بررسی کاهش عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز

در یکصد و هشتاد و سومین جلسه عادی علنی شورای اسلامی شهر شیراز سه لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات، تامین منابع مالی برای خط دو مترو و تصمیم گیری برای تعیین بهای خدمات نقشه برداری و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورا، لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز، درباره دریافت مجوز در خصوص انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت انتشار پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت قطار شهری سال ۹۹ به منظور تأمین منابع تکمیل فاز یک خط دو قطار شهری با بانک شهر به رأی گذاشته شد.

تأمین منابع مورد نیاز تکمیل فاز یک خط دو مترو

در این جلسه اعضای شورا لایحه دو فوریتی مجوز در خصوص انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت انتشار پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت قطار شهری سال ۱۳۹۹ به منظور تأمین منابع تکمیل فاز یک خط دو قطار شهری با بانک شهر را به تصویب رساندند با این سه شرط که کارمزد بانک بابت پذیرش عاملیت معادل یک‌ونیم درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده برابر با ۷۵ میلیارد ریال باشد، دوم اینکه کارمزد بانک بابت پذیرش ضمانت معادل یک‌ونیم درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده معادل ۷۵ میلیارد ریال به اضافه اخذ ۵ درصد وجوه اوراق یادشده با عنوان وجه ضمان در نظر گرفته شود که در حساب سپرده شهرداری نزد بانک عامل با حق برداشت صرفاً توسط بانک عامل قرار گیرد و به‌منظور امتناع از نکول کوپن اوراق مبلغ سپرده غیر از وجوه اوراق در نظر گرفته شود و مبلغ بازمانده تا تسویه کامل شهرداری مسدود باشد و سوم آنکه تعهد بازپرداخت صددرصد اوراق از طرف شهرداری شیراز باشد.

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به دیگر لایحه دوفوریتی شهرداری درباره دریافت مجوز انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی و بازار گردانی پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به‌منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز تکمیل فاز یک خط دو قطار شهری با شرکت تأمین سرمایه امین پرداختند.

شورای شهر شیراز به دو شرط به شهرداری مجوز داد؛ نخست آنکه نرخ کارمزد پذیره‌نویسی ۹ .۳ درصد ارزش اسمی اوراق منتشر شده باشد و دیگر اینکه نرخ کارمزد بازار گردانی سال اول یک‌درصد، سال‌های دوم تا چهارم ۹ .۴ درصد سالیانه در نظر گرفته شود به‌گونه‌ای که در صورت اخذ نشدن مجوزهای پذیرش در بورس و به‌منظور نگهداری اوراق پذیرش نشده در بازار سرمایه و غیرقابل معامله در بازار ثانویه، کارمزد بازار گردانی سالیانه به ازای هر سال تا سر رسید اوراق معادل دو درصد کل اوراق منتشره به کارمزد فوق اضافه شود.

لایحه یک‌ فوریتی شهرداری شیراز درباره کاهش عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز نیز در این جلسه بررسی شد.

اعضای شورای اسلامی شهر مقرر کردند که موضوع با قید یک فوریت به کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارسال شود و تصمیم کمیسیون یاد شده در جلسه فوق‌العاده صحن علنی شورا در روز چهارشنبه به‌منظور تصویب نهایی ارائه شود.

دیگر دستور کار این جلسه به لایحه یک فوریتی شهرداری شیراز، درباره اصلاح مصوبه‌ای با موضوع «تهاتر و واگذاری سهم شهرداری حاصل از پروژه‌های اوراق مشارکت» اختصاص یافت. این لایحه نیز با قید یک فوریت به‌منظور بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارسال شد.

شوراییان در دستور کار پنجم یکصد و هشتاد و سومین جلسه علنی خود تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده را در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه به تصویب رساندند.

در ادامه، طرح یک فوریتی جمعی از اعضای شورا، درباره حمایت از دانش‌آموزان مستعد بی‌بضاعت، با قید یک‌فوریت به کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌ کننده و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک با عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال شد.

هفتمین دستور کار این جلسه به بررسی نامه فرمانداری شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه‌ای درباره طرح جامع فضای سبز شهری اختصاص یافت و اعضای شورا تصمیم گرفتند که بر آن اصرار کنند.

