:۰۰ قائمشهر قائمشهر، حد فاصل حسینیه عاشقان تا ترک محله
۱۰:۰۰ قائمشهر رینگ داخلی تا میدان ولایت-پشت ترمینال-ارغوان
۱۲:۰۰ قائمشهر ج قادیکلا-قادیکلا بزرگ-آهنگرکلا بیشه سر-چپی
۱۲:۰۰ قائمشهر فولاد طبرستان
۱۲:۰۰ قائمشهر خ جویبار ظرافت تا کمربندی -۲۰ متری چشمه
۱۲:۰۰ قائمشهر ابتدای ج نظامی تا عبور خرماکلا-مسیر سوخته کلاً تا میکلا
۱۲:۰۰ قائمشهر خ ساری حریم راه آهن تا چشمه سر-کوی ورزش
۱۲:۰۰ قائمشهر خ تهران مهتاب تا رینگ داخلی-ارکیده
۱۲:۰۰ قائمشهر خ ساری مهمانسرا -۲۰ متری کشاورزی
۱۲:۰۰ قائمشهر ج بابل کوی صاحب‌الزمان -سراج کلا-سنگ کتی-ولوند-جنید-ستاد فرماندهی
۱۲:۰۰ قائمشهر قادیکلا ارطه-ج ساری
۱۲:۰۰ قائمشهر خ کوچکسرا از شقایق ۲ تا مسجدالرسول وخ سینا
۱۴:۰۰ قائمشهر ج شهرک وشهرک یثرب--لهرم تلوک
۱۴:۰۰ قائمشهر خ جویبار ایستگاه تاکسی تا ظرافت-شفا -۱۷ شهریور
۱۴:۰۰ قائمشهر پل هوایی کتی سرتا افراقلم
۱۴:۰۰ قائمشهر روستاهای کروا-هردرود -۱۶ متری دوم
۱۴:۰۰ قائمشهر حد فاصل کمربندی غربی سمت راست تا کفشگرکلا-عبور اسکندرکلا
۱۴:۰۰ قائمشهر رینگ داخلی تا میدان ولایت-پشت ترمینال-ارغوان
۱۶:۰۰ قائمشهر ج بابل عبور ج نظامی سمت بابل سمت چپ -قراخیل-گزنه کلا-ابتدای ج نظامی
۱۶:۰۰ قائمشهر حد فاصل خ ساری چشمه سر تا روستای سید ابوصالح
۱۶:۰۰ قائمشهر کارخانه فرش ساوین
۱۶:۰۰ قائمشهر کارخانه تخته فشرده-پایین لموک
۱۶:۰۰ قائمشهر ج ساری از جانبازان تا عبور تخته فشرده-المشیر تا پایین جاده
۱۶:۰۰ قائمشهر حد فاصل پل هوایی تا سید نظام-کوی ادیب
۱۶:۰۰ قائمشهر حدفاصل روستای خرماکلا تا باغدشت وگاوان آهنگر
۱۸:۰۰ قائمشهر ج بابل کوی صاحب‌الزمان -سراج کلا-سنگ کتی-ولوند-جنید-ستاد فرماندهی
۱۸:۰۰ قائمشهر ابتدای ج نظامی تا عبور خرماکلا-مسیر سوخته کلاً تا میکلا
۱۸:۰۰ قائمشهر کارخانه نساجی شماره ۳و فاینانس
۱۸:۰۰ قائمشهر خ ساری حریم راه آهن تا چشمه سر-کوی ورزش
۱۸:۰۰ قائمشهر ج نظامی حد فاصل پمپ بنزین تا پارک جنگلی-ملک کلاً
۱۸:۰۰ قائمشهر ابتدای خ کفشگرکلا تا کوچه سجاد -۴ شنبه بازار-افتخاری
۱۸:۰۰ قائمشهر خ تهران حد فاصل مهتاب تا جنگلبانی سمت راست-طالقانی
۱۸:۰۰ قائمشهر خ تهران حدفاصل البرز ۶ تا ۱۰ هفت تن-متانکلا -واسکس
۱۸:۰۰ قائمشهر ج جویبار تا روستای نوده سمت چپ-چمارکتی -پرچیکلا
۱۸:۰۰ قائمشهر خ ساری خ کنسرو وپشت بیمارستان ولیعصر
۱۸:۰۰ قائمشهر حد فاصل میدان امام تا پل تلار-قائمیه
۱۸:۰۰ قائمشهر مسیر کوچکسرا وج کیاکلا سمت ۱۶ متری دوم سمت راست
۱۸:۰۰ قائمشهر ج کیاکلا-کلاگرمحله-دهکلاسفلی وعلیا
۱۸:۰۰ قائمشهر ۱۶ متری اول سیدین تا میدان علی-باغ جهاندیده
۱۸:۰۰ قائمشهر قائمشهر، حد فاصل حسینیه عاشقان تا ترک محله
۱۸:۰۰ قائمشهر حدفاصل خ تهران اداره آبیاری تا البرز ۱۰۶
۱۸:۰۰ قائمشهر کمربندی شمالی ۱۶ متری اول تا میدان علی-پارسا-پرورش
۲۰:۰۰ قائمشهر ج ساری از جانبازان تا عبور تخته فشرده-المشیر تا پایین جاده
۲۰:۰۰ قائمشهر رینگ داخلی تا میدان ولایت-پشت ترمینال-ارغوان
۲۰:۰۰ قائمشهر خ ساری سید محله -ورزشگاه وطنی-سپاه
