عکاس: محمدرضا شریف

باری به هر جهت

با نزدیک شدن روزهای پایانی سال تردد میلیونی خودروها نیز در خیابان های شهر افزایش می یابد و حجم ترافیک بالایی را به شهر تحمیل می‌کند؛ در این میان وانت‌بارهایی هستند که حجم باری چند برابر از ظرفیت خود را به یدک می‌کشند و چهره نامناسبی را به شهر تحمیل می‌کنند.

هر چند این خودروها جثه‌ای کوچک دارند اما در بسیاری از مواقع به عنوان وسیله‌ای برای جابه‌جایی‌های غول آسا مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در کنار جابه‌جایی بارهای غیر استاندارد، رانندگی نامناسب رانندگان این خودروها میزان خطر را در خیابان‌ها برای سایر رانندگان چند برابر می‌کند.

برچسب‌ها