پیش‌بینی‌های ابن سینا درباره پیشگیری از بیماری‌های ویروسی