۲۰:۰۰ قائمشهر کمربندی غربی خ مرحوم علیپور-خ کفشگرکلا
۲۰:۰۰ قائمشهر حریم راه آهن افراقلم تا پل هوایی-دخانیات -سیاهکلا
۲۰:۰۰ قائمشهر کمربندی شمالی حدفاصل جنبازان تا ۴ راه جویبار-افراکتی
گلوگاه
۱۰:۰۰ گلوگاه "خیابان شهید رجایی-خیابان امام- خیابان شهید پهلوان-خیابان شریعتی"
۱۰:۰۰ گلوگاه "هزارجریب روستاهای بالادست نیالا، مصیب محله، همچان، وزوار، رمدان، اوارد، آغوزدره، ویوا، چین پارچ، دهی، کلکت، بارکلا، لت کومه"
۱۰:۰۰ گلوگاه "شهرک صنعتی روستای تیله نو -جاده شرکت ران-"
۱۲:۰۰ گلوگاه "روستاهای ریحان آباد و قلعه پایان وسنکیابسر + محوری‌های تیله نو، خورشید کلاً، سراج محله، تیرتاش، لمراسک، ریحان آباد"
۱۲:۰۰ گلوگاه "روستاهای خورشید کلاً، تیله نو، سراج محله، تیرتاش، لمراسک، ولمازو، مهدیرجه"
۱۶:۰۰ گلوگاه "هزارجریب روستاهای بالادست نیالا، مصیب محله، همچان، وزوار، رمدان، اوارد، آغوزدره، ویوا، چین پارچ، دهی، کلکت، بارکلا، لت کومه"
۱۶:۰۰ گلوگاه "روستاهای ریحان آباد و قلعه پایان وسنکیابسر + محوری‌های تیله نو، خورشید کلاً، سراج محله، تیرتاش، لمراسک، ریحان آباد"
۱۶:۰۰ گلوگاه "جاده دریا+خیابان شهید باهنر+هشتیکه + محوری هشتیکه"
۲۰:۰۰ گلوگاه "خیابان شهید رجایی-خیابان امام- خیابان شهید پهلوان-خیابان شریعتی"
میاندرود
۰۸:۰۰ میاندرود حد فاصل پست صنایع اموزشی.گلخانه دشت ناز روستاهای دنگسرک صاحبی و سوربن وگاوداری مهدشت تا سراه پنبه چوله
۰۸:۰۰ میاندرود حدفاصل پست تجهیزات مدارس تا روستاهای پلنگ ازاد و بیشه سر تا شرکت نکا پلاستیک
۰۸:۰۰ میاندرود حد فاصل پست اسلام آباد. شهر سورک تا شرکت دخانیات
۰۸:۰۰ میاندرود ضلع جنوبی جاده ساری به نکا از سراه اسلام آباد روستای دارابکلا و اوسا تا روستای لالیم و بیمارستان میلاد نور
۰۸:۰۰ میاندرود جاده گهرباران حد فاصل پست اسلام آباد تا شرکت کرم کمیکال و شرکت فولاد مازندران
۱۰:۰۰ میاندرود قسمت جنوبی جاده ساری به نکا از زیرگذر جامخانه تا مسیر روستاهای بزمین آباد ماکران وحلمسر و قسمتی از کشاورزی دشت ناز
۱۰:۰۰ میاندرود حدفاصل پست اسلام آباد تا دریای گهرباران
۱۰:۰۰ میاندرود جاده ساری نکا از روستای سمسکنده تا پمپ بنزین خانی و شرکت ساریس
۱۰:۰۰ میاندرود قسمت جنوبی جاده ساری به نکا از زیرگذر جامخانه تا مسیر روستاهای بزمین آباد ماکران وحلمسر و قسمتی از کشاورزی دشت ناز
۱۲:۰۰ میاندرود ضلع جنوبی جاده ساری به نکا از سراه اسلام آباد روستای دارابکلا و اوسا تا روستای لالیم و بیمارستان میلاد نور
۱۲:۰۰ میاندرود شرکت سهامی نکا چوب
۱۲:۰۰ میاندرود حد فاصل پست نکا ۲ روستاهای اسرم و صفر آباد جامخانه و روستای پیله کوه
۱۴:۰۰ میاندرود حدفاصل پست تجهیزات مدارس تا روستاهای پلنگ ازاد و بیشه سر تا شرکت نکا پلاستیک
۱۴:۰۰ میاندرود حد فاصل پست صنایع اموزشی.گلخانه دشت ناز روستاهای دنگسرک صاحبی و سوربن وگاوداری مهدشت تا سراه پنبه چوله
۱۴:۰۰ میاندرود حد فاصل پست اسلام آباد. شهر سورک تا شرکت دخانیات
۱۴:۰۰ میاندرود حدفاصل پست اسلام آباد تا دریای گهرباران
