برنامه سینماهای اصفهان امروز شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۱ + جدول

فیلم‌های روی پرده‌ در سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره اصفهان در روز شنبه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های شین، نمور، پسر دلفینی، بانک زده‌ها، ابلق، دوزیست، انفرادی، تی‌تی، علف‌زار، زالاوا، چند می‌گیری گریه کنی ۲، سگ‌بند و بازیوو برنامه سینماهای بهمن، سپاهان، ساحل، چهارباغ، فلسطین، سیتی‌سنتر، مهتاب، فرهنگیان، قدس و سوره در شهر اصفهان در روز شنبه _نهم مهرماه_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

برنامه سینما سیتی‌سنتر اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
شین ۱۴:۴۵ - ۲۰:۱۰
نمور ۱۳ - ۱۸:۲۰
پسر دلفینی ۱۵:۳۰ - ۱۹:۲۰ - ۲۱
ابلق ۱۳:۱۵ - ۱۷:۱۵ - ۲۱:۱۰ - ۲۳
دوزیست ۱۳ - ۱۶:۴۰ - ۱۹ - ۲۰:۳۰ - ۲۲:۲۰ - ۲۳:۲۰
انفرادی ۱۴:۵۰ - ۱۷ - ۱۸:۳۰ - ۲۲:۳۰ -
تی‌تی ۱۳:۱۰ - ۱۵ - ۲۰:۴۰ - ۲۲:۴۵
علف‌زار ۱۸:۵۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۲۵
زالاوا ۱۶:۴۰

برنامه سینما ساحل اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
شین ۱۶ - ۱۲:۱۰ - ۲۱:۲۰
نمور ۱۶:۱۰ - ۱۷:۴۵
پسر دلفینی ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۱۵
بانک‌زده‌ها ۱۲:۴۰ - ۱۴:۱۰ - ۱۹:۲۰ - ۲۱:۴۰ - ۲۳:۱۵
ابلق ۱۲ - ۱۴:۱۰ - ۱۵:۱۰ - ۱۷:۱۵ - ۱۹:۲۰ - ۲۲ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۱:۳۰ - ۱۳:۲۰ - ۱۵:۴۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۲۰ - ۲۱:۱۰ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۱۵
انفرادی ۱۲:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۶:۲۰ - ۱۸:۱۰ - ۲۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲ - ۲۳:۵۰
تی‌تی ۱۲ - ۱۴ - ۱۷:۳۵ - ۲۱:۱۰ - ۲۳
علف‌زار ۱۳:۵۰ - ۱۵:۵۰ - ۱۹:۲۵ - ۲۳
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۱ - ۱۶:۴۵ - ۱۸ - ۲۰
سگ‌بند ۱۳:۲۵ - ۱۸ - ۱۸:۲۰ - ۲۰ - ۲۱:۴۰ - ۲۳:۱۵

برنامه سینما سپاهان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۲۲:۱۵ - ۲۰:۳۰ - ۱۸:۴۵ - ۱۷ - ۱۵:۱۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۱:۴۵
بانک‌زده‌ها ۲۳:۳۰ - ۱۷:۴۵ - ۱۴
ابلق ۲۳:۴۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۱۵:۴۵ - ۱۲
دوزیست ۲۲ - ۱۵
انفرادی ۲۳ - ۲۱ ۱۹ - ۱۷ - ۱۳ - ۱۱
تی‌تی ۲۰ - ۱۶
علف‌زار ۲۳:۴۵ - ۱۸ - ۱۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۴

برنامه سینما چهارباغ اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۴:۳۰ - ۱۶ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۱۵ - ۲۰:۴۵
بانک‌زده‌ها ۱۲ - ۱۶
ابلق ۱۰:۴۵ - ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰ - ۱۸:۳۰ - ۲۱:۳۰ - ۲۳:۵۹
دوزیست ۱۱:۳۰ - ۱۴:۳۰ - ۱۸ - ۲۰:۴۵ - ۲۲:۱۵ - ۲۳:۴۵
انفرادی ۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ - ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ - ۲۲ - ۲۳:۳۰
تی‌تی ۱۱ - ۱۲:۴۵ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۲:۳۰
علف‌زار ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۳
نمور ۱۳

برنامه سینما فلسطین اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۸:۱۵ - ۱۳:۱۵
انفرادی ۲۳:۱۵ - ۲۱:۳۰ - ۱۹:۴۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۴:۴۵ - ۱۱:۳۰

برنامه سینما بهمن اصفهان

نام فیلم سینما بهمن
پسر دلفینی ۱۹ - ۱۵:۳۰ - ۱۴
بانک‌زده‌ها ۲۲ - ۱۳:۴۵
ابلق ۲۲:۱۵ - ۲۰
انفرادی ۲۰:۳۰ - ۱۷:۱۵
تی‌تی ۱۸
بازیوو ۱۶

برنامه سینما سوره اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۱:۳۵ - ۱۶:۳۰ - ۱۹:۴۵
تی‌تی ۲۱:۱۵
انفرادی ۱۴:۴۵
دوزیست ۲۳
شب طلایی ۱۳
علف‌زار ۱۸

برنامه سینما مهتاب اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
انفرادی ۲۱ - ۱۹:۱۵
دوزیست ۱۵:۳۰
پسر دلفینی ۱۸:۳۰ - ۲۰:۱۵
بانک‌زده‌ها ۲۲
چند می‌گیری گریه کنی ۲ ۱۷:۳۰

برنامه سینما فرهنگیان اصفهان

نام فیلم سانس‌ها
پسر دلفینی ۱۱:۳۰ - ۱۹:۳۰
دوزیست ۱۶
علف‌زار ۲۱
کد خبر 606856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.