اعدام تتلو

  • آیا تتلو اعدام می‌شود؟

    چند رسانه ایآیا تتلو اعدام می‌شود؟

    محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری گفت: جرم هایی که تتلو در ترکیه مرتکب شده است در ایران قابل پیگیری است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. تتلو طیف وسیعی از پرونده ها را با عناوین مختلف دارد که میتواند مجازات آن اعدام باشد.