برنامه سینماهای اصفهان امروز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره اصفهان در روز چهارم بهمن‌ماه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های چپ و راست، جزیره فضایی (تورنادو ۲)، بخارست، لوپتو، ملاقات خصوصی، عمارتی در مه، طبقه یک و نیم، بیرو، بام بالا، حرف آخر، نمور، پسر دلفینی، ابلق، دوزیست، انفرادی، تی‌تی، علف‌زار در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره در شهر اصفهان در روز سه‌شنبه _چهارم بهمن‌ماه_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها

جزیره فضایی (تورنادو ۲)

۱۵
بخارست ۱۲ - ۱۴ - ۱۶- ۱۸ - ۲۰ - ۲۲
لوپتو ۱۶:۴۰ -۲۰:۳۰
طبقه یک و نیم ۱۴:۱۵ - ۱۷:۵۰ - ۲۱:۳۰
نمور ۱۴ - ۲۲:۱۰
پسر دلفینی ۱۵ - ۱۸:۳۰
ابلق ۱۳:۳۰ - ۱۷:۴۰ - ۲۲:۳۰
دوزیست ۱۱:۴۵ - ۱۵:۴۵ - ۲۰
انفرادی ۱۴:۱۵ - ۱۷:۴۵ - ۲۱:۱۵ - ۲۲:۳۰
تی‌تی ۱۲:۲۰ - ۱۶ - ۱۹:۴۰ - ۲۳
علف‌زار ۱۲:۳۰ - ۱۶ - ۱۹:۳۰ - ۲۳
عمارتی در مه ۱۶

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
چپ و راست ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ -۱۵:۳۰ - ۱۷:۱۵ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۲ - ۲۳:۵۰
ملاقات خصوصی ۱۰ - ۱۲ - ۱۳:۴۵ - ۱۶ - ۱۷ -۱۸ - ۱۸:۴۰ - ۲۰:۱۵ - ۲۲ - ۲۳:۳۰
بخارست ۱۶
جزیره فضایی (تورنادو ۲) ۱۰:۱۵ - ۱۴:۱۵ - ۱۶ - ۱۸
لوپتو ۱۱:۳۰ - ۱۷ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۳۰
بام بالا ۱۰ - ۱۲:۱۵ - ۱۳:۱۰ - ۱۶:۲۰ - ۱۸ - ۲۰:۱۵ - ۲۲ - ۲۳:۵۹
ابلق ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵ - ۱۸:۳۰ - ۲۰ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۳۰
دوزیست ۱۰:۱۰ - ۱۱:۴۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۵:۱۵ - ۱۷ - ۱۹ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۵۹

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
چپ و راست ۱۲ - ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷ - ۱۹ - ۲۰:۳۰ - ۲۲
ملاقات خصوصی ۱۰:۱۵ - ۱۱:۳۰ - ۱۳:۱۵ - ۱۷:۱۵ - ۱۹ - ۲۰:۴۵ - ۲۲:۱۵
بخارست ۱۰ - ۱۵:۱۵ - ۱۹:۳۰
جزیره فضایی (تورنادو ۲) ۲۲:۱۵ - ۲۰:۳۰ - ۱۸:۴۵ - ۱۷ - ۱۵:۱۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۱:۴۵ - ۱۰
لوپتو ۱۷:۴۵ - ۱۴
بام بالا ۲۳:۴۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۱۵:۴۵ - ۱۲

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
بام بالا ۱۰ - ۱۱:۳۰ - ۱۶ - ۲۰:۳۰
پسر دلفینی ۱۰ - ۱۶ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۱۵ - ۲۰:۴۵
بخارست ۱۱:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۲۱:۳۰
ابلق ۱۰:۴۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۱:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۸ - ۲۰:۴۵ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۴۵
انفرادی

۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲ - ۲۳:۳۰

علف‌زار ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۳
سگ‌بند ۱۱:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۶:۴۵ - ۱۸:۱۵ - ۲۰

برنامه سینما فلسطین اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
بخارست ۱۱:۴۵ - ۱۳:۱۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۱۵ - ۲۰ - ۲۲
انفرادی ۱۰:۱۵ - ۱۵

برنامه سینما بهمن اصفهان

نام فیلم سینما بهمن
چپ و راست ۱۴
ملاقات خصوصی ۱۵ - ۱۸ - ۲۱:۳۰
بخارست ۲۲:۱۵ - ۲۰
جزیره فضایی (تورنادو ۲) ۱۶ ۲۰
لوپتو ۱۳:۳۰ ۲۱
بام بالا

برنامه سینما سوره اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
چپ و راست ۱۵:۴۵
ملاقات خصوصی ۱۱ - ۱۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
بخارست ۱۶:۳۰ - ۲۳
جزیره فضایی (تورنادو ۲) ۱۴
لوپتو
بام بالا

برنامه سینما مهتاب اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
انفرادی ۲۱ - ۱۹:۱۵
دوزیست ۱۵:۳۰
پسر دلفینی ۱۸:۳۰ - ۲۰:۱۵
بانک‌زده‌ها ۲۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۷:۳۰

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۵
بام بالا ۱۲:۳۰ - ۱۶:۳۰
لوپتو ۱۱ - ۱۸
کد خبر 636092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.