کم بارشی در کشور

  • چرا بهار ۱۴۰۳ پر بارش شد؟

    جامعهچرا بهار ۱۴۰۳ پر بارش شد؟

    اثرات تغییر اقلیم بر محیط‌زیست پیچیده و فراگیر است و اصلی‌ترین و بارزترین پیامد آن در سراسر جهان تغییر مدل‌های هواشناسی و الگوهای بارش است، از این‌رو پیش‌بینی صحت میزان درصد بارش‌ها و بیشترین ماه‌های بارندگی، گمانه‌زنی است که کاهش بیابان‌زایی و خشکسالی‌های پیاپی را مطرح می‌کند.

  • بررسی علل پربارشی در کشورهای همسایه و کم بارشی در ایران

    جامعهبررسی علل پربارشی در کشورهای همسایه و کم بارشی در ایران

    کاهش بارندگی در کشور، این روزها به یکی از بحث برانگیزترین مسائل تبدیل شده و عوامل آلودگی هوا، ریزگردها، پروژه هارپ، بارورسازی ابرها یا ابردزدی در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است؛چگونگی نبود بارش و انباشت‌ چندمتری برف با فاصله اندکی بین دو سوی یک مرز، فرضیه‌های مختلفی بوده که مطرح شده است.