اینفوگرافیک جایگاه علمی ایران

  • جایگاه علمی ایران در سال ۲۰۲۳ + جزئیات

    چند رسانه ایجایگاه علمی ایران در سال ۲۰۲۳ + جزئیات

    بررسی جایگاه علمی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اساس برآوردهای نظام‌های بین‌المللی WOS یا Web of Science، اسکوپوس (SCOPUS)، نظام نامه NATURE INDEX و استخراج از اطلاعات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) انجام شده است. در این بررسی رشد علمی کشور بر پایه شاخص‌های بین‌المللی تولید علم صورت گرفته است.