اصلاح مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰

اصلاح نامه فرمانداری شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه اجرایی نحوه برگزاری هفته نکوداشت شیراز در دستور کار بررسی شد که آئین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری هفته نکوداشت شیراز با هفت ماده و دو تبصره به تصویب رسید و یک ردیف به بند الف ماده ۲ آن الحاق شد؛ بدین‌ترتیب که نماینده فرمانداری شهرستان شیراز با عنوان نماینده عالی دولت درج شد.

دیگر دستور کار شورای اسلامی شهر شیراز درباره اصلاح مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ بود. اعضای شورا این مصوبه را به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، اصلاح کرده، به تصویب رساندند.

لایحه یک‌فوریتی شهرداری شیراز با موضوع اخذ مجوز واگذاری عملیات ساخت و توسعه میدان اول میوه و تره‌بار به شرکت مهندسی و ساختمانی شمس عمران بدون تشریفات، به‌صورت ۱۰ درصد نقد و ۹۰ درصد غیرنقدی در شورای اسلامی شهر شیراز بررسی شد و اعضا موضوع را به‌صورت عادی به کمیسیون‌های سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری با عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک با عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون شهرسازی و معماری را درباره اصلاح ضوابط مربوط به پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری و دفتر کار در دفترچه ضوابط طرح تفصیلی بررسی کردند و مقرر شد موضوع، به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارسال شده و نتیجه حداکثر ظرف مدت دو هفته به صحن علنی شورا ارائه شود. دیگر دستور کار این جلسه به لایحه شهرداری شیراز، درباره ایجاد موزه مشروطه در پهنه بافت تاریخی فرهنگی اختصاص یافت که به کمیسیون تلفیق شورا ارسال شد.

تصمیم گیری درباره بهای خدمات نقشه‌برداری و کارشناسی ساختمان

تصمیم‌گیری در خصوص لایحه شهرداری شیراز، درباره بهای خدمات نقشه‌برداری و کارشناسی آخرین دستور کار یکصد و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز بود.

اعضای شورای شهر بر اساس ماده یک این مصوبه مقرر شد شرح خدمات نقشه‌برداری، عرصه و برداشت جزئیات شامل نقشه‌برداری UTM دربرگیرنده برداشت و تهیه نقشه موقعیت ملک (پلاک ساختمانی) و حدودی از گذر مشرف به ملک برابر اعلام شهرداری با مختصات مبنایی و تهیه نقشه‌های اجرایی در سیستم UTM بیضوی مبنای ۸۴ با جانمایی ملک در بلوک در طرح تفصیلی و طرح تفکیکی و تطبیق آن با سند، اعلام عرض وضع موجود معابر از دو سوی ملک و ترسیم و مقایسه و اعلام مغایرت ابعاد سند و وضع موجود ملک و مشخص کردن وضعیت زیربنا و بالکن ملک و مجاوران بر روی گزارش،تحویل زمین به مالک با تنظیم صورت‌جلسه تحویل زمین و تهیه نقشه موقعیت زمین با درج موقعیت دقیق ملک در سیستم UTM و اعمال عقب‌نشینی (در صورت وجود) و اعلام باقی مانده و اعلام کاربری و ضابطه ملک مطابق طرح‌های ارسالی از طرف شهرداری و میخ‌کوبی محدوده زمین،‬ برداشت توپوگرافی به‌صورت پلان رقومی و منحنی میزان ۲۰ سانتی‌متری به مقیاس ۲۰۰‏. ۱ که همه عوارض طبیعی و مصنوع ملک و مجاور پلاک، لبه جدول، چهار طرف اعیانی، گوشه‌های حیاط، کف حیاط همسایه و تراز روی دیوار حیاط همسایه در آن لحاظ شده باشد، عکسبرداری از موقعیت ملک و مجاوران و بلوک و عارضه‌های طبیعی و مصنوع و ارائه به شهرداری و به‌روزرسانی اسامی معابر و کدهای پستی به این صورت تعیین شود.

همچنین پیاده‌سازی نقشه مصوب شهرداری و پیاده‌کردن کف و بر و تأیید جانمایی ساختمان بر اساس موقعیت برداشته شده عرصه (موضوع ماده ۱) و تهیه نقشه و عکسبرداری از موقعیت جانمایی و رنگ‌ریزی و عکسبرداری از موقعیت جانمایی و رنگ‌ریزی، مشخص کردن خط کف پلاک اجرا شده و پیش‌آمدگی پلاک‌ها و عکسبرداری آن و نیز کنترل نحوه دسترسی و تعداد دسترسی‌ها به عرصه، کنترل درختان و فضای سبز و کنترل محصوریت داشتن یا نداشتن در بند الف این مصوبه مشخص شد.

