برنامه سینماهای اصفهان امروز پنجشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره اصفهان در روز هفدهم آذرماه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های بخارست، لوپتو، طبقه یک و نیم، بی رو، بام بالا، شین، نمور، پسر دلفینی، بانک‌زده‌ها، ابلق، دوزیست، انفرادی، تی‌تی، علف‌زار، زالاوا، بازیوو، شب طلایی، چند می‌گیری گریه کنی ۲ و سگ‌بند برنامه سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره در شهر اصفهان در روز پنجشنبه _هفدهم آذرماه_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
بخارست ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۰ - ۱۶- ۱۸ - ۲۰:۴۰ - ۲۲:۴۰
لوپتو ۱۳:۴۵
بی رو ۱۷:۱۵ - ۲۳:۱۰
طبقه یک و نیم ۱۲:۱۵ - ۱۵:۴۵ - ۱۹:۳۵ - ۲۳:۱۰
شین ۱۴:۵۰ - ۱۸:۳۰
نمور ۱۳ - ۲۲:۳۰
پسر دلفینی ۱۲ - ۱۵:۳۰ - ۱۹:۱۵
ابلق ۱۴ - ۱۸ - ۲۲:۱۵
دوزیست ۱۲ - ۱۶:۱۵ - ۲۰:۱۵
انفرادی ۱۴ - ۱۷:۴۰ - ۱۹:۳۰ - ۲۱ - ۲۲:۵۰
تی‌تی ۱۴ - ۱۷:۴۵ - ۲۱:۲۰
علف‌زار ۱۲:۱۰ - ۱۵:۵۰ - ۲۱:۲۰
بانک‌زده‌ها ۲۰:۲۰

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
بخارست ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ -۱۵:۳۰ - ۱۷:۱۵ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۲ - ۲۳:۵۰
لوپتو ۱۰ - ۱۲ - ۱۳:۴۵ - ۱۶ - ۱۷ -۱۸ - ۱۸:۴۰ - ۲۰:۱۵ - ۲۲ - ۲۳:۳۰
بی رو ۱۳:۴۵
طبقه یک و نیم ۱۰:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۲۲
بام بالا ۱۴ - ۱۸:۴۵
پسر دلفینی ۱۱:۳۰ - ۱۷ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۳۰
ابلق ۱۰ - ۱۲:۱۵ - ۱۳:۱۰ - ۱۶:۲۰ - ۱۸ - ۲۰:۱۵ - ۲۲ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵ - ۱۸:۳۰ - ۲۰ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۳۰
انفرادی ۱۰:۱۰ - ۱۱:۴۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۵:۱۵ - ۱۷ - ۱۹ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۵۹
تی‌تی ۱۴:۲۵ - ۱۶ - ۲۳:۵۹
علف‌زار ۱۰ - ۱۲ -۱۵:۲۰ - ۲۱ - ۲۳
سگ‌بند ۱۰:۱۰ - ۱۳:۲۵ - ۱۶:۵۰ - ۱۸:۴۰ - ۲۰:۱۵ - ۲۲

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
لوپتو ۱۲ - ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷ - ۱۹ - ۲۰:۳۰ - ۲۲
بام بالا ۱۰ - ۱۵:۱۵ - ۱۹:۳۰
پسر دلفینی ۲۲:۱۵ - ۲۰:۳۰ - ۱۸:۴۵ - ۱۷ - ۱۵:۱۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۱:۴۵ - ۱۰
بانک‌زده‌ها ۱۷:۴۵ - ۱۴
ابلق ۲۳:۴۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۱۵:۴۵ - ۱۲
دوزیست ۲۲ - ۱۵
انفرادی ۲۳ - ۲۱ ۱۹ - ۱۷ - ۱۳ - ۱۱
تی‌تی ۲۰ - ۱۶
علف‌زار ۲۳:۴۵ - ۱۸ - ۱۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۴

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
بام بالا ۱۴:۳۰
پسر دلفینی ۱۰ - ۱۶ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۱۵ - ۲۰:۴۵
بانک‌زده‌ها ۱۲ - ۱۶
ابلق ۱۰:۴۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۱:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۸ - ۲۰:۴۵ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۴۵
انفرادی

۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲ - ۲۳:۳۰

تی‌تی ۱۱ - ۱۲:۴۵ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۲:۳۰
علف‌زار ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۳
نمور ۱۳

برنامه سینما فلسطین اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۸:۱۵ - ۱۳:۱۵
انفرادی ۲۳:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۴۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۴:۴۵ - ۱۱:۳۰

برنامه سینما بهمن اصفهان

نام فیلم سینما بهمن
پسر دلفینی ۱۹ - ۱۵:۳۰ - ۱۴
بانک‌زده‌ها ۲۲ - ۱۳:۴۵
ابلق ۲۲:۱۵ - ۲۰
انفرادی ۲۰:۳۰ - ۱۷:۱۵
تی‌تی ۱۸
بازیوو ۱۶

برنامه سینما سوره اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۱:۳۵ - ۲۰
ابلق ۱۸
دوزیست ۱۶:۳۰ - ۲۳
انفرادی ۲۱:۳۰
تی‌تی ۱۳
شب طلایی ۱۴:۴۵

برنامه سینما مهتاب اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
انفرادی ۲۱ - ۱۹:۱۵
دوزیست ۱۵:۳۰
پسر دلفینی ۱۸:۳۰ - ۲۰:۱۵
بانک‌زده‌ها ۲۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۷:۳۰

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۱:۳۰ - ۱۹:۳۰
دوزیست ۱۶
علف‌زار ۲۱
کد خبر 625280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.