۱۴:۰۰ میاندرود جاده گهر باران شرکت نکا چوب
۱۴:۰۰ میاندرود جاده ساری نکا تا شرکت کشت و صنعت شمال
۱۶:۰۰ میاندرود حدفاصل پست تجهیزات مدارس تا روستاهای پلنگ ازاد و بیشه سر تا شرکت نکا پلاستیک
۱۶:۰۰ میاندرود قسمت جنوبی جاده ساری به نکا از زیرگذر جامخانه تا مسیر روستاهای بزمین آباد ماکران وحلمسر و قسمتی از کشاورزی دشت ناز
۱۸:۰۰ میاندرود روبروی پست اسلام آباد مسیر کشاورزی اسرم
۱۸:۰۰ میاندرود جاده ساری نکا از روستای سمسکنده تا پمپ بنزین خانی و شرکت ساریس
۲۰:۰۰ میاندرود جاده گهرباران حد فاصل پست اسلام آباد تا شرکت کرم کمیکال و شرکت فولاد مازندران
نکا
۰۸:۰۰ نکا هزارجریب از روستای ازرگ به سمت روستای کفکور و محسن آباد و از روستای شیرکلا به سمت روستای للرد و از روستای رمدانخیل به سمت روستای درویشان و سه کیله
۰۸:۰۰ نکا سمت چپ جاده دریا روستاهای سیاوشکلا، بستانخیل، گیل آباد، امامیه، بایع کلاً، بخشی از روستای طوسکلا (داخل محل) و روستای خورشید لب جاده اصلی نیروگاه
۰۸:۰۰ نکا از سه راه الغدیر تا دریا و بخشی از روستاهای طوسکلا و خورشید و نیراباد و امامیه و تازه آباد و دنگسرگ و نوذراباد و پلاژ های ارتش و اطلاعات و روستای اسماعیل آقامحله
۱۰:۰۰ نکا منطقه نازخاتون و اراضی روستای گلبستان و کارخانه‌های اجر سفال، و خیابان علمیه تا میدان لاله
۱۰:۰۰ نکا جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی فاز ۱ و بخشی از روستای کلت و روستاهای لاکتراشان، خانسر، بخشی از روستای گل خیل و دوراب
۱۰:۰۰ نکا سمت راست سی متری شرقی تا سراه سیمان و شهرک صنعتی فاز ۲
۱۰:۰۰ نکا سمت چپ خیابان انقلاب از سراه زاغمرز تا پل و خیابان علمیه جنب میدان لاله
۱۰:۰۰ نکا هزار جریب - روستای زیارتکلا، ملاخیل لایی، لایی رودبار، کلارودبار، شیت، درزیکلا، ایویم، درم، سارم، استخرپشت، حسین آباد، اریم و پجت
۱۰:۰۰ نکا خیابان انقلاب از روبروی اداره برق به سمت پست مسکن مهر
۱۰:۰۰ نکا خیابان سی متری غربی، خیابان راه آهن، منطقه زینبیه، خیابان پاسداران (ترک محله) و خیابان انقلاب از اداره برق تا شهید ترکیان
۱۰:۰۰ نکا سمت راست پل هوایی تا سه راه الغدیر و روستاهای نیمچاه، ولاشد، شهاب الدین، گلچالسر، ملیج گاله، بهزادکلا، اطرب و آجند و بخشی از روستای طوسکلا
۱۲:۰۰ نکا سمت چپ جاده دریا روستاهای سیاوشکلا، بستانخیل، گیل آباد، امامیه، بایع کلاً، بخشی از روستای طوسکلا (داخل محل) و روستای خورشید لب جاده اصلی نیروگاه
۱۲:۰۰ نکا از سه راه الغدیر تا دریا و بخشی از روستاهای طوسکلا و خورشید و نیراباد و امامیه و تازه آباد و دنگسرگ و نوذراباد و پلاژ های ارتش و اطلاعات و روستای اسماعیل آقامحله
۱۲:۰۰ نکا هزارجریب از روستای ازرگ به سمت روستای کفکور و محسن آباد و از روستای شیرکلا به سمت روستای للرد و از روستای رمدانخیل به سمت روستای درویشان و سه کیله
۱۲:۰۰ نکا جاده نکا به ساری مسکن مهروشهرک شهید عباسپور
۱۲:۰۰ نکا منطقه صفاییان و خیابان ارامگاه تا مدرسه مدرس و منطقه خشک ابندان و بخشی از روستای نودهک