در ماده دوم این مصوبه شرح خدمات نقشه‌برداری، گودبرداری و برداشت جزئیات ارائه شده است بدین‌صورت که نقشه‌برداری UTM شامل ارائه جزئیات دهانه آکس‌بندی ستون‌ها، کد کف گودبرداری و محل قرارگیری بیس پلیت‌ها، کد کف معبر و خاکبرداری، فاصله آکس تا آکس بیس‌پلیت‌ها و ستون‌ها تعریف شده است افزون بر این، مشخص‌کردن خط کف پلاک اجراشده و پیش‌آمدگی پلاک‌ها و عکسبرداری آن و نیز تطبیق نقشه ثبت شده کل عرصه با عکس هوایی املاک داری سند مشاع که عرصه در تصرف مالک نباشد و ارائه به شهرداری تعیین می‌شود.

در ماده سوم این مصوبه شرح خدمات نقشه‌برداری فونداسیون و برداشت جزئیات تعریف شده است بدین قرار که نقشه‌برداری UTM شامل ارائه جزئیات دهانه آکس‌بندی ستون‌ها، کد کف گودبرداری و محل قرارگیری بیس‌پلیت‌ها، کد کف معبر و خاکبرداری، فاصله آکس تا آکس بیس‌پلیت‌ها و ستون‌ها و کد ارتفاعی روی فونداسیون و تهیه نقشه‌های تک‌خطی فونداسیون به‌صورت و مشخص‌شدن محل رمپ و چاله آسانسور و سایر جزئیات در این دسته قرار می‌گیرد.

در ماده چهارم، کارشناسی بازدید برای اعیان املاک دارای پایان کار (بدون نقشه برداری) تعریف شده است؛ بر این اساس، کنترل تغییر نکردن سطح زیر بنا، کاربری و جزئیات باز شدن جهت درها و پنجره‌ها بر اساس پایان کار و اعلام مغایرت در صورت مشاهده هرگونه تغییر نسبت به پایان کار تبیین می‌شود.

در ماده پنجم شرح خدمات کارشناسی بازدید برای عرصه فاقد اعیان (بدون نقشه‌برداری) ارائه شده است و بر اساس آن کنترل محل جانمایی ملک، کنترل محصوریت داشتن یا نداشتن، کنترل نحوه دسترسی و تعداد دسترسی‌ها به عرصه، کنترل درختان و فضای سبز، نام معابر یا معبر، کنترل نقشه یو تی ام تهیه شده، وضعیت مجاوران و تغییرات معبر، تهیه عکس در این دسته‌بندی جای می‌گیرد.

ماده ششم این مصوبه به معرفی شرح خدمات کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان به‌منظور عدم خلاف و پایان کار اختصاص دارد؛ بدین‌گونه که تهیه عکس از محل و کاربری‌های ساخته‌شده، نماها، در اتومبیل‌رو و نفررو، محوطه حیاط و فضای باز نورگیر و حیاط خلوت، رمپ و پارکینگ‌ها، دست‌انداز پشت‌بام و تأسیسات در این مجموعه قرار می‌گیرد.

در بخش «ب» این ماده تکمیل و ارائه نقشه‌های مغایرت ساختمان اعم از اضافه‌بنا و پیشروی، برداشت همه زیربنا و کاربری‌ها به تفکیک، نحوه باز شدن درها و نوع آن‌ها، کنترل رعایت عقب‌نشینی و تصرف مسیر تبدیل و تغییر کاربری در زمان عدم خلاف و پایان کار، تکمیل فیلدهای سایر امکانات بر اساس زیرسیستم شهرسازی عنوان شده است.

در بخش «ج» تهیه نقشه معماری همچون ساخت در خصوص بر و کف پیاده‌ شده، مرحله عدم خلاف و پایان کار ساختمان، کنترل حریم تجاری، عمق تجاری، آسانسورها، درز انقطاع و رفع مشرفیت و در بخش «د» نیز تکمیل فرم بازدید اطلاعات ملک، اطلاعات ساختمان، اطلاعات آپارتمان و اطلاعات اصناف درج شده است.

ماده هفتم این مصوبه کنترل جانمایی صحیح ملک در همه مواد ۱ تا ۶ الزامی عنوان شده استِ؛ افزون بر این، در همه نقشه‌برداری‌هایی که در مواد ۲ الی ۶ انجام می‌پذیرد، کنترل و درج اطلاعات مربوط به ماده یک در خصوص عرصه الزامی است.

