حضور پرشور مردم زاهدان در نخستین دقایق شروع رأی‌گیری