رای می‌ دهم برای

  • رای می‌دهم برای...

    فرهنگرای می‌دهم برای...

    مجموعه پوستر «انتخاب من» مشتمل بر ۲۰ پوستر در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری طراحی و منتشر شده است.