برنامه سینماهای اصفهان امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره اصفهان در روز بیست و سوم اردیبهشت‌ماه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های فسیل، غریب، عروس خیابان فرشته، خط استوا، چپ وراست، ملاقات خصوصی، بخارست، پالتو شتری، لوپتو، جزیره فضایی (تورناد و۲) در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره در شهر اصفهان طی امروز _شنبه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه _ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
سه کام حبس ۱۵، ۱۷، ۲۴
آهنگ دو نفره ۱۷، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰
جنگ جهانی سوم ۱۱:۱۰، ۱۶:۴۵، ۲۳
فسیل ۱۱:۱۵، ۱۳:۲۵، ۱۵:۳۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۵۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵
غریب ۱۱:۱۰، ۱۵، ۱۹، ۲۱:۱۵
عروس خیابان فرشته ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۱۵
بابا سیبیلو ۱۳، ۱۷:۳۰
خط استوا ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۲۰
چپ و راست ۱۲:۱۵، ۱۵:۴۵
ملاقات خصوصی ۱۳:۲۰، ۱۷:۲۰، ۲۳:۱۰
بخارست ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۵۰
جزیره فضایی (تورناد و۲) ۱۳:۴۵، ۱۷:۱۵
لوپتو

۱۲، ۱۵:۳۰

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
دسته دختران ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۳:۱۰
آهنگ دو نفره ۱۰:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۳۰، ۲۳:۳۰
جنگ جهانی سوم ۱۰:۱۵، ۱۱:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۳:۱۰
فسیل ۱۲:۱۰- ۱۳ - ۱۴:۲۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۴۵ - ۲۱- ۲۰:۳۰- ۲۲:۴۰- ۲۳:۱۵
غریب ۱۰:۴۰- ۱۲:۳۰- ۱۳:۵۰- ۱۶- ۲۰:۳۰ - ۲۲
عروس خیابان فرشته ۱۱:۵۰- ۱۳:۳۰- ۱۵:۲۵- ۱۷:۱۵- ۲۰:۱۵- ۲۲:۴۰- ۲۳:۱۰
خط استوا ۱۱:۵۰ - ۱۵:۴۰ -۲۰ - ۲۱:۲۰- ۲۳
چپ و راست ۱۱:۴۵ - ۱۴:۴۵- ۱۶:۳۰ - ۱۸:۴۰ - ۲۲
ملاقات خصوصی ۱۳:۳۰ - ۱۷:۱۰ - ۱۸:۱۰ - ۱۹:۱۵ - ۲۱
بخارست ۱۲- ۱۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۲۰:۲۰- ۲۲:۲۰
پالتو شتری ۱۸:۱۵
لوپتو ۱۰:۳۰- ۱۲:۱۰ - ۱۳:۴۰ - ۱۹:۱۰

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
فسیل ۱۱- ۱۳:۳۰ - ۱۵:۱۵- ۱۷- ۱۹- ۲۱ - ۲۳
غریب ۱۷ - ۱۹:۱۵ - ۲۳:۱۵
عروس خیابان فرشته ۱۲ - ۱۷:۱۵ - ۲۱:۴۵ - ۲۳:۳۰
خط استوا ۱۱:۱۵ - ۱۵:۴۵
چپ و راست ۱۴:۱۵
ملاقات خصوصی ۱۳:۱۵ - ۱۹ - ۲۱
بخارست ۱۲ - ۱۳:۴۵ - ۱۵:۳۰ - ۱۷:۱۵ - ۱۸:۴۵ - ۲۱:۱۵ - ۲۳:۳۰
جزیره فضایی (تورنادو ۲) ۲۰:۳۰
لوپتو ۱۲:۴۵ - ۱۵:۳۰

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
فسیل ۱۱:۳۰- ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۶:۴۰- ۱۷:۳۰ -۱۸:۵۰- ۲۰- ۲۱- ۲۲- ۲۳
غریب ۱۲:۱۵ - ۱۵:۱۵- ۱۹ -
عروس خیابن فرشته ۱۱:۳۰ - ۱۳:۳۰ - ۱۶:۴۵ - ۱۹:۳۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۳۰
خط استوا ۱۴:۴۵ - ۱۸:۳۰
چپ و راست ۱۳:۱۵
ملاقات خصوصی

۱۳:۱۵ - ۱۶:۱۵ - ۲۱:۱۵ - ۲۳:۱۵

بخارست ۱۱:۳۰ - ۲۰ - ۲۱:۴۵- ۲۳
لوپتو ۱۵:۱۵ - ۱۷:۳۰
پسردلفینی ۱۲

برنامه سینما فلسطین اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
فسیل ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

برنامه سینما بهمن اصفهان

نام فیلم سینما بهمن
فسیل ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۳۰
غریب ۱۵
عروس خیابان فرشته ۱۸:۳۰ - ۲۰
خط استوا ۱۵
بخارست ۲۲

برنامه سینما سوره اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۵:۴۵
بخارست ۱۱ - ۱۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
دوزیست ۱۶:۳۰ - ۲۳
علف‌زار ۱۴

برنامه سینما مهتاب اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
انفرادی ۲۱ - ۱۹:۱۵
دوزیست ۱۵:۳۰
پسر دلفینی ۱۸:۳۰ - ۲۰:۱۵
بانک‌زده‌ها ۲۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۷:۳۰

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
فسیل ۱۹
غریب ۲۰:۵۰
خط استوا ۱۷:۳۰

کد خبر 660900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.