سلامت مفاصل

  • مصرف خیار به تنظیم فشار خون کمک می‌کند

    جامعهمصرف خیار به تنظیم فشار خون کمک می‌کند

    از آنجا که خیار کالری کمی دارد، می‌تواند در برنامه کاهش وزن نقش مهمی داشته باشد، به‌طوری که جایگزین مواد غذایی شیرین و پرکالری می‌‏شود، همچنین پتاسیم موجود در خیار نقش مهمی در تنظیم فشار خون دارد، ترکیبات خاص دیگر موجود در این میوه همچون کوکوربیتاسین ممکن است اثر کاهش فشار خون داشته باشد.