اطلاعیه وزارت بهداشت درباره نوبت‌دهی هوشمند واکسیناسیون