رادیو ضبط قدیمی سانیو

  • رادیوهای خاموش

    عکسرادیوهای خاموش

    هرچند که در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی بیشتر در اطلاع‌رسانی نقش دارند، اما رادیو نیز هنوز به عنوان یک وسیله اطلاع رسانی کاربرد…