۱۲:۰۰ نکا از اداره برق تا میدان امام حسین و کوچه‌های مسیر و روستای دوقانلو
۱۴:۰۰ نکا سمت چپ خیابان انقلاب از سراه زاغمرز تا پل و خیابان علمیه جنب میدان لاله
۱۴:۰۰ نکا خیابان انقلاب از روبروی اداره برق به سمت پست مسکن مهر
۱۴:۰۰ نکا منطقه نازخاتون و اراضی روستای گلبستان و کارخانه‌های اجر سفال، و خیابان علمیه تا میدان لاله
۱۴:۰۰ نکا شهرک ولایت و منطقه صیاد شیرازی و انتهای ماکروویو ۱ و ۲ و تخلیه سوخت نیروگاه
۱۴:۰۰ نکا هزار جریب - روستای زیارتکلا، ملاخیل لایی، لایی رودبار، کلارودبار، شیت، درزیکلا، ایویم، درم، سارم، استخرپشت، حسین آباد، اریم و پجت
۱۶:۰۰ نکا جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی فاز ۱ و بخشی از روستای کلت و روستاهای لاکتراشان، خانسر، بخشی از روستای گل خیل و دوراب
۱۶:۰۰ نکا خیابان ماکروی و۱ و حسن آباد و روستاهای چاله پل، میانگاله و چناربن، درزی محله، ندافخیل، کمیشان، گل خیل ابتدای محل، دانشگاه آزاد و روستای کلت پشت مزار و روستای شورابسر
۱۶:۰۰ نکا خیابان سی متری غربی، خیابان راه آهن، منطقه زینبیه، خیابان پاسداران (ترک محله) و خیابان انقلاب از اداره برق تا شهید ترکیان
۱۶:۰۰ نکا هزار جریب -روستاهای ابچین، سوته خیل، ولادیمه، چمازده، ولامده، فریمک، برما، آکرد، کچپ محله، اسماعیل محله، سفیدکوه، رودبارمحله، ارم، سنگر، کفرات، تلم، مرس کوچک، مرس بزرگ، سیکا، چرمی، سوچلما و از روستای سیدخ
۱۶:۰۰ نکا از اداره برق تا میدان امام حسین و کوچه‌های مسیر و روستای دوقانلو
۱۸:۰۰ نکا سمت راست سی متری شرقی تا سراه سیمان و شهرک صنعتی فاز ۲
۱۸:۰۰ نکا بخشی از روستای نودهک و روستاهای چمان، حاجی محله، آلوکنده
۱۸:۰۰ نکا هزارجریب از روستای ازرگ به سمت روستای کفکور و محسن آباد و از روستای شیرکلا به سمت روستای للرد و از روستای رمدانخیل به سمت روستای درویشان و سه کیله
۲۰:۰۰ نکا جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی فاز ۱ و بخشی از روستای کلت و روستاهای لاکتراشان، خانسر، بخشی از روستای گل خیل و دوراب
۲۰:۰۰ نکا خیابان ماکروی و۱ و حسن آباد و روستاهای چاله پل، میانگاله و چناربن، درزی محله، ندافخیل، کمیشان، گل خیل ابتدای محل، دانشگاه آزاد و روستای کلت پشت مزار و روستای شورابسر
۲۰:۰۰ نکا منطقه صفاییان و خیابان ارامگاه تا مدرسه مدرس و منطقه خشک ابندان و بخشی از روستای نودهک
۲۰:۰۰ نکا سمت چپ خیابان انقلاب از سراه زاغمرز تا پل و خیابان علمیه جنب میدان لاله

بخوانید: خاموشی‌های دوشنبه سوم خرداد در ایران

کد خبر 495737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 3
  • ولی IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
    0 0
    طبق جدول قراراست ازساعت ۸ صبح برق قطع شود.اما دربابل درمنطقه سنگ پل برق از ساعت ۳ تا لحظه نوشتن این پیام که۷:15 صبح مورخ ٦/3/1400 است برق قطع می باشد زنگ هم که میزنیم کسی جواب نمی دهد علی برکت الله.مگر طبق جدول قرارنیست برق قطع باشد اما ظاهرا اداره برق همیشه درصحنه شهرستان بابل تمام توان خود را برای قطعی برق بکارگرفته است