ماده نهم این مصوبه عنوان می‌دارد که بهای خدمات ثبت درخواست، نقشه‌برداری و کارشناسی بازدید که به شهروندان ارائه می‌شود که شامل ثبت درخواست و پاسخ استعلام، ثبت درخواست و پاسخ گواهی، ثبت درخواست و پاسخ تقاضا و ثبت درخواست و پاسخ پروانه رایگان است.

نقشه‌برداری قطعات تا ۵۰۰ مترمربع عرصه در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزئیات سه میلیون ریال، گودبرداری و برداشت جزئیات دو میلیون ریال و فونداسیون و برداشت جزئیات دو میلیون و ۸۰۰ هزار ریال مقطوع در نظر گرفته شده است. نقشه برداری قطعات ۵۰۰ تا هزار مترمربع عرصه مازاد بر ردیف ۵ در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزئیات به ازای هر متر مربع اضافه پنج هزار ریال، گودبرداری و برداشت جزئیات هر مترمربع اضافه دو هزار و ۵۰۰ ریال، فونداسیون و برداشت جزئیات به ازای هر مترمربع اضافه دو هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

نقشه‌برداری قطعات از هزار تا دوهزار مترمربع مازاد بر ردیف ۶ در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزئیات به‌ازای‌هر مترمربع اضافه ۳ هزار ریال، گودبرداری و برداشت جزئیات به ازای هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال و فونداسیون و برداشت جزئیات به‌ازای هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال خواهد بود. همچنین نقشه‌برداری قطعات از دو هزار مترمربع عرصه به بالا مازاد بر ردیف ۷ در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزئیات به ازای هر مترمربع اضافه دو هزار ریال، گودبرداری و برداشت جزئیات به‌ازای هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال و فونداسیون و برداشت جزئیات به‌ازای هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

در بند نهم، کارشناسی بازدید برای اعیان املاک دارای پایان کار (بدون نقشه‌برداری) به ازای هر متراژ یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خواهد بود.

کارشناسی بازدید برای عرصه فاقد اعیان بدون نیاز به نقشه‌برداری به‌ازای هر متراژ یک میلیون ریال است و کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان به منظور عدم خلافی تا ۲۷۰ مترمربع اعیان سه میلیون ریال تعیین شده است این رقم برای مازاد بر ۲۷۰ مترمربع به ازای هر مترمربع اضافه سه هزار و ۵۰۰ ریال خواهد بود.

کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان برای پایان کار معادل تعرفه نظام مهندسی و ثبت اسناد رسمی است. در تبصره یک این مصوبه آمده است که در زمان پایان کار و استفاده از کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان، درصورتی‌که مالک در زمان ساخت و ساز هزینه کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان را به‌منظور عدم خلافی پرداخت کرده باشد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت هزینه پرداختی می‌شود.

در تبصره دو نیز عنوان شده که کارشناسی بازدید برای عرصه فاقد اعیان بدون نیاز به نقشه‌برداری در صورت نیاز به اصلاح نقشه‌برداری معادل ۵۰ درصد موارد ۵، ۶، ۷ و است که در بالا یاد شد.
کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری در مواردی که دارای پایان کار باشد درصورتی‌که دارای نقشه‌های تک‌خطی باشد، صرفاً متراژ مازاد مشمول هزینه مطابق تعرفه نظام مهندسی می‌شود، درصورتی‌که فاقد نقشه‌های تک‌خطی باشد، در صورت نیاز به اصلاحیه پایان کار و تهیه نقشه تک‌خطی، مشمول هزینه مطابق تعرفه نظام مهندسی است و برای اعیان املاک دارای پایان کار (بدون نقشه‌برداری) در صورت هرگونه تغییر در زیربنا به غیر از تغییر کاربری و نیاز به نقشه‌برداری مطابق بندهای الف و ب همین ماده محاسبه می‌شود.

در ماده ۱۱ این مصوبه درباره کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری، شهرداری می‌تواند علاوه بر کارشناسان و نقشه‌برداران شاغل در شهرداری، از نقشه‌برداران دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان یا مهندسین مشاور ذی‌صلاح نقشه‌برداری استفاده کند، همچنین در ماده ۱۲ عنوان شده است که مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۸ و دیگر مصوبات مغایر با این مصوبه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، ملغی است.

کد خبر